Xem mẫu

  1. II-MÁY SÀNG ĐÁ 1. Khái niệm -. Máy sàng dung để sang lọc các loại đá, cho  ra những đá có kích thước theo yêu cầu và  loại bỏ những đá có kích thước không hợp  lí. -. Hiệu quả sàng: là tỉ lệ ( %) giữa khối  lượng vật liệu lọt qua mắt sàng và khối  lượng vật liệu cùng kích thước hạt có trong 
  2. 2. Các loại mặt sàng và cách bố trí chúng  trên máy sàng • a. Các loại mặt sàng - Mặt sàng lưới đan từ các sợi thép ( trọng lượng bản thân nhỏ, hiệu quả  sàng cao, độ bền thấp, tuổi thọ ngắn). - Mặt sàng thanh ghi, được hàn từ các thanh thép( hiệu quả cao, tuổi thọ  cao, trọng lượng bản thân lớn. - Mặt sàng tấm làm từ thép tấm có đột các lỗ mắt sàng (độ bền cao, hiệu  quả nhỏ, trọng lượng bản thân lớn.
  3. b. Cách bố trí mặt sàng trong máy sàng - Quá trình sàng thường được tiến hành qua 3 giai đoạn : sàng sơ bộ, sàng trung gian, sàng kết thúc. - Người ta bố trí mặt sàng theo 3 cách : - Bố trí nối tiếp : mặt sàng sau có mắt sàng lớn hơn mắt sàng trước. - Bố trí song song: mặt sàng dưới có kích thước mắt sàng nhỏ hơn
  4. 3. Phân loại máy sàng - Theo nguyên lí làm việc, máy sàng có 3 lọai: + Máy sàng lệch tâm( máy sàng lắc) + Máy sàng rung + Máy sàng quay
  5. Máy sàng quay
  6. 4. Máy sàng rung quán tính a. Máy sàng rung vô hướng -. Bộ phận gây rung là một trục lệch tâm hoặc hai bánh lệch tâm được lắp trên cùng một trục.
  7. b. Máy sàng rung có hướng - Bộ phận gây rung là hai trục lệch tâm hoặc hai bánh lệch tâm có cùng khối lượng, có độ lệch tâm như nhau quay cùng tốc độ nhưng ngược chiều nhau - Máy sàng rung có hướng có năng suất riêng cao(năng suất tính trên một m2 mặt sàng ). Và chất lượng sàng tốt hơn so với máy sàng rung vô hướng.
  8. 5.Máy sàng lệch tâm(máy sàng lắc vòng)