Xem mẫu

 1. CULPRIT vs COMPLETE Primary PCI in STEMI with Multi- Vessel Disease PGS Hồ Thượng Dũng, FSCAI BV Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh TP HCM, 08/ 2017
 2. Can thiỆP MẠCH VÀNh TIÊN PHÁT ở NMCTC STCL có BMV đa nhánh Tái tưới máu hoàn toàn hay chỉ tổn thương thủ phạm PGS TS Hồ Thượng Dũng, FSCAI BV Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh TP HCM, 08/ 2017
 3. BMV đa nhánh trong can thiệp mạch vành tiên phát (PPCI) Khá phổ biến ở BN STEMI 29/05/2017 PGS TS Hồ Thượng Dũng, BV Thống Nhất, TPHCM 3
 4. 29/05/2017 PGS Hồ Thượng Dũng, BV Thống Nhất, 4
 5. Có can thiệp nhánh không thủ phạm không? Nếu làm thì can thiệp tổn thương nhánh nào? ? 29/05/2017 PGS TS Hồ Thượng Dũng, BV Thống Nhất, TPHCM 5
 6. LỢI ÍCH/ NGUY CƠ của việc can thiệp nhánh không thủ phạm trong can thiệp mạch vành tiên phát (PPCI) LỢI ÍCH NGUY CƠ − Giảm kích thước vùng nhồi − Gia tăng kích thước NMCT máu do tăng tuần hoàn bàng khi tai biến- Liên quan can hệ thiệp N-IRA không thành công − Bệnh thận do thuốc-CIN − Giảm NMCT tái phát nhờ − Tăng bộc lộ tia X can thiệp các N-IRA- Tính − Chảy máu không ổn định mảng Plaque − Co thắt mạch vành- làm ước lan tỏa rộng khắp/AMI tính quá độ hẹp của N-IRA − Giảm thời gian nằm viện − Tăng thời gian thủ thuật/ giai − Giảm TMCBCT tái phát đoạn nguy cơ cao - Cải thiện tiên lượng và kết − Gia tăng chi phí với lợi ích cục lâm sàng lâm sàng chưa rõ 29/05/2017 PGS TS Hồ Thượng Dũng, BV Thống Nhất, TPHCM 6
 7. 29/05/2017 7 PGS TS Hồ Thượng Dũng, BV Thống Nhất, TPHCM
 8. Các khuyến cáo lúc trước không ủng hộ PCI cùng lúc các tổn thương không thủ phạm Đề nghị Nhóm Mức độ 2012 ESC PCI tiên phát nên chỉ cho tổn thương (Eur Heart J thủ phạm, ngoại trừ sốc tim và thiếu máu 2012;33,2569-2619) IIa B cục bộ kéo dài sau PCI tổn thương thủ phạm 2013 ACC/AHA PCI không nên thực hiện cùng lúc cho (JACC 2013;61,e78- những tổn thương không phải thủ III 140) B phạm ở bn STEMI trải qua PCI tiên phát Có hại mà có huyết động ổn định. 29/05/2017 PGS TS Hồ Thượng Dũng, BV Thống Nhất, TPHCM 8
 9. Chiến lược điều trị can thiệp NMCT STCL ở BN BMV đa nhánh trước đây Tái thông mạch Tổn thương thủ phạm Điều trị Nội với +/- Tái Tái thông mạch hoàn Tái thông tổn thương thông mạch sau này toàn cùng một lúc không thủ phạm tách ra NMCTSTCL- NMCTSTCL- Tổn thương không thủ phạm Tổn thương không thủ phạm Chỉ khuyến cáo khi có Không khuyến cáo TMCT tiếp diễn 29/05/2017 PGS TS Hồ Thượng Dũng, BV Thống Nhất, TPHCM 9
 10. Các cách xử trí tổn thương N-IRA trong STEMI 1.Thực hiện PCI tất cả các tổn thương ý nghĩa khả thi về kỹ thuật: a. Thực hiện PCI ngay lúc điều trị tổn thương thủ phạm dựa trên ± FFR (index p-PCI) b. Trong đợt nhồi máu STEMI (index Admission) 2.Thực hiện thủ thuật theo từng phiên (kỳ) (Staged PCI): a.Trong vòng 48 giờ hoặc trước khi xuất viện, dựa trên múc độ nặng của chụp mạch: - FFR + FFR b.Trong vòng 4-6 tuần tiếp theo (sau xuất viện) được hướng dẫn bằng các thăm dò hình ảnh không xâm ± FFR 3. Điều trị các tổn thương còn lại bằng nội khoa tối ưu và: a. Làm PCI khi test GSức cho thấy vùng cơ tim bị TMCB ý nghĩa b. Làm PCI khi có triệu chứng TMCB xuất hiện PGS TS Hồ Thượng Dũng, BV Thống Nhất, TPHCM 10 29/05/2017
 11. 29/05/2017 11 PGS TS Hồ Thượng Dũng, BV Thống Nhất, TPHCM
 12. 29/05/2017 PGS TS Hồ Thượng Dũng, BV Thống Nhất, TPHCM 12
 13. 29/05/2017 PGS TS Hồ Thượng Dũng, BV Thống Nhất, TPHCM 13
 14. 29/05/2017 14 PGS TS Hồ Thượng Dũng, BV Thống Nhất, TPHCM
 15. 29/05/2017 15 PGS TS Hồ Thượng Dũng, BV Thống Nhất, TPHCM
 16. Sự điều chỉnh trong khuyến cáo European Guidelines 2014 16 29/05/2017 PGS TS Hồ Thượng Dũng, BV Thống Nhất, TPHCM
 17. Sự điều chỉnh trong khuyến cáo ACC/AHA STEMI 2015 29/05/2017 PGS TS Hồ Thượng Dũng, BV Thống Nhất, TPHCM 17
 18. Which test should we use to assess N-IRA to do CR? 29/05/2017 PGS TS Hồ Thượng Dũng, BV Thống Nhất, TPHCM 18
 19. Làm thế nào để quyết định tổn thương N-IRA cần điều trị? 29/05/2017 19 PGS TS Hồ Thượng Dũng, BV Thống Nhất, TPHCM
 20. 29/05/2017 PGS TS Hồ Thượng Dũng, BV Thống Nhất, TPHCM 20
nguon tai.lieu . vn