Xem mẫu

Chương: VI ĐỘNG CƠ BƯỚC Presenter: Trịnh Hoàng Hơn Industrial and Civil Automation Lab Tel: 0903767041 trinhhoanghon09@gmail.com 22/07/16 00:50 Khái niệm * Điện – cơ Xung điện áp – chuyển động cơ (liên tục) * Đặc điểm: Quay từng bước liên tục, theo xung điện áp Tốc độ tần số xung điện áp 22/07/16 00:50 Trịnh Hoàng Hơn ICA Lab 2 Ưu khuyết điểm * Ưu Góc quay số xung điều khiển Moment cực đại khi V=0, Tính ổn định và chính xác cao •Điều khiển vòng hở Đáp ứng khởi động, dừng đảo chiều tốt Vẫn chính xác khi tải định mức, tốc độ thấp Tốc độ thay đổi trong khoản rất rộng 22/07/16 00:50 Trịnh Hoàng Hơn ICA Lab 3 Ưu khuyết điểm * Khuyết khó điều khiển khi vận tốc rất cao 22/07/16 00:50 Trịnh Hoàng Hơn ICA Lab 4 Phân loại * Rotor nam chăm vĩnh cửu: PM stepper motor – Permanent Magnet Stepper Motor * Từ dẫn thay đổi (VR stepper motor – Variable Reluctance Stepper Motor). * Đa hợp (Hybrid Stepper motor). 22/07/16 00:50 Trịnh Hoàng Hơn ICA Lab 5 ... - tailieumienphi.vn
nguon tai.lieu . vn