Xem mẫu

  1. Ăn, u ng gì mùa nóng? Tr i n ng và nhi t cao khi n cơ th r u rã và m t m i, ngay c vi c ăn cũng khi n chúng ta không h ng thú. Dư i ây là m t s i u nên và không nên khi ch n l a th c ph m vào mùa hè, nó s giúp chúng ta thích nghi v i mùa hè t t hơn. Hoa qu giúp cơ th mát m ( nh internet) Nên ch n:
  2. - ăn tươi: Nên ăn nh ng th c ăn còn tươi, nguyên ch t ho c ư c lu c sơ, h p, áp ch o …Th c ph m ư c ch bi n theo nh ng cách này không làm chúng ta tăng thân nhi t so v i n u theo nh ng cách khác như chiên, nư ng… - Trái cây: Ăn nhi u trái cây như nho, táo, chu i, lê, ào, thanh long, kh , dưa h u, và trái cây có múi như cam s giúp cơ th c m th y mát m hơn. N u b n không thích ăn m t cách thông thư ng, có th làm sinh t ho c tr n salad u r t hi u qu . - Rau c : Gi ng như trái cây, rau có ch a nhi u nư c giúp b n c m th y tràn y sinh l c và mát m hơn trong mùa hè này. Nên b sung nh ng lo i rau c như dưa chu t, c n tây, cà r t, bí, cà chua, rau di p, c i b p, súp lơ, u Hà Lan, măng tây, ngô, c c i…. vào nh ng b a ăn hàng ngày. Thư ng xuyên ăn nh ng lo i rau c này s giúp b n ánh b i cái nóng mùa hè. - Nư c: Vào mùa hè, chúng ta thích u ng nư c ng t nhưng l i quên m t m t gi i pháp ơn gi n giúp h nhi t nhanh chóng, m t ly nư c á. Nó không ch giúp b n quên i cơn khát mà còn r t lành m nh cho cơ th . - Trà: Bên c nh nh ng l i ích cho s c kh e mà chũng ta ã bi t r t rõ, trà còn giúp chúng ta h nhi t và luôn t nh táo (gi ng như cà phê). C r t nhi u hương v trà phù h p v i s thích c a t ng ngư i.
  3. - S a chua: Th c u ng l nh này không ch t t cho d dày, nó cũng giúp cho cơ th chúng ta thêm tươi m i. M i ngày hai c c s a chua không ch giúp b n h nhi t mà làn da cũng tr nên m n màng. Không nên. Th c ăn chiên nư ng không t t cho cơ th - H n ch nh ng th c ph m chiên, nư ng nhi u ch t béo. T t c nh ng th c ph m này s góp ph n làm tăng nhi t cơ th và khi n b n b m t nư c nhanh hơn.
  4. - Rư u. Rư u khi n cho cơ th m t nư c, khi u ng rư u, nư c và năng lư ng trong cơ th chuy n hóa thành nhi t, chúng ta s c m th y nóng hơn. Nên u ng mocktail (m t lo icocktail không c n) ho c rư u hoa qu trong nh ng b a ti c. - U ng à phê: U ng cà phê s khi n cho thân nhi t c a b n tăng lên. N u ó là thói quen không th b thì nên u ng cà phê á.
nguon tai.lieu . vn