Xem mẫu

  1. An ninh tên miền
  2. Trong những năm gần đây, nhiều công ty có tên tuổi đã trở thành nạn nhân của nạn cướp tên miền. Cướp tên miền xảy ra khi những tin tặc chuyển nhượng bất hợp pháp một miền cho một tài khoản khác. Những kẻ cướp tên miền không phải luôn luôn là những tin tặc điên cuồng. Bạn có thể có một đối thủ đang dùng những thủ đoạn ám muội để đánh cắp khách hàng của bạn, hay một khách hàng cũ tức giận đang cố gắng làm như thế. Trong thế giới của thương mại điện tử, bạn không thể quá cẩn thận và việc cướp tên miền là vấn đề đáng quan tâm. Hơn 5000 khách hàng mất những liên kết Web và quá trình truy cập những tài khoản email của họ. Một số người đã chuyển nhượng miền mà không cho công ty biết và công ty chịu trách nhiệm chuyển nhượng không thực hiện việc kiểm tra an ninh bắt buộc trước khi chấp nhận việc chuyển nhượng. ISP cuối cùng lấy lại tên của nó những không phải trước khi những mối quan hệ với khách hàng bị tổn hại nghiêm trọng. Và đó là một kết thúc có hậu.
  3. Nhiều công ty bị cướp không bao giờ phục hồi lại miền của họ được. Tên miền của bạn là đặc điểm nhận dạng của bạn trên Internet và nó nên được bảo vệ bằng bất cứ giá nào. Dưới đây là một số bước bạn có thể làm để đảm bảo điều đó không xảy ra cho bạn. 1. Hạn chế những chuyển nhượng. Hầu hết những công ty dd tên miền sẽ cho phép bạn “khóa” bất cứ chuyển nhượng nào sau khi bạn mua miền của mình. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ không thể chuyển nhượng miền của bạn cho một công ty cung cấp tên miền khác, nhưng cũng không có ai khác được phép làm điều đó. Nếu bạn cần chuyển nhượng miền, bạn có thể tạm thời mở khóa cho đến khi quá trình hoàn thành. Mặc dù không dễ dàng lắm, đây là một mẹo lẻ hiệu quả nhất để đảm bảo bạn không trở thành nạn nhân của cướp tên miền. 2. Giữ bí mật thông tin liên lạc của bạn.
  4. Khi bạn đăng ký miền, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp một liên lạc quản trị cho miền. Bằng cách giữ bí mật nó, hay sử dụng một hộp thư bưu điện như là một địa chỉ thư, bạn có thể giảm được nguy cơ những tin tặc sử dụng thông tin này để tiến hành cướp tên miền. 3. Đăng ký thương mại cho miền của bạn. Nếu bạn bị cướp tên miền và tên miền của bạn được đăng ký thương mại, bạn sẽ có nhiều thời gian dễ dàng chứng minh trường hợp của mình. Việc đăng ký thương mại có thể tốn khoảng 300 – 3000 USD. Nếu bạn có một luật sư tiến hành việc đăng ký thương mại cho miền của bạn, chi phí cao hơn là nếu bạn tự làm. 4. Thiết lập những liên lạc thay thế. Trong trường hợp bị cướp, tài khoản email của bạn sẽ không hoạt động hay có thể bị tổn hại. Nếu bạn sử dụng một địa chỉ email cho thông tin nhạy cảm về công ty hay liên hệ khách hàng, thiết lập một địa chỉ email thứ 2 không dựa vào tên miền của bạn. Điều này sẽ đảm bảo bạn không hoàn toàn bị gián đoạn trong suốt thời gian bị cướp.
  5. Không ai thích hình dung vấn đề này tấn công doanh nghiệp của họ, và nhiều công ty sai lầm nghĩ rằng họ quá nhỏ để trở thành mục tiêu của một kẻ cướp tên miền. Tuy nhiên, sẽ dễ dàng hơn để thực hiện những bướ này để đảm bảo bạn đã được chuẩn bị, cho dù điều gì có thể xảy ra.
nguon tai.lieu . vn