Xem mẫu

DỊCH TIỂU CHẢY CẤP DO VI RÚT BSTY TRẦN TUẤN SANG 0982 348 406 Dịch tiêu chảy cấp trên heo Do 2 loại virus thuộc họ Corona: PEDV hoặc TGEV Cấu trúc của virus Corona (Kathryn V.Holmes, 2003) 1. Dịch tiêu chảy cấp do PEDV Mexico; USA, Canada 2013-2015 Anh/Bỉ 1971/1978/1992 Italia 2005/2006 1976 China 1986 2004 2006 Hàn Quốc 1992 1997/199 9 Nhật 1982 Thái Lan 1995/1996 2007/2008 1993/1994 Philippines 2006/2007m 2008/2009 (Oldham, 1972; Pensaert and Debouck, 1978; Takahashi et al., 1983; Qinghua et al., 1992; Morales et al., 2007 Chen et al., 2008 and Puran5aveja. 2009, Song and Park., 2012) Mầm bệnh Virus PED tồn tại trong phân, đất (82 ngày) (Soo Dong Jeon – APVS 2015) Heo nhiễm bệnh bài thải virus trong vòng 42 ngày Xâm nhập vào trại: ­ Nhập heo từ trại đã phát bệnh trong vòng 42 ngày – Virus trong môi trường theo vật mang trùng như ruồi, chim, người, phương tiện vận chuyển vào trại. ... - tailieumienphi.vn
nguon tai.lieu . vn