Xem mẫu

  1. Ẩn tên User khi máy tính bị khóa trong Windows Vista/2008
  2. Bạn tự hỏi làm thế nào để ẩn đi tên của người dùng khi phiên làm việc đã bị log out ra khỏi Windows? Thực tế việc ẩn đi tên người dùng cũng cần thiết trong một môi trường làm việc cần sự bảo mật, khi đó máy tính được bảo vệ tốt hơn bởi bây giờ ngoài việc “mò” được mật khẩu vào máy, kẻ xấu còn phải tìm ra tên tài khoản user phù hợp nữa. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn loại bỏ việc hiển thị tên User trên màn hình ngoài của Windows Vista và 2008. Lưu ý: Tài liệu này sẽ hướng dẫn bạn chỉnh sửa registry của Windows. Do đó nếu có bất kỳ vấn đề gì trong việc chỉnh sửa registry đều khiến Windows của bạn có thể gặp lỗi. Hãy đảm bảo là bạn đã backup lại registry trước khi thực hiện những thay đổi theo hướng dẫn trong bài. 1. Vào trình chỉnh sửa Registry của máy tính bằng cách vào Start và nhập regedit vào ô tìm kiếm 2. Tìm đến khóa sau: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsCurrentVersion\Policies\System 3. Tìm đến khóa DontDisplayLockedUserId, nếu chưa có khóa này bạn vào menu Edit chọn New > DWORD Value và sau đó nhập vào giá trị registry sau: Name: DontDisplayLockedUserId
  3. Data: 1, 2 hoặc 3 Base: Decimal Trong đó:  1: Hiển thị tên và ID người dùng đã được khóa  2: Chỉ hiện thị tên người dùng đã khóa  3: Không hiển thị thông tin người dùng đã khóa 4. Thoát khỏi trình chỉnh sửa Registry Lưu ý: Để ngăn chặn việc hiển thị người dùng cuối cùng truy cập vào máy trên màn hình logon Windows, bạn có thể đổi giá trị dontdisplaylastusername thành 1. Đây là thay đổi sau khi chỉnh sửa trên Windows Server 2008
  4. Trước khi chỉnh sửa: Và sau đó:
nguon tai.lieu . vn