Xem mẫu

  1. 8 thói quen d n n nguy cơ m c b nh ung thư Các nhà khoa h c d oán r ng n năm 2030, s ngư i b ung thư trên th gi i tăng g p 2 l n. h n ch à tăng này, nhi u công trình nghiên c u v b nh ung thư ã ư c ti n hành. Cu n sách hư ng d n phòng ch ng ung thư c a Qu nghiên c u ung thư th gi i có nhan "Th c ăn, dinh dư ng, ho t ng cơ th và phòng ch ng ung thư" cho chúng ta bi t 8 trư ng h p dư i ây là nh ng nguyên nhân chính d n n nguy cơ m c b nh ung thư.
  2. 1. Hút thu c lá: T l ngư i hút thu c lá b m c b nh ung thư cao hơn t 7-11 l n so v i nh ng ngư i không hút thu c lá. Các con s th ng kê cho th y hơn 30% s trư ng h p b ung thư ph i, ung thư vòm h ng, ung thư th c qu n... là có liên quan m t thi t n vi c hút thu c lá. 2. Ít luy n t p th ch t: Nhi u chuyên gia y t cho r ng, tình tr ng ít ho t ng th ch t, hay ng i lâu s khi n cho m t s b ph n cơ th d b ung thư. K t qu nghiên c u cho th y, vi c ti n hành t p th d c th thao có quy lu t, liên t c có th phòng ch ng ung thư cho m t s b ph n cơ th , ch ng h n như ung thư k t tràng... 3. U ng rư u: B t c u ng có c n, bia, rư u vang hay rư u m nh, i ôi v i lư ng h p th gia tăng, t l ung thư răng, hàm, mi ng, ung thư c h ng cũng tăng lên rõ r t theo t l thu n. N u b t bu c ph i u ng thì m i ngày không nên u ng quá 2 su t (m i su t có hàm lư ng c n t 10-15g) i v i àn ông và không nên u ng quá 1 su t i v i ph n .
  3. 4. Dùng thư ng xuyên u ng có ư ng: Các lo i u ng có ư ng cung c p năng lư ng cho cơ th , r t d khi n ngư i ta u ng nhi u. Và vi c ưa nhi u ư ng vào cơ th như v y t t s d n t i béo phì. Th c t , béo phì là m t trong nh ng th ph m gây ung thư. nh: Inmagine 5. Ăn quá ít rau và hoa qu tươi: Rau và hoa qu tươi có tác d ng gi m t l b m c các lo i ung thư, ch ng h n như ung thư vòm h ng, ung thư th c qu n... Các chuyên gia y t khuyên r ng m i ngày nên ăn ít nh t 400g rau và hoa qu khác nhau, t t nh t là các lo i rau qu có màu , xanh, vàng, tím...
  4. 6. Ăn quá nhi u th t: Ăn trong th i gian dài các món ăn ch a nhi u th t có th gây ra nguy cơ ung thư tuy n tu , ung thư tuy n s a, ung thư tuy n ti n li t. T t nh t m i tu n ch nên ăn trung bình dư i 500g th t. Ngoài ra nên h n ch ăn các lo i th t ã ch bi n. 7. Ăn nhi u mu i: Mu i ăn và các lo i th c ph m ư p mu i s làm gia tăng nguy cơ b ung thư d dày. Lư ng mu i mà cơ th h p thu hàng ngày ph i ư c h n ch dư i 6g. 8. Thi u dinh dư ng c a s a m : Vi c nuôi con b ng s a m có th giúp gi m t l b ung thư tuy n s a và ung thư bu ng tr ng trư c khi ngư i ph n bư c vào tu i mãn kinh. Bên c nh ó, s a m còn có tác d ng phòng ch ng béo phì tr em và gi m t l b ung thư trong tương lai.
nguon tai.lieu . vn