Xem mẫu

 1. EEG BÌNH THƯỜNG KHI THỨC Gồm: • Nhịp alpha • Hoạt động beta • Nhịp mu
 2. EEG BÌNH THƯỜNG KHI THỨC Nhịp alpha: là đặc điểm nổi bật nhất của điện não đồ trưởng thành bình thường. Nhịp alpha bình thường có các đặc điểm sau: • Tần số: 8-12 Hz. • Vị trí: ưu thế ở vùng sau. • Hình dáng: có nhịp, đều, hình sin. • Biên độ: thường 20-100 mV. • Phản ứng: tốt nhất khi nhắm mắt và giảm khi mở mắt.
 3. EEG BÌNH THƯỜNG KHI THỨC Hoạt động beta: • Tần số: > 13 Hz, thường 18-25 Hz. • Vị trí: thường trán-trung tâm. • Hình dáng: có nhịp, tăng giảm và cân xứng. • Biên độ: thường 5-20 mV. • Phản ứng: thường tăng trong giai đoạn giấc ngủ I và II.
 4. EEG BÌNH THƯỜNG KHI THỨC Nhịp mu (rhythm en arceau or wicket rhythm) : • Tần số: 7-11 Hz. • Vị trí: thường trung tâm-đỉnh. • Hình dáng: dạng cung hay “m”, thường không cân xứng và không đồng bộ hai bên, có thể chỉ ở một bên. • Biên độ: thường thấp đến vừa. • Phản ứng: giảm với vận động chi đối bên, có ý nghĩ vận động hay xúc giác. Không phản ứng khi mở hay nhắm mắt.
 5. EEG BÌNH THƯỜNG KHI THỨC Nhịp mu:
 6. CÁC BIẾN THỂ BÌNH THƯỜNG Có vài sóng có hình dáng bất thường nhưng không có ý nghĩa bệnh lý. Các sóng này gồm nhịp mu, biến thể tâm thần vận động, thoi, sóng lambda, POSTS, sóng vertex và phức hợp K
 7. CÁC BIẾN THỂ BÌNH THƯỜNG Biến thể tâm thần vận động (rhythmic harmonic theta): • Một lọat sóng theta hay delta không cân xứng ở vùng thái dương. Kéo dài vài giây hay lâu 30-45 giây. • Là hình phối hợp hai sóng. • Khởi đầu đột ngột ở một bên, kéo dài vài giây và chấm dứt đột ngột.
 8. CÁC BIẾN THỂ BÌNH THƯỜNG
 9. CÁC BIẾN THỂ BÌNH THƯỜNG Các sóng 14- và 6-Hz: • Phức hợp này có hai tần số trộn lẫn nhau và xuất hiện theo đợt (burst). • Thường không có ý nghĩa lâm sàng. • Xảy ra ở trẻ nhỏ và thiếu niên mạnh khỏe. Thấy tốt nhất ở các chuyển đạo đơn cực trong giấc ngủ.
 10. CÁC BIẾN THỂ BÌNH THƯỜNG Các sóng 14- và 6-Hz:
 11. CÁC BIẾN THỂ BÌNH THƯỜNG Các sóng gai nhỏ của giấc ngủ [Small sharp spikes of sleep (SSS)] hay BECTS: • Còn được gọi là các sóng tạm thời lành tính dạng động kinh của giấc ngủ - benign epileptiform transients of sleep (BETS). • ở một hay hai bên (thường không đồng bộ), đặc biêt là ở các vùng thái dương và trán. • Hiếm ở trẻ em, thường ở người lớn và người già.
 12. CÁC BIẾN THỂ BÌNH THƯỜNG Các sóng gai nhỏ của giấc ngủ
 13. CÁC BIẾN THỂ BÌNH THƯỜNG Nhịp breach do khuyết sọ