Xem mẫu

Từ khóa: Cánh tay đòn, thêm điểm nút, biến điểm góc thành điểm trơn, xóa điểm nút, hiệu ứng làm mở, hiệu ứng tranh vẽ, hiệu ứng đèn, thẩm mỹ viện kỹ thuật số (Liquify )… BẠN: LÀ CHUYÊN GIA XỬ LÝ HÌNH ẢNH! BÀI 7: PEN TOOL, FILTER 1. Pen Tool (P): Công cụ vẽ đường dẫn (Path). Hình dạng của đường dẫn phụ thuộc vào các điểm nút và cánh tay đòn. + Để điều chỉnh độ nghiêng của cánh tay đòn, ta giữ phím Ctrl và kéo chuột. + Để điều chỉnh độ nghiêng một phía của cánh tay đòn, giữ Alt và kéo chuột + Để di chuyển điểm nút, giữ Ctrl, nhấn vào điểm mút và kéo chuột + Để xóa một bên cánh tay đòn, giữ Alt và nhấn vào điểm nút + Để biến đường dẫn thành vùng chọn, nhấn Ctrl + Enter + Để tô màu cho đường dẫn, dùng Brush Tool và chọn biểu tượng Stroke Path with brush trong bảng Paths. + Để bật bảng Path, vào Windows/Paths. 2. Freeform pen tool (P): Công cụ vẽ đường dẫn tự do. 3. Add Anchor Point Tool: Thêm điểm nút vào đường dẫn. 4. Delete Anchor Point Tool: Xóa điểm nút khỏi đường dẫn. 5. Convert Point Tool: Chuyển các điểm gấp khúc thành điểm cong. 6. Path Selection Tool: Công cụ lựa chọn và di chuyển đường dẫn 7. Direct Selection Tool: Công cụ lựa chọn và chỉnh sửa đường dẫn. 8. Custom Shape Tool: Công cụ vẽ đường dẫn cơ bản. 9. Để tạo hiệu ứng cho đối tượng, vào Filter và chọn các hiệu ứng. + Blur: Nhóm hiệu ứng làm mờ. + Distort: Nhóm hiệu ứng làm biến dạng. + Noise: Nhóm hiệu ứng làm nhiễu… + Liquify: Hiệu ứng nắn ảnh DG TRAINING Phòng 207 Nhà B, Cung Văn hóa Việt – Xô. Số 1A Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội ĐT: 093.610.1976 – (04) 3942.0346 – Website: http://dgtrainingvn E.mail: contact@dgtraining.vn http://www.facebook.com/groups/dgketnoi/ Từ khóa: Cánh tay đòn, thêm điểm nút, biến điểm góc thành điểm trơn, xóa điểm nút, hiệu ứng làm mở, hiệu ứng tranh vẽ, hiệu ứng đèn, thẩm mỹ viện kỹ thuật số (Liquify )… BẠN: LÀ CHUYÊN GIA XỬ LÝ HÌNH ẢNH! DG TRAINING Phòng 207 Nhà B, Cung Văn hóa Việt – Xô. Số 1A Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội ĐT: 093.610.1976 – (04) 3942.0346 – Website: http://dgtrainingvn E.mail: contact@dgtraining.vn http://www.facebook.com/groups/dgketnoi/ ... - tailieumienphi.vn