Xem mẫu

  1. Ba kiểu chiến lược Hầu hết trong các môi trường kinh doanh thì thuật ngữ "chiến lược" đều phát sinh từ các quy luật cơ bản. Nhưng khi ứng dụng thuật ngữ này thường thất bại do chưa hiểu được bản chất và cách sử dụng thuật ngữ này như thế nào. Do đó, trong định nghĩa chiến lược còn gây nhiều khó hiểu.
  2. Có ít nhất là ba kiểu chiến lược trong thế giới kinh doanh là: Chiến lược hay chiến lược thông thường; Chiến lược công ty; và Chiến lược cạnh tranh. Khái niệm về chiến lược Có rất nhiều định nghĩa về chiến lược, nhưng tập trung vào 4 phạm trù chính là: kế hoạch, mô hình, vị trí, và viễn cảnh. Theo như những quan điểm này thì chiến lược là: 1.Một kế hoạch, cho biết phải làm như thế nào để từ cái này mà để đạt được cái kia. 2.Một mô hình hoạt động lâu dài, ví dụ một công ty thường xuyên tiếp thị những sản phẩm giá đắt thì họ đang sử dụng chiến lược "tập trung vào đối tượng có thu nhập cao." 3.Vị trí, tức là nó phản ánh quyết định đưa những sản phẩm hay dịch vụ đặc biệt vào những thị trường đặc biệt. 4.Viễn cảnh tương lai, đó là tầm nhìn và phương hướng giúp cho công ty hay tổ chức phát triển. Một vấn đề thực tế là chiến lược là nhân tố để giúp doanh nghiệp phát triển. Do đó, nên bắt đầu một kế hoạch với việc đưa ra viễn cảnh tương lai, bao gồm vị trí chính xác, và làm thế nào để đạt được nó với một kế hoạch được thiết lập cẩn
  3. thận. Trong thời gian dài, mọi thứ sẽ thay đổi. Quyết định và hành động của mô hình đánh dấu sự thay đổi từ bước khởi đầu tới sự thành công. Mô hình quyết định và hành động được gọi là "chiến lược nhìn thấy" hoặc "chiến lược nổi." Chiến lược chung Một chiến lược thông thường sẽ phản ánh cách đạt được mục tiêu. Do đó, một chiến lược thông thường sẽ liên quan với mối quan hệ giữa mục tiêu cuối cùng và cách thức thực hiện. Chiến lược và sách lược đều được hành động với sự chính xác để giành được mục tiêu cụ thể. Trong hầu hết trường hợp, chiến lược được thành lập với sự triển khai các nguồn lực mà bạn có. Có thể nói, chiến lược là cây cầu nối giữa của mục tiêu đạt được và cách thức để thực hiện. Tuy nhiên đó không phải là mục đích chính trong việc dịnh nghĩa sự khác biệt giữa chiến lược và sách lược. Nhìn vào bảng tổng kết dưới đây và một số sự khác biệt quan trọng về chiến lược và phương thức thực hiện.
  4. Chiến lược và sách lược là hai thuật ngữ xuất phát từ quân đội. Cách sử dụng của 2 thuật ngữ trên trong kinh doanh và trong các doanh nghiệp tư nhân đòi hỏi phải có sự linh hoạt nhất định so với nghĩa ban đầu của chúng, tuy nhiên, "chiến lược công ty" và "chiến lược cạnh tranh" đều là những thuật ngữ có ý nghĩa xuất phát từ nghĩa trong quân đội của từ " chiến lược". Chiến lược công ty và chiến lược cạnh tranh Chiến lược hợp tác xác định thị trường và lĩnh vực kinh doanh mà 1 doanh nghiệp sẽ hoạt động. Chiến lược cạnh tranh hay chiến lược kinh doanh xác định việc đưa ra cơ sở kinh doanh để cạnh tranh. Chiến lược công ty là một kiểu kế hoạch trong ngữ cảnh của việc chỉ ra sứ mệnh và tầm nhìn của công ty, tức là giới thiệu công ty bạn là ai, lý do ra đời, và xu hướng mà nó phát triển. Chiến lược cạnh tranh xoay quanh vấn đề tiềm lực của doanh nghiệp, điểm mạnh, điểm yếu trong mối liên quan với đặc trưng thị trường và tiềm lực tương ứng, điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ cạnh tranh. Theo như Michael, giáo sư trường Đại học Harvard Business và cộng sự khi phân tích chiến lược cạnh tranh, cạnh tranh trong ngành bắt đầu bởi 5 nhân tố: 1. Sự đe dọa của những người mới gia nhập ngành. 2. Sự đe dọa của những sản phẩm hoặc dịch vụ thay thế. 3. Vị thế thuận lợi của những người cung cấp.
