Xem mẫu

Chương: V ĐỘNG CƠ DC Presenter: Trịnh Hoàng Hơn Industrial and Civil Automation Lab Tel: 0903767041 trinhhoanghon09@gmail.com 22/07/16 00:50 Nguyên lý * Quá trình điện từ Cung cấp điện •Phần cảm (tạo kt) •Phần ứng (tạo Iư) Các thanh dẫn phần ứng •Mang dòng Iư, •Đặt trong từ trường kt Tạo lực F Tạo sức phản điện động E –E ngược chiều Iư 22/07/16 00:50 Trịnh Hoàng Hơn ICA Lab 2 Phân loại ĐC DC * Kích từ độc lập * Kích từ song song (phổ biến) * Kích từ nối tiếp * Kích từ hỗn hợp 22/07/16 00:50 Trịnh Hoàng Hơn ICA Lab 3 ĐCDC kích từ độc lập kt = R.It E = K .Φkt.n V= E+ R .I 22/07/16 00:50 Trịnh Hoàng Hơn ICA Lab 4 Pt cân bằng năng lượng V= E+ R .I V.I = E.I + R .I �ie�nt�� E.I �ie�n��ng = V.� � �ie�n��ng = �ie�nt�� j��ng j��ng = R .I �ie�nca�m = j ca�m = kt.kt = R.I 22/07/16 00:50 Trịnh Hoàng Hơn ICA Lab 5 ... - tailieumienphi.vn
nguon tai.lieu . vn