Xem mẫu

Chương: V MÁY PHÁT DC KÍCH TỪ SONG SONG Presenter: Trịnh Hoàng Hơn Industrial and Civil Automation Lab Tel: 0903767041 trinhhoanghon09@gmail.com 22/07/16 00:50 Khái niệm 22/07/16 00:50 Trịnh Hoàng Hơn ICA Lab 2 Điều kiện tự kích * Trong mạch từ phải tồn tại từ trường dư ( dư). * Chiều đấu dây: Phần cảm Phải phù hợp để gia tăng từ trường Phần ứng của phần cảm trong quá trình tự kích. * Động cơ sơ cấp: Chiều quay phải tương thích Tốc độ quay phải đủ lớn. * Nếu dùng biến trở điều chỉnh kích từ: Trị số phải đủ nhỏ 22/07/16 00:50 Trịnh Hoàng Hơn ICA Lab 3 Điều kiện từ dư dư 22/07/16 00:50 Trịnh Hoàng Hơn ICA Lab 4 Điều kiện chiều đấu dây phần cảm – phần ứng Từ dư – máy đứng yên 22/07/16 00:50 Đấu đúng chiều Trịnh Hoàng Hơn ICA Lab Đấu sai chiều 5 ... - tailieumienphi.vn
nguon tai.lieu . vn