Xem mẫu

 1. CÁC THỜI ĐIỂM LÀM SIÊU ÂM TRONG  SẢN KHOA                         Ths Trần Danh Cường - Siêu âm lần 1 (quí I): 12 tuần (11­14) - Siêu âm lần 2 (quí II): 22 tuần (21­24) - Siêu âm lần 3 (quí III): 32 tuần (30­32)
 2. Siêu âm thai quí I: 12 tuần  (11­14)
 3. Siêu âm quí I Mục tiêu. Xác định có thai. Vị trí của thai. Số lượng thai Xác định sự sống của thai Xác định tuổi thai Đo khoảng sáng sau gáy Nghiên cứu một số yếu tố hình thái thai nhi sớm
 4. Siêu âm  quí đầu Đường làm Siêu âm đường bụng: cần nhịn tiểu Siêu âm đường âm đạo: không cần nhịn tiểu Thai nghén dưới 11 tuần, nên siêu âm đầu dò âm đạo.
 5. Siêu âm  quí đầu Đường cắt Đường cắt dọc tử cung Đường cắt ngang tử cung
 6. Siêu âm quí I Xác định có thai Hình ảnh của túi thai. Túi thai được nhìn thấy trên siêu âm vào tuần thứ 4­5  bằng siêu âm đường âm đạo và tuần thứ 6 qua đường  bụng. Là vùng âm vang thưa, bờ đều, được bao bọc bởi vòng tế  bào lá nuôi đậm âm vang Túi thai thường nằm lệch về một bên của tử cung
 7. Siêu âm quí I Xác định có thai Hình ảnh túi thai: trên đường cắt dọc, ngang
 8. Siêu âm quí I Xác định có thai Hình ảnh của túi thai: nằm lệch về một bên thành tử cung
 9. Siêu âm quí I Hình ảnh túi thai: trên đường cắt dọc và ngang: Thai 5  tuần 
 10. Siêu âm quí I Vị trí của túi thai Hình ảnh túi thai nằm gọn trong bề dầy của niêm mạc  tử cung
 11. Siêu âm quí I Vị trí của túi thai Hình ảnh túi thai nằm gọn trong bề dầy của niêm mạc  tử cung
 12. Siêu âm quí I Số lượng thai Hình ảnh túi thai: Hai và ba túi thai
 13. Siêu âm quí I Xác định sự sống của thai. Các dấu hiệu siêu âm chứng tỏ thai sống: Túi thai có hình ảnh và hình thái bình thường: Túi  thai bờ đều, nét, vòng tế bào lá nuôi rõ nét Kích thước tăng đôi sau 1 tuần Xuất hiện túi noãn hoàng Xuất hiện phôi
 14. Siêu âm quí I Xác định sự sống của thai Hoạt động tim thai: Doppler xung
 15. Siêu âm quí I Nhịp tim thai:  Nhịp tim thai xuất hiện từ khi xuất hiện phôi Đo nhịp tim thai bằng Doppler có giá trị xác định chắc  chắn thai sống
 16. Siêu âm quí I 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Biểu đồ tần số tim thai
 17. Siêu âm quí I Đo kích thước túi thai. Túi thai được đo từ khi quan sát thấy trên siêu âm. Nếu túi thai hình tròn chỉ cần đo một chiều Nếu túi thai hình ovan cần đo hai chiều lấy trung bình Đo túi thai có giá trị tính tuổi thai đến 7 tuần
 18. Siêu âm quí I Đo kích thước túi thai. Hình ảnh túi thai hình tròn đều
 19. Siêu âm quí I Đo kích thước túi thai: túi thai hình tròn đều
 20. Siêu âm quí I Đo kích thước túi thai: Túi thai hình ovan
nguon tai.lieu . vn