Xem mẫu

Từ khóa: Blur Tool, Shapen Tool, Smudge Tool, Dodge Tool (O), Burn Tool (O), Sponge Tool (O), Multiply, Screen... BẠN: LÀ CHUYÊN GIA XỬ LÝ HÌNH ẢNH! BÀI 10: CÁC CHẾ ĐỘ HÒA TRỘN (BLENDING MODE) I. CÁC CÔNG CỤ HIỆU CHỈNH CỤC BỘ 1. Blur Tool: Cộng cụ làm mờ cục bộ đối tượng. + Mode: Các chế độ hòa trộn. + Strength: Áp lực làm mờ. 2: Shapen Tool: Công cụ làm sắc nét đối tượng. + Mode: Các chế độ hòa trộn. + Strength: Áp lực làm nét. 3. Smudge Tool: Công cụ làm nhòe đối tượng. + Mode: Các chế độ hòa trộn. + Strength: Áp lực làm làm nhòe. 4. Dodge Tool (O): Tăng sáng cục bộ cho đối tượng. + Range: Vùng ảnh hưởng. + Exposure: Cường độ làm sáng. 5. Burn Tool (O): Làm tối cục bộ cho đối tượng. + Range: Vùng ảnh hưởng. + Exposure: Cường độ làm tối. 6. Sponge Tool (O):Thay đổi độbão hòa màu cục bộ cho đối tượng. Mode: + Desaturate: Giảm cường độ màu. + Saturate: Tăng cường độ màu. II. CÁC CHẾ ĐỘ HÒA TRỘN LỚP. 1. Multiply: Cho kết quả đối tượng màu sắc đậm hơn. 2. Screen: Làm đối tượng sáng hơn … DG TRAINING Phòng 207 Nhà B, Cung Văn hóa Việt – Xô. Số 1A Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội ĐT: 093.610.1976 – (04) 3942.0346 – Website: http://dgtraining.vn E.mail: contact@dgtraining.vn http://www.facebook.com/groups/dgketnoi/ ... - tailieumienphi.vn