Xem mẫu

 1. - KHÍ CỤ ĐIỆN ĐÓNG CẮT Chương 2 Bài 3: ÁPTÔMÁT    
 2. I. Khái quát và công dụng.
 3. II. Cấu tạo, phân loại, nguyên lý làm việc.
 4. Tiếp điểm chính Tiếp điểm hồ quang Tiếp điểm phụ
 5. Buồng dập hồ quang Buồng dập hồ quang Buồng dập hồ quang
 6. Tiếp điểm Tay gạt Giá đỡ Nam châm điện Tay đòn Phần ứng
 7. Móc bảo vệ quá tải. Khớp tự do Tiếp điểm Cuộn dây
 8. Móc bảo vệ sụt áp. Tiếp điểm Cuộn dây
 9. 1 cực 3 cực 2 cực
 10. Tác động chậm Tác động nhanh
 11. Nguyên lý làm việc. 3.
 12. Nguyên lý làm việc. 3. Quá tải Xuất hiện lực hút
 13. Nguyên lý làm việc. 3. Quá tải Xuất hiện lực hút
 14. Sụt áp Không còn lực hút
 15. Sụt áp Không còn lực hút
nguon tai.lieu . vn