Xem mẫu

Chương: 3 MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ Presenter: Trịnh Hoàng Hơn Industrial and Civil Automation Lab Tel: 0903767041 trinhhoanghon09@gmail.com 22/07/16 00:50 Nội dung * Khái niệm * Khái niệm * Cấu tạo * Điện * Nguyên lý hoạt động * Sơ đồ tương đương So sánh với MBA * Các phụ lục: Dây quấn Hệ số dây quấn * Máy đặc biệt * Từ * Điện * Cơ 22/07/16 00:50 Trịnh Hoàng Hơn ICA Lab 2 Cấu tạo * 2 phần Stator Rotor 22/07/16 00:50 Trịnh Hoàng Hơn ICA Lab 3 Stator * Hình trụ rỗng Nhiều lá thép mỏng ghép lại Mặt trong •Răng •Rãnh –Bộ dây quấn »3 pha »2 pha 22/07/16 00:50 Trịnh Hoàng Hơn ICA Lab 4 Dây quấn stator * Sơ bộ chi tiết (phụ lục, hoặc tự đọc) 22/07/16 00:50 Trịnh Hoàng Hơn ICA Lab 5 ... - tailieumienphi.vn
nguon tai.lieu . vn