  5. 4. Vị thế thuận lợi của những người mua. 5. Sự cạnh tranh giữa những doanh nghiệp hiện tại. Để đối phó với 5 nhân tố ở trên thì chiến lược cạnh tranh có thể sử dụng một trong ba yếu tố sau: (1) tập trung; (2) khác biệt hóa và ( 3) giảm chi phí. Một số nhân tố khác giữa chiến lược công ty và chiến lược cạnh tranh Một số tác giả khác đưa ra các nhân tố cơ bản mà có thể hoạch định cho chiến lược công ty hoặc chiến lược cạnh tranh. Những nhân tố đó bao gồm: * Đưa ra Sản phẩm - Dịch vụ * Dịch vụ Những người tiêu dùng - Khách hàng * Dạng thị trường và nhu cầu * Khả năng và năng lực sản phẩm * Công nghệ * Phương pháp bán và marketing * Phương thức phân phối * Các nguồn lực tự nhiên
  6. * Mục tiêu quy mô/ tăng trưởng * Mục tiêu doanh thu / lợi nhuận Gần đây những quy định giá trị đã được coi như là nền tảng cho việc thiết lập các chiến lược. Ba qui định giá trị cơ bản là: * Tổ chức tốt: Chiến lược được xác định dựa trên sản lượng và sự phân phối sản phẩm hay dịch vụ. Mục tiêu là để dẫn đầu ngành về giá và sự thuận tiện. * Khách hàng riêng biệt: Chiến lược được xác định trên vật liệu và hình dạng của sản phẩm và dịch vụ để phù hợp với từng khách hàng. Mục tiêu là khách hàng trung thành lâu dài và lợi nhuận khách hàng lâu dài. * Sản phẩm đi đầu: Chiến lược được xác định dựa trên sự sản xuất các dòng sản phẩm và dịch vụ mới. Mục tiêu là thương mại hóa các ý tưởng mới. Một số câu hỏi cơ bản: Để giúp cho việc xác định chiến lược, hoặc rất nhiều doanh nghiệp chọn chiến lược công ty hay kinh doanh, thì nên trả lời một số câu hỏi cơ bản sau: Liên quan tới sứ mệnh và tầm nhìn: * Chúng ta là ai? * Chúng ta làm gì?
  7. * Lý do chúng ta ở đây? * Kiểu công ty chúng ta là gì? * Kiểu công ty mà chúng ta muốn trở thành * Kiểu công ty mà chúng ta phải trở thành? Liên quan tới chiến lược chung: * Mục tiêu của chúng ta là gì ? Chúng ta đang tìm kiếm điều gì? * Chiến lược hiện tại là gì, ẩn hay hiện? * Tiến trình hoạt động có thể để giành được mục tiêu * Cách thức thực hiện * Rủi ro gặp phải, rủi ro nào là quan trọng nhất và quản lý rủi ro đó. Liên quan tới hợp chiến lược công ty: * Những yếu tố giúp cho chiến lược hiện tại được thực hiện * Điều gì sẽ ảnh hưởng lớn hơn, xã hội, chính sách kỹ thuật và môi trường tài chính? * Mục tiêu tăng trưởng, quy mô, lợi nhuận là gì?
  8. * Kiểu kinh doanh nào? * Trong vùng thị trường nào? Liên quan tới chiến lược cạnh tranh * Bao gồm những câu hỏi ở trên và: * Sản phẩm và dịch vụ chúng ta sắp cung cấp là gì? * Cho những khách hàng và người tiêu dùng nào? * Quyết định bán/ mua sẽ như thế nào? * Phân phối sản phẩm và dịch vụ như thế nào. * Ứng dụng những kỹ thuật gì? * Đòi hỏi những tiềm năng và năng lực gì? * Cái nào là cốt lõi? * Chúng ta sẽ tạo ra cái gì, mua cái gì, hợp tác với cái gì? * Lựa chọn của chúng ta là gì? * Chúng ta sẽ cạnh tranh trên cái gì? Tổng kết lại:
  9. Những thảo luận trên đây đã khẳng định rằng chiến lược thông thường đề cập tới làm thế nào, với quá trình thực hiện để đạt được những mục tiêu cụ thể. Chiến lược công ty liên quan tới lựa chọn thị trường và qúa trình kinh doanh trong nội bộ công ty. Chiến lược cạnh tranh liên quan tới đối thủ cạnh tranh và những cơ sở cho sự cạnh tranh. Những cơ sở đó như trong bảng dưới đây:
nguon tai.lieu . vn