Xem mẫu

 1. HỘI NGHỊ NỘI KHOA TOÀN QUỐC LẦN THỨ X HUẾ - THÁNG 4/2017 CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN VIRUS C MẠN NĂM 2017 PGS.TS.TRẦN VĂN HUY
 2. ĐẶT VẤN ĐỀ • Khoảng 200 triệu người trên thế giới nhiễm HCV (Lavanchy D, 2009) • HCV genotype 1 lại chiếm ưu thế trên toàn cầu, ước tính chiếm từ 55-95%. • Chưa có vắc xin phòng bệnh chủ động • Một gánh nặng của y tế toàn cầu
 3. TẦN SUẤT NHIỄM HCV- 2015 WHO, HCV guideline 4-2016
 4. PHÂN BỐ KIỂU GEN WHO, HCV guideline 2016
 5. DIỄN BIẾN TỰ NHIÊN 1. O’Leary 2008; 2. Perz 2006; 3. White 2008 Pre-Submission Briefing Meeting | July 2014 | Company Confidential © 2014 AbbVie 5
 6. • Các nghiên cứu về ĐT đã có các bước tiến lớn, nhất là sự ra đời của các thuốc kháng HCV trực tiếp (DAA)
 7. ĐIỀU TRỊ HCV QUA CÁC GIAI ĐOẠN DAAs 2014/5 100 2011 90-98 PegIFN 80 RBV 2001 Standard 70+ IFN 1998 60 55 1991 SVR (%) 42 39 40 34 20 16 6 0 IFN IFN IFN/RBV IFN/RBV PegIFN PegIFN/ PegIFN/ PegIFN/ RBV 6 mos 12 mos 6 mos 12 mos 12 mos RBV/ RBV/ 12 mos DAA DAA Adapted from the US Food and Drug Administration, Antiviral Drugs Advisory Committee Meeting, Or DAA+RBV April 27-28, 2011, Silver Spring, MD.
 8. THÁCH THỨC ! – Phác đồ tiếp cận cho toàn bộ genotype – Điều trị cho bn xơ gan, bệnh thận mạn – Quản lý, theo dõi sau điều trị – Điều trị lại sau thất bại với DAA – Dự phòng tái hoạt hóa HBV sau DAA – Dự phòng kháng thuốc – Khả năng tiếp cận điều trị – Hiệu quả thực sự của các thuốc generic!!! → đòi hỏi tiếp tục nghiên cứu & cập nhật thường xuyên về điều trị VGC!
 9. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 1. Mục tiêu điều trị 2. Chỉ định điều trị 3. Đánh giá trước, trong và sau điều trị 4. Phương tiện điều trị 5. Tóm tắt hướng dẫn của WHO-2016 6. Một số điều trị mới
 10. 1. Mục tiêu và điểm kết của điều trị • Mục tiêu điều trị : tiệt trừ nhiễm HCV, hạn chế nguy cơ xơ gan, ung thư gan • Điểm kết của điều trị : đáp ứng virus bền vững (SVR). • Khi đạt được SVR, khả năng tiệt trừ HCV lên đến 99%
 11. SVR-12 SVR-12 = HCV RNA
 12. SVR12 # SVR24 ? • January 2015 Hepatology, • Eric Yoshida et al • So sánh SVR12 & SVR24 ở bn dùng sofosbuvir. • 779 bn có SVR 12: 777 bn có SVR- 24 (99.7%) • 2 bn ko có SVR-24: đều là genotype 3 • Ko tính 2 bn genotype 3: 100% bn có SVR -12 đều có SVR24.
 13. A Sustained Virologic Response Is Durable in Patients With Chronic Hepatitis C Treated With Peginterferon Alfa-2a and Ribavirin Mark G. Swain, Gastroenterology , 2010 Gastroenterology 2010 139, 1593-1601DOI: (10.1053/j.gastro.2010.07.009)
 14. A Sustained Virologic Response Is Durable in Patients With Chronic Hepatitis C Treated With Peginterferon Alfa-2a and Ribavirin Mark G. Swain, Gastroenterology , 2010 SVR # CURE !!! Gastroenterology 2010 139, 1593-1601DOI: (10.1053/j.gastro.2010.07.009)
 15. Ý NGHĨA LÂM SÀNG CỦA SVR? • Cải thiện chức năng gan & men gan (*) • 39% to 73%: cải thiện xơ hóa gan (*) • Xơ gan thoái triển trên 50% bn (**) • Tăng áp cửa, cường lách: cải thiện (***) • Giảm >70% HCC nguy cơ ung thư gan (***) (*)Poynard 2002, (**)Veldt 2007, (***)Van der Meer, 2012; (****): Morgan 2013.
 16. BENEFITS OF ACHIEVING SVR Cure Decreased Improved clinical transmission[1] outcomes[1,2] Hepatic Extrahepatic ↓ Cirrhosis ↓ All-cause mortality ↓ Decompensation Improved QoL ↓ HCC Malignancy ↓ Transplantation Diabetes CVD Renal Neurocognitive 1. Smith-Palmer J, et al. BMC Infect Dis. 2015;15:19. 2. Negro F, et al. Gastroenterology. 2015;149:1345-1360. 3. George SL, et al. Hepatology. 2009;49:729-738.
 17. 2. CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ
 18. WHO 2016 • bệnh gan tiến triển (F3–F4) • Có các yt nguy cơ thúc đẩy xơ hóa gan nhanh: - đồng nhiễm HIV hoặc HBV - nghiện rượu nặng – Hội chứng chuyển hóa – biểu hiện ngoài gan…
 19. AASLD- IDSA 2016 • Treatment is recommended for all patients with chronic HCV infection, except those with short life expectancies that cannot be remediated by treating HCV, by transplantation, or by other directed therapy. • Patients with short life expectancies owing to liver disease should be managed in consultation with an expert.
 20. HCV CURE ASSOCIATED WITH IMPROVED 15-YR SURVIVAL IN PTS WITH F0/F1 DISEASE • Single-center cohort of consecutive pts since 1992 (N = 1381) • Progression to F3/F4 was observed in 15.3% of F0/F1 pts with available liver biopsy (n = 157) 1.0 0.8 Survival 0.6 F0/F1 Fibrosis Treated pts without SVR Untreated pts 0.4 Treated pts with SVR 0.2 P = .003 0 0 5 10 15 20 Yrs From Biopsy to Death Jézéquel C, et al. EASL 2015. Abstract P0709.
nguon tai.lieu . vn