Xem mẫu

THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ KHOAN
Bài giảng được soạn bởi
Bộ môn Khoan – Khai thác Dầu khí
Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí
Đại học Bách Khoa TP. HCM
Tel: (08) 8647256 ext. 5767
GEOPET

NỘI DUNG
1. Các loại giàn khoan

2. Các hệ thống thiết bị trên giàn khoan
3. Bộ khoan cụ

GEOPET

Thiết bị và dụng cụ khoan2

MỤC TIÊU
Sau khi học xong chương này, học viên sẽ có các kiến
thức cơ bản về:


Các loại giàn khoan và phạm vi ứng dụng của chúng.Các hệ thống thiết bị chính trên giàn khoan dầu khí và

chức năng của từng hệ thống.


GEOPET

Các thành phần của bộ khoan cụ.

Thiết bị và dụng cụ khoan3

1. CÁC LOẠI GIÀN KHOAN

GEOPET

Thiết bị và dụng cụ khoan4

CÁC LOẠI GIÀN KHOAN


Giàn khoan được chia thành hai loại:

Giàn khoan đất liền
Giàn khoan biển

Ngoài ra, giàn khoan còn được phân loại theo:


Chiều sâu khoan được: nhẹ, trung bình, sâu và siêu sâu.
• Thiết bị khoan nhẹ: dưới 650 mã lực, khoan tối đa 2000 m.
• Thiết bị khoan trung bình: 650 - 1300 mã lực, khoan tối đa 4000 m.
• Thiết bị khoan sâu: 1300 - 2000 mã lực, khoan tối đa 7000 m.
• Thiết bị khoan siêu sâu: khoảng 3000 mã lực, khoan tối đa 9000 m.
GEOPET

Tải trọng nâng: công suất tời khoan.
Tính cơ động: cố định, tự hành, bán tự hành.
Thiết bị và dụng cụ khoan1. Các loại giàn khoan

5

nguon tai.lieu . vn