Xem mẫu

  1. 8 chiêu thay đổi hình tượng Đến muộn ngay ngày đầu đi làm, nói chuyện phiếm hay chơi game trong giờ làm việc là những hiện tượng thường thấy ở đa số nhân viên công sở.
  2. Dưới đây là 8 chiêu tuyệt vời giúp bạn cải thiện tình hình đó. Thứ nhất, cần đúng giờ Tuân thủ giờ giấc là kiến thức cơ bản mà nhân viên nào cũng cần có, đôi khi sự chậm trễ của bạn sẽ gây cản trở cho công việc. Thứ hai, cần tuân thủ theo quy chế làm việc Mỗi doanh nghiêp đều có những qui đinh quản lí nhất định, cho dù không thích, nhưng việc tuân thủ qui định đối với nhân viên mới là đạo đức nghề nghiệp tối thiểu. Để hoàn thành tốt trách nhiệm và phát huy khả năng của bản thân nên tuân theo qui tắc ứng xử và văn hóa doanh nghiệp. Thứ ba, trung thành Cần có thái độ trung thành vớidoanh nghiệp và nghề nghiệp bản thân. Khi bạn lựa chọn một doanh nghiệp làm khởi điểm cho sự nghiệp của mình, dù chỉ làm trong một ngày, bạn cũng nên nỗ lực làm việc, tạo nên giá trị của doanh nghiệp.
  3. Trung thành không có nghĩa là đầu cuối như một mà là thái độ nỗ lực và tích cực của bạn trong thời gian làm việc tại doanh nghiệp. Thứ tư, có trách nhiệm Nếu bạn mong có được sự tín nhiệm của người khác trước hết hãy thể hiện mình là một người có trách nhiệm. Một nhân viên thành công luôn có ý thức trách nhiệm cao với mọi quyết sách và hành vi của bản thân.. Nếu làm vài ngày mà cảm thấy chán nản hoặc khi gặp chế độ đãi ngộ không tốt đã nghĩ đến nhảy việc là một hành vi thiếu trách nhiệm. Thứ năm, cần tôn trọng người khác
  4. Nên tôn trọng cách sinh hoạt và chuyện riêng của đồng nghiệp trong công ty. Trong giao tiếp không nên can thiệp vào các vấn đề nhạy cảm như: chuyện riêng tư, quan hệ giữa các đồng nghiệp, thu nhập, lương bổng… Thứ sáu, mới đi làm nên xác định rõ nghề nghiệp Khi lựa chọn nghề nghiệp nên xét đến tính cách của bản thân, không nên chọn nghề có tính xung đột với cá tính bản thân, ví dụ nếu bạn có sở trường làm quen với công việc đầu tiên không nên chọn những công việc thường xuyên phải trao đổi giao lưu với người lạ. Thứ bảy, nhân viên mới nên làm từ những việc cơ bản nhất Rất nhiều người mới đi làm đều không muốn bắt đầu từ những việc cơ bản đơn giản nhất, kết quả bỏ qua nhiều cơ hội, một người thành công luôn nhìn lại những việc kinh nghiệm của những việc khởi đầu mang lại. Thứ tám, nuôi dưỡng tính tích cực.
nguon tai.lieu . vn