Xem mẫu

 1. Huyết áp trung tâm: Vai trò của thuốc chẹn kênh calci PGS.TS. Nguyễn Văn PGS. Trí TS. Nguyễn Văn Trí Chủ tịch Hội Lão Khoa TP.HCM Đại Học Y Dược TPHCM 1
 2. Mục tiêu • Thế nào là huyết áp trung tâm? • Ý nghĩa và vận dụng lâm sàng vào điều trị THA của thuốc chẹn kênh calci ? 2
 3. 3 hơn • HA trung tâm chi phối trực tiếp hơn HA tại ĐM não, tim ,thận • HA trung tâm có ý nghĩa tiên lượng biến cố tim mạch tốt hơn HA cánh tay • HA trung tâm đánh giá hiệu quả của thuốc điều trị HA chính xác hơn HA cánh tay 3
 4. Đánh giá độ cứng của ĐMC • Central blood pressure (Central aortic pressure) • Pulse wave velocity (PWV) • Augmentation index ( AI) 8
 5. What is “normal” Central Blood Pressure ? < 130/90 mmHg Williams B. ESC Stockholm. Central blood Pressure. To the heart of matter Sept. 2010 Chẩn đoán và điều trị...... 9
 6. Đánh giá cứng động mạch • Central aortic pressure • Pulse wave velocity (PWV) • Augmentation index 10
 7. Vận tốc sóng mạch Vận tốc sóng mạch của ĐMC là chỉ số của cứng động mạch PWV (Aortic Pulse Wave (Pulse Velocity (APWV)wave velocity) as Index of Arterial Stiffness) - PWV động mạch chủ là yếu tố tiên đoán biến chứng tim mạch mạnh hơn số đo huyết áp trung bình. PWV động mạch chủ tăng thêm 1.0 m/giây, nguy cơ tim mạch tăng thêm 14% (Circulation. 2006) Blacher et al. 1999 11
 8. PWV predicts overall survival Probability of survival (all- cause mortality) in end-stage renal disease patients according to the level of aortic pulse wave velocity (PWV) divided in tertiles (P< .0001). Blacher et al. 1999 left
 9. ESC 2013 13
 10. Assessment of Arterial Stiffness • Central aortic pressure • Pulse wave velocity (PWV) • Augmentation index 14
 11. Assessment of Arterial Stiffness • Central aortic pressure • Pulse wave velocity (PWV) • Augmentation index 15
 12. Augmentation index 16
 13. Thông số tham chiếu Augmentation Index (AI): AP/PP Chẩn đoán và điều trị...... 17
 14. Thông số tham chiếu độ cứng của ĐMC • Central blood pressure > 130/90 mmHg • Pulse wave velocity (PWV) > 10m/s • Augmentation index > 50% 18
 15. Cách đo độ cứng mạch Techniques for assessing central blood pressure. (A) Invasive cardiac catheterization; (B) direct applanation tonometry of the carotid artery; (C) applanation tonometry of the 19 radial artery; (D) cuff-based oscillometry at the brachial artery.
 16. Mobil-O-Graph® 20
 17. Assessment of Arterial Stiffness
 18. Searching for TOD modifies treatment decisions! BP 142/88 mmHg BP 142/88 mmHg ABPM 136/86 ABPM 136/86 C-LDL 135 135 C-LDL Waist 104 mg/dl cm NO Treatment with drugs mg/dl Waist 104 cm PWVECG, 10,5UAE: m/s negative Treatment: YES, BP and LDL !! Patient with recently diagnosed HT, Guidelines no previous 22 treatment ESH - ESC 2013
 19. 23
 20. 24
nguon tai.lieu . vn