Bài giảng - Chương 1: Những vấn đề chung về tiền tệ

Khoa Học Xã Hội,Chính trị học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 4      39      0
Mã tài liệu oemttq Danh mục Khoa Học Xã Hội,Chính trị học Tác giả Tran Diep Loại file PPT Số trang 84 Dung lượng Lần tải 4 Lần xem 39
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Sau khi hoàn tất môn học sinh viên có khả năng nắm vững các kiến thức về Tài chính - Tiền tệ làm nền tảng cho việc nghiên cứu các môn học thuộc kiến thức chuyên ngành và bổ trợ chuyên ngành. Sau khi hoàn tất môn học sinh viên có khả năng nắm vững các kiến thức về Tài chính - Tiền tệ làm nền tảng cho việc nghiên cứu các môn học thuộc kiến thức chuyên ngành và bổ trợ chuyên ngành.

 1. • Đề tài 1: Anh chị hãy cho biết xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam hiện nay như thế nào? • Đề tài 2: Trình bày sự phát triển tiền tệ của Việt Nam ở thời kỳ phong kiến? • Đề tài 3: Trong các cuộc lạm phát trên thế giới, cuộc LP nào để lại cho bạn nhiều ấn tượng nhất? Hãy trình bày và nêu lý do • Đề tài 4: LP ở Việt Nam hiện nay như thế nào? mức độ này là tốt hay chưa tốt? CP và NHNN Việt Nam sử dụng các biện pháp gì để kìm chế lạm phát?
 2. • Đề tài 5: Hãy trình bày lịch sử phát triển tiền tệ Việt Nam từ sau thời kỳ phong kiến đến nay. • Đề tài 6: Thanh toán bằng điện tử ở các nước phát triển hiện nay như thế nào? Bạn có so sánh gì với Việt Nam? • Đề tài 7: Lịch sử ra đời và phát triển tiền tệ trên thế giới? • Đề tài 8: Bạn hãy trình bày khái quát các cuộc lạm phát ở Việt Nam, trong các đợt LP đó, đợt LP nào gây ảnh hưởng lớn nhất? Tại sao?
 3. MÔN HỌC: LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ Chương trình học: • Chương 1: Những vấn đề chung về tiền tệ • Chương 2: Chế độ tiền tệ • Chương 3: Cung cầu tiền tệ • Chương 4: Lạm phát Kết thúc chương trình
 4. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH HỌC 1. Tên môn học: TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ P1 2. Mã môn học: 3. Số tín chỉ: ̀ ̣ Dành cho sinh viên năm thứ 1 4. Trinh đô: 5. Phân bố thời gian: – Lên lớp tiết : – Thực tập phòng thí nghiệm: – Thực hành: – Tự học: ̀ ̣ ́ 6. Điêu kiên tiên quyêt: Không
 5. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH HỌC (tt) 7. Muc tiêu cua môn học ̣ ̉ Sau khi hoàn tất môn học sinh viên có khả năng nắm vững các kiến thức về Tài chính - Tiền tệ làm nền tảng cho việc nghiên cứu các môn học thuộc kiến thức chuyên ngành và bổ trợ chuyên ngành. 8. Mô tả văn tăt nôi dung môn học ́ ́ ̣ Học phần này miêu tả các khái niệm cơ bản về tiền tệ, khái quát về hệ thống tiền tệ. Học phần cũng giới thiệu các khái niệm rất cơ bản về tiền tệ như: bản chất, chức năng của tiền tệ, lạm phát tiền tệ; cung cầu tiền tệ và ngân hàng trung ương
 6. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH HỌC (tt) 9. Nhiêm vụ cua sinh viên ̣ ̉ Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường – Dự lớp: trên 75% – Bài tập: trên lớp và ở nhà – Khác: theo yêu cầu của giảng viên ̀ ̣ ̣ ̣ 10. Tai liêu hoc tâp - Sách, giáo trình chính [1] Giáo trình Lý thuyết tài chính - Tiền tệ tái bản lần 2 – NXB Thống kê – PGS.TS Phan Thị Cúc
 7. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH HỌC (tt) – Tài liệu tham khảo • [1] PGS. TS Dương Thị Bình Minh, Lý thuyết Tài chính - tiền tệ, NXB Giáo dục. • [2] TS Dương Đăng Chinh, Lý thuyết Tài chính, NXB Tài Chính. • [3] Giáo trình Lý thuyết tài chính, NXB Tài Chính. 11. Tiêu chuân đanh giá sinh viên ̉ ́ – Dự lớp: trên 75% – Thảo luận theo nhóm – Tiểu luận: Có – Kiểm tra thường xuyên – Thi giữa môn học • Thi kết thúc môn học
 8. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH HỌC (tt) • 13. Nôi dung chi tiêt môn học ̣ ́ Nội dung Số Phân bổ thời gian T Ghi tiết, T chú Thực Tự Lí giờ thuyết hành học 1 Những vấn đề chung về 12 12 tiền tệ 2 Các chế độ tiền tệ 12 12 3 Cung cầu tiền tệ 9 9 4 Lạm phát 12 12 TỔNG CỘNG 45 45
