Xem mẫu

GIỚI THIỆU Họ và tên: MAI XUÂN MINH Email: xuanminhm@yahoo.com Blog: anbaithon.wordpress.com Điện thoại: 0918 50 97 50 ĐỀ NGHỊ Giới thiệu tài liệu 1. Văn bản pháp luật: ­ Bộ luật dân sự năm 2005 và các VB hướng dẫn thi hành. ­ Luật thương mại năm 2005 và các VB hướng dẫn thi hành. ­ Luật doanh nghiệp 2005 và các VB hướng dẫn thi hành. ­ Luật Hợp tác xã năm 2003 và các VB hướng dẫn thi hành. ­ Luật đầu tư năm 2005 và các VB hướng dẫn thi hành. ­ Luật phá sản năm 2004 và các VB hướng dẫn thi hành ­ Luật trọng tài thương mại 2010 và các VB hướng dẫn thi hành. 2. Giáo trình: ­ Giáo trình luật kinh tế ­ Khoa Luật ĐH Kinh tế Tp. HCM năm 2012 ­ Tập bài giảng: Chủ thể Kinh doanh – ĐH Luật Tp. HCM ­ Tập bài giảng: Pháp luật phá sản DN, HTX – ĐH Luật Tp. HCM Bài 1 TỔNG QUAN VỀ LUẬT ÁP DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KD ­TM I ­ PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG I. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA LUẬT ÁP DỤNG TRONG KD­TM. II. ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH, PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH. III. NGUỒN LUẬT ÁP DỤNG. ... - tailieumienphi.vn
nguon tai.lieu . vn