Xem mẫu

Giới thiệu
CƠ SỞ KHOAN DẦU KHÍ
Bài giảng được soạn bởi
Bộ môn Khoan – Khai thác Dầu khí
Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí
Đại học Bách Khoa TP. HCM
Tel: (08) 8647256 ext. 5767
GEOPET

NỘI DUNG
1. Lịch sử khoan dầu khí
2. Giếng khoan và các phương pháp khoan
3. Tổ chức và nhân sự

GEOPET

Giới thiệu cơ sở khoan dầu khí2

MỤC TIÊU
Sau khi học xong chương này, học viên sẽ:


Có các khái niệm cơ bản về quá trình phát triển của công
nghệ khoan dầu khí,Có thể mô tả các loại giàn khoan, phạm vi ứng dụng của
chúng và các phương pháp khoan,Có thể phân loại các công ty dầu khí và hệ thống tổ chức
nhân sự phục vụ công tác khoan.

GEOPET

Giới thiệu cơ sở khoan dầu khí3

1. LỊCH SỬ KHOAN DẦU KHÍ

GEOPET

Giới thiệu cơ sở khoan dầu khí4

LỊCH SỬ KHOAN DẦU KHÍ


Dầu và khí đã được tìm thấy và sử dụng từ hàng ngàn
năm trước đây.6000 năm trước CN, asphalt đã được con người sử dụng
làm chất chống thấm nước cho thuyền và sưởi ấm.3000 năm trước CN, người Ai Cập đã sử dụng asphalt
trong xây dựng kim tự tháp, bôi trơn trục bánh xe, phụ gia
trong kỹ thuật ướp xác và trong điều chế thuốc.500 năm trước CN, người Trung Quốc đã dùng khí thiên
nhiên để nấu nướng.

GEOPET

Giới thiệu cơ sở khoan dầu khí1. Lịch sử khoan dầu khí

5

nguon tai.lieu . vn