 9. CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TIỀN TỆ
 10. Nội dung bài giảng 1.1 Khái niệm, bản chất của tiền tệ - Sự ra đời của tiền tệ và bản chất của tiền tệ: 4 hình thái giá trị trong trao đổi hàng hóa: - Hình thái giá trị giản đơn; Hình thái giá trị mở rộng; Hình thái giá trị chung; Hình thái giá trị tiền tệ 1.2 Chức năng của tiền tệ - Có 3 chức năng: Chức năng trao đổi, chức năng dự trữ giá trị, chức năng thước đo giá trị.
 11. 1.1 KHÁI NIỆM, BẢN CHẤT CỦA TIỀN TỆ 1.1.1 Sự ra đời của tiền tệ: S ống hành  t bầy  àn,chủ  ếu à  đ  yl săn  ắt  áil m b ,h  ượ C hưa  ó  và c SX  C hưa  ó  ếm c chi r đổ   tao  iH H hữu ư  ân t nh C hưa  ó i n ệ c tề t
 12. 1.1 Bản chất của tiền tệ 1.1.1 Sự ra đời của tiền tệ *4 hình thái giá trị trao đổi hàng hóa chủ yếu: a. Hình thái giá trị giản đơn (ngẫu nhiên): Sống thành bộ lạc lớn  bắt đầu SX nông nghiệp (có sản phẩm)  trao đổi HH Sự trao đổi ngẫu nhiên ⇒ Đây là hình thái phôi thai của giá trị, nó xuất hiện trong giai đoạn đầu của trao đổi hàng hoá, người ta trao đổi trực tiếp vật này lấy vật khác.
 13. 1.1.1 Sự ra đời của tiền tệ: a. Hình thái giá trị giản đơn (ngẫu nhiên) (tt) S ự r đổingẫu  ên tao    nhi ( ì t áigi  r  ẫu  hi n  H nh h   á tị ng N ê hay  ản  n) gi đơ Là  ự  s độ á tị (ươ đố ) Lao  ng  G i  r t ng  i độ Lao  ng  tao  r cụ hể r   t tở C ủa  vậtđược  ểu 1    bi ư nh t   ân  Đổi   H i n  ởigi  r  ử ệ b   á tị s t ành  ì h h nh  tở  r ữ 2  G i a  h  ể D ụng  ủa  ộtvật t áibi u  cm  t ành ao  h l ệ hi n  hi n  ủa  ệc duy  ấtđóng Khác  nh   động  ã  x vật l động  Vaitò  ậtngang ao   r v   hộitực   r  heo: t từu  G i  đặc r ng heo tư t r á( tếp  i    H H –  ượ m ỗiđịa  ương)  t ng    ph  
 14. V í d ụ: 1m vải = 10 kg thóc. Ở đây, giá trị của vải được biểu hiện ở thóc. Còn thóc là cái được dùng làm phương tiện để biểu hiện giá trị của vải.
 15. 1.1 Bản chất của tiền tệ 1.1.1 Sự ra đời của tiền tệ: b. Hình thái giá trị toàn bộ hay mở rộng: Vd: 1 phân 1 con 20 kg 1 Cái rìu vàng cừu thóc
 16. 1.1 Bản chất của tiền tệ 1.1.1 Sự ra đời của tiền tệ: b. Hình thái giá trị toàn bộ hay mở rộng: Sự trao đổi HH bây giờ không phải là 2 loại hàng hóa với nhau mà là một loạt các HH với nhau
 17. 1.1.1 Sự ra đời của tiền tệ b. Hình thái giá trị toàn bộ hay mở rộng (tt): Nhược điểm: - Có quá nhiều loại HH dùng làm vật trao đổi. - Sự không đồng nhất của các HH dùng làm vật trao đổi => gây cản trở, khó khăn trong việc trao đổi. - Hình thái giá trị tương đối của mỗi hàng hóa sẽ là một chuỗi biểu hiện giá trị vô cùng tận. => Gây nhiều tốn kém về thời gian và sức lao động trong trao đổi.
 18. 1.1.1 Sự ra đời của tiền tệ: c. Hình thái giá trị chung Phân công lao động XH + SX phát triển Trao đổi trực tiếp H - H ngày càng bộc lộ nhiều nhược điểm Tất yếu xuất hiện một thứ hàng hóa đóng vai trò vật ngang giá chung cho các loại HH khác và các HH khác có thể trao đổi với nó Hình thái giá trị chung (Một hàng hóa tách ra làm vật ngang giá chung, theo quy ước riêng của từng vùng lãnh thổ)
 19. 1.1.1 Sự ra đời của tiền tệ: c. Hình thái giá trị chung (tt) Ví dụ: Những chuỗi vỏ sò Bò, cừu ở Hy Gạo ở Philippines, của những thổ dân da lạp và La mã muối ở nhiều nơi đỏ Bắc Mỹ
 20. 1.1.1 Sự ra đời của tiền tệ: c. Hình thái giá trị chung (tt) Ví dụ: Nanh cọp, Tuần lộc ở Da ở Pháp, Ý sừng tê giác Nga

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Bài giảng - Chương 1: Những vấn đề chung về tiền tệ

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
oemttq
Danh mục
Khoa Học Xã Hội,Chính trị học
Thể loại
vấn đề chung về tiền tệ, kinh tế vi mô, Chế độ tiền tệ, Cung cầu tiền tệ, Lạm phát
Loại file
PPT
Số trang
84
Dung lượng
Lần xem
39
Lần tải
4
 
LINK DOWNLOAD

Bai-giang-Chuong-1-Nhung-van-de-chung-ve-tien-te.PPT[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT