Bài giảng Cách tạo Header và Footer trong Word 2013

 • 3 months ago
 • 34 lượt xem
 • 0 bình luận

 • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Bài giảng hướng dẫn để thực hiện yêu cầu cơ bản chèn Header và Footer trong Word, điều đó thuận tiện cho việc xem trang tài liệu bạn đang đọc thuộc vào phần nội dung nào. Và bạn có thể tạo những ghi chú đó một cách dễ dàng với những tính năng được hỗ trợ trong trình soạn thảo word 2013 thuộc bộ Office 2013.

Thông tin tài liệu

Loại file: PPTX , dung lượng : 0.83 M, số trang : 13

Xem mẫu

Chi tiết

 1. CÁCH TẠO HEADER VÀ FOOTER   TRONG WORD 2013
 2. CÁCH TẠO HEADER VÀ FOOTER TRONG WORD 2013 Trong hầu hết các bài báo cáo môn học hay trong khi thực hiện làm nội dung cho các cuốn sách đều có yêu cầu cơ bản chèn Header và Footer trong Word, điều đó thuận tiện cho việc xem trang tài liệu bạn đang đọc thuộc vào phần nội dung nào. Và bạn có thể tạo những ghi chú đó một cách dễ dàng với những tính năng được hỗ trợ trong trình soạn
 3. CÁCH TẠO HEADER VÀ FOOTER TRONG WORD 2013 1. CÁCH TẠO HEADER Bước 1: Vào Insert \ Header
 4. CÁCH TẠO HEADER VÀ FOOTER TRONG WORD 2013 1. CÁCH TẠO HEADER Bước 2: Chọn  kiểu  header  mình  thích
 5. CÁCH TẠO HEADER VÀ FOOTER TRONG WORD 2013 1. CÁCH TẠO HEADER Bước 3: Sau khi lựa chọn được 1 kiểu ưng ý, Sau đó bạn  tiến hành gõ vào nội dung Header của bạn.
 6. CÁCH TẠO HEADER VÀ FOOTER TRONG WORD 2013 1. CÁCH TẠO HEADER Bước 4: Sau đó bạn chỉ việc thoát ra, quay lại giao diện Word lúc đầu sẽ thấy kết quả mà mình vừa tạo xong.
 7. CÁCH TẠO HEADER VÀ FOOTER TRONG WORD 2013 2. CÁCH TẠO FOOTER Bước 1: Vào Insert Footer.
 8. CÁCH TẠO HEADER VÀ FOOTER TRONG WORD 2013 2. CÁCH TẠO FOOTER Bước 2: Chọn kiểu footer mình thích
 9. CÁCH TẠO HEADER VÀ FOOTER TRONG WORD 2013 2. CÁCH TẠO FOOTER Bước 3: Sau khi lựa chọn được 1 kiểu ưng ý, Sau đó bạn  tiến hành gõ vào nội dung Footer của bạn.
 10. CÁCH TẠO HEADER VÀ FOOTER TRONG WORD 2013 3. CHỈNH SỬA FOOTER Để chỉnh sửa Footer bạn click chuột phải vào vị trí của Footer  trong  văn  bản  và  chọn Edit  Footer rồi  bạn  tiến  hành  chỉnh  sửa:
 11. CÁCH TẠO HEADER VÀ FOOTER TRONG WORD 2013 4. CHỈNH SỬA HEADER Để  chỉnh  sửa  Header  bạn  click  chuột  phải  vào  vị  trí  của  Header trong văn bản và chọn Edit Header rồi bạn tiến hành  chỉnh sửa:
 12. CÁCH TẠO HEADER VÀ FOOTER TRONG WORD 2013 5. XÓA HEADER Để  xóa  Header  bạn  vào Insert  >  Header rồi chọn Remove Header
 13. CÁCH TẠO HEADER VÀ FOOTER TRONG WORD 2013 6. XÓA FOOTER Để  xóa  Footer  bạn  vào Insert  >  Footer rồi chọn Remove Footer

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