Xem mẫu

 1. EEG Bs Lê Văn Tuấn
 2. MỤC TIÊU Các sóng điện não bình thường Montage điện não Các biến thể bình thường Phân tích bản điện não Nhiễu Điện não đồ giấc ngủ Các bất thường động kinh • Cục bộ: vô căn và triệu chứng • Toàn thể: vô căn và triệu chứng Các bất thường không phải động kinh • Các bất thường cục bộ • Các bất thường toàn thể
 3. MỘT SỐ KHÁI NiỆM Điện não đồ đo các sóng não với tần số khác nhau. Điện cực được đặt ở vị trí thích hợp trên da đầu để ghi các xung động xuất phát từ não. Tần số là số lần một sống được lập lại trong một khoảng thời gian nhất định (thường là giây).
 4. MỘT SỐ KHÁI NiỆM Biên độ: là biểu hiện mức độ mà một xung động điện được tạo ra.
 5. Các loại sóng Sóng delta: Tần số
 6. Các loại sóng Sóng theta: Tần số 4-7,5 Hz Là sóng bình thường ở trẻ nhỏ đến 13 tuổi. Là sóng bất thường ở người lớn khi thức. Sóng này xuất hiện ở trong giấc ngủ.
 7. Các loại sóng Sóng alpha: Tần số 8-12 Hz Là sóng bình thường ở người lớn khi thư giãn. Sóng này ưu thế ở vùng chẩm.
 8. Các loại sóng Sóng beta: Tần số 13-30 Hz Là sóng bình thường ở người lớn khi suy nghĩ hay khi mở mắt. Sóng này ưu thế ở vùng trán.
 9. NGUỒN GỐC HOẠT ĐỘNG ĐIỆN TRONG NÃO Điện thế phát sinh là do nguồn điện. Nguồn điện có thể mang điện dương hay âm. Trong các mô sinh học thì số lượng các ion mang điện dương và âm tương đương nhau. Nguồn điện hai cực là nguồn khi lượng điện dương và âm tách ra nhau trong khoảng cách ngắn.
 10. NGUỒN GỐC HOẠT ĐỘNG ĐIỆN TRONG NÃO Lớp hai cực khi điện dương ở một bên và điện âm ở bên đối diện. Đối với các neuron thì nguồn điện là lớp hai cực trên bề mặt màng tế bào. Lớp hai cực này chịu trách nhiệm cho điện thế qua màng tế bào. Khi nghỉ thì điện thế neuron khoảng 70 mV với điện thế âm bên trong màng tế bào.
 11. NGUỒN GỐC HOẠT ĐỘNG ĐIỆN TRONG NÃO Khi điện thế qua màng tế bào hằng định thì không có điện thế ngoài màng tế bào.
 12. NGUỒN GỐC HOẠT ĐỘNG ĐIỆN TRONG NÃO Hai ion chịu trách nhiệm gây ra điện thế màng tế bào là Na+ và K+
 13. NGUỒN GỐC HOẠT ĐỘNG ĐIỆN TRONG NÃO Có các cổng hay các kênh của Na+ và K+. Bình thường cổng Natri đóng và một số cổng Kali mở.
 14. NGUỒN GỐC HOẠT ĐỘNG ĐIỆN TRONG NÃO Điện thế hoạt động: Là sự thay đổi rất nhanh của điện thế màng tế bào khi màng tế bào bị kích thích.
 15. NGUỒN GỐC HOẠT ĐỘNG ĐIỆN TRONG NÃO
 16. NGUỒN GỐC HOẠT ĐỘNG ĐIỆN TRONG NÃO Kích thích ngưỡng và điện thế ngưỡng. Giai đoạn trơ: tuyệt đối và tương đối. Xung động: là vận động của điện thế hoạt động dọc theo tế bào thần kinh.
 17. NGUỒN GỐC HOẠT ĐỘNG ĐIỆN TRONG NÃO Tốc độ dẫn truyền: sợi thần kinh có myelin dẫn truyền nhanh hơn sợi thần kinh không myelin
nguon tai.lieu . vn