Xem mẫu

Chương: IV MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ Presenter: Trịnh Hoàng Hơn Industrial and Civil Automation Lab Tel: 0903767041 trinhhoanghon09@gmail.com 07/22/16 00:50 Khái niệm * Thường: Máy phát đầu nguồn •Công suất lớn Khả năng vận hành song song •Các máy phát với nhau •Máy phát với lưới Dùng làm động cơ bù đồng bộ •Đặc tính giống như một tụ điện 22/07/16 00:50 Trịnh Hoàng Hơn ICA Lab 2 Cấu tạo * 3 phần: stator, rotor, hệ thống kích từ * Rotor: cực lồi, cực ẩn 22/07/16 00:50 Trịnh Hoàng Hơn ICA Lab 3 Rotor * Cực lồi Tốc độ chậm •Nhiều cực •Ngắn •Đường kình lớn • nơi thủy triều chậm 22/07/16 00:50 Trịnh Hoàng Hơn ICA Lab 4 Rotor * Cực ẩn Tốc độ nhanh •Ít cực •Dài •Đường kình nhỏ • nơi có lực nước lớn –Thác cao… 22/07/16 00:50 Trịnh Hoàng Hơn ICA Lab 5 ... - tailieumienphi.vn
nguon tai.lieu . vn