Xem mẫu

CHƢƠNG III PHÁPLUẬT VỀ HỢPĐỒNG TRONG KINH DOANH. (Theo luật thƣơng mại năm 2005 và bộ luật dân sự 2005) 8/2011 1 I.KHÁI NIỆM VỀ HỢPĐỒNG 1. Khái niệm chung về hợp đồng a. Hợp đồng dân sự Hợp đồng là sự thoả thuận giữa các bên trên cơ sở tự nguyện, không vi phạm điều cấm của pháp luật và không trái đạo đức xã hội nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên. 8/2011 2 b. Khái niệm hợp đồng kinh doanh, thƣơng mại Hợp đồng kinh doanh, thương mại là thỏa thuận giữa các thương nhân trong hoạt động thương mại và vì mục đích lợi nhuận Monday, November 11, 2013 3 2. Khung pháp lý điều chỉnh quan hệ hợp đồng trong kinh doanh Luật chung: Bộ luật dân sự 2005; Luật chuyên ngành: Luật Thương mại, Luật Xây dựng, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Kinh doanh bất động sản, Bộ luật hàng hải… Monday, November 11, 2013 4 Quan hệ giữa luật chung và luật chuyên ngành: Luật chuyên ngành được ưu tiên áp dụng trước luật chung. Nếu luật chuyên ngành không qui định thì áp dụng các qui định của luật chung để giải quyết. Trong trường hợp luật chung và luật chuyên ngành cùng qui định thì ưu tiên áp dụng các qui định của luật chuyên ngành. Monday, November 11, 2013 5 ... - tailieumienphi.vn