Xem mẫu

CỨU SỰ CỐ
Bài giảng được soạn bởi
Bộ môn Khoan – Khai thác Dầu khí
Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí
Đại học Bách Khoa TP. HCM
Tel: (08) 8647256 ext. 5767
GEOPET

NỘI DUNG
1. Giới thiệu
2. Nguyên nhân gây sự cố
 Quy trình xử lý sự cố
 Các loại dụng cụ điển hình cứu sự cố

GEOPET

Cứu sự cốGIỚI THIỆU


Thuật ngữ cứu sự cố chỉ rõ các thao tác đưa vào vận hành trong giếng
các công cụ đặc biệt nhằm lặp lại điều kiện làm việc bình thường và
tiếp tục chương trình thi công giếng.Các loại sự cố chính có thể xảy ra trong quá trình khoan:


Các mảnh kim loại nằm ở đáy giếng: các chi tiết của choòng khoan
hoặc rơi vào các dụng cụ từ sàn khoan,Đứt gãy cột ống trong giếng khoan: vấn đề cần giải quyết là lấy các
đoạn ống bằng thép này ra khỏi giếng khoan,Kẹt dụng cụ khoan: điều này thường sẽ dẫn đến trường hợp là đứt
gãy do cố gắng giải phóng sự kẹt hoặc tháo dụng cụ để bỏ tạm
thời phần dụng cụ bị kẹt.

GEOPET

Cứu sự cốNGUYÊN NHÂN GÂY SỰ CỐ
Các thông số tham gia vào nguồn gốc sự cố:Các vấn đề liên quan đến giếng khoanGEOPET

Thiết bị vật tư

Yếu tố con người

Cứu sự cố4

NGUYÊN NHÂN GÂY SỰ CỐ
Thiết bị vật tư


Do chất lượng choòng khoan kém hoặc do kỹ thuật sử dụng kém.Khi cố gắng đạt tốc độ khoan tối ưu, nguy cơ đứt gãy choòng càng
lớn.Nguy cơ hay bị hỏng nhất là do sự mỏi, mài mòn, thiếu bảo dưỡng,
kiểm tra, việc sử dụng kém.GEOPET

Đứt gãy thường gặp nhất ở đọan ren của cần nặng.

Cứu sự cố5

nguon tai.lieu . vn