Xem mẫu

KHOAN ĐỊNH HƯỚNG
Bài giảng được soạn bởi
Bộ môn Khoan – Khai thác Dầu khí
Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí
Đại học Bách Khoa TP. HCM
Tel: (08) 8647256 ext. 5767
GEOPET

NỘI DUNG
1. Các ứng dụng của khoan định hướng
2. Các dạng quỹ đạo giếng khoan định hướng
3. Kỹ thuật định hướng

GEOPET

Khoan định hướng2

1. CÁC ỨNG DỤNG
CỦA KHOAN ĐỊNH HƯỚNG

GEOPET

Khoan định hướng3

GIỚI THIỆU


Khoan định hướng hiện nay đã trở thành một công nghệ rất quan
trọng trong khai thác dầu khí.Yếu tố quan trọng nhất của khoan định hướng là cho phép khai thác
và phát triển mỏ ở những khu vực trước đây không thể khai thác được
hoặc không khai thác có hiệu quả.

Khoan định hướng là sự kết hợp giữa khoa học chính xác và “nghệ
thuật” trong việc chỉnh hướng giếng khoan theo một quỹ đạo đã thiết
lập trước đó nhằm đạt được mục tiêu đề ra.

GEOPET

Khoan định hướng4

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN


Ở giai đoạn ban đầu của ngành công nghiệp dầu khí, hầu hết giếng
khoan là giếng thẳng đứng.1929, một số phương pháp đo góc nghiêng của giếng khoan được giới
thiệu trong quá trình khoan phát triển mỏ Seminole, Oklahoma, USA.1930, giếng khoan định hướng có kiểm soát đầu tiên được thực hiện ở
Huntington Beach, California, USA, từ một giàn khoan trên đất liền tới
một tầng chứa dưới đáy biển.1934, giếng khoan định hướng được dùng để hủy một giếng đang
phun ở Conroe, Texas, USA.Từ đó đến nay, nhiều kỹ thuật và công nghệ mới ra đời giúp kiểm soát
quỹ đạo giếng khoan định hướng.

GEOPET

Khoan định hướng5.1. Introduction

5

nguon tai.lieu . vn