Xem mẫu

  1. 5 thách thức truyền thông xã hội sẽ mang đến cho các công ty Một nghiên cứu gần đây được đánh giá bởi Proofpoint đã chỉ ra rằng 80% các công ty có giới hạn về nhân lực đang sử dụng truyền thông xã hội. Nhưng họ bắt đầu đối mặt với những thách thức do tham gia sâu hơn vào lĩnh vực này. Và trong khi thông tin bằng con số rõ nét cho thấy nhiều dấu hiệu thể hiện thách thức đối với các công ty giai đoạn gần đây trong tổ chức và họ sẽ phải đối mặt với sự thay đổi trong nhân sự, quy trình quản lý và động cơ kỹ thuật tập trung sử dụng mà chúng ta gọi truyền thông xã hội để bắt đầu thay đổi kinh doanh. Đây là
  2. một vài thách thức mọi tổ chức nên bắt đầu lên kế hoạch đúng đắn ngay từ bây giờ: 1. Sự tích hợp. Trở thành một “xã hội kinh doanh” có nghĩa là tham gia thực sự như một thực thể trên mạng xã hội, và điều chống lại đòn bẩy truyền thông xã hội là một mô hình cũ của marketing trước kia, điều này có thể ảnh hưởng tới gần như mọi chức năng, nhiệm vụ của một công ty. Marketing, PR, truyền thông – thậm chí cung cấp chuỗi và bất kỳ chức năng nào cũng cần giải quyết liên quan tới nhân sự. Do đó đâu là điều nó tồn tại? Nó là một bộ phận? Có nên tính tới chuyện thuê một “Giám đốc về xã hội - Chief Social Officer” cũng giống như việc chúng ta cần một giám đốc kỹ thuật - Chief Technology Officer? Tất cả sự tổ chức sẽ thậm chí sẽ cần chộp lấy cơ hội liên quan tới xã hội trong
  3. hệ thống sinh thái kinh doanh chịu sự kiểm soát của họ, phân phối hoặc lắp ráp chúng lại. 2. Sự cai trị. Nhiều tổ chức hiện hiểu được rằng mọi điều có thể và sẽ được nói ra trên mạng internet. Điều tốt, điều xấu và điều tức giận. Và điều này bao gồm nội dung được công khai không chỉ công chúng nói chung mà còn cả vấn đề không nên công khai của một tổ chức kinh doanh cũng như việc liên quan tới nhân sự. Các công ty sẽ không chỉ cần bắt đầu lắng nghe tích cực do đó họ biết điều gì đang xảy ra, nhưng họ sẽ cần những điều luật ràng buộc cách họ giải quyết với các tầng lớp phức tạp trong tương lai, phản hồi lại một lời tán tụng hoặc giải quyết rắc rối, nói xấu bám theo với một nhân viên, người đã đưa một điều nhạy
  4. cảm hoặc không thích đáng lên mạng. 3. Văn hóa. Tất cả các tổ chức thất bại ở đâu đó vì một hình ảnh được “mở” hoặc “đóng” có nghĩa là họ truyền tải quá nhiều thông tin liên quan đến cơ cấu và nhân sự hoặc thông tin quý giá lên internet. Xem xét điều có thể xảy ra giống như Zappos mua bởi Amazon có một cách giải quyết để có một kỳ tích lừng danh mở rộng văn hóa của họ. Tương tự như vậy, thậm chí Apple, điều có thể giấu giếm một bí mật khét tiếng là lợi ích đòn bẩy của chiến lược không hạn chế các ứng dụng trên hệ thống iPhone. Chắc chắn Apple có một cách giải quyết để quản lý tất cả điều này nhưng lần đầu tiên trong lịch sử, họ có những đoàn quân xử lý áp lực liên quan đến phần cứng của họ. Các tổ chức có tiềm năng tạo lợi nhuận từ bao quát khách hàng và nhân công trong nhiều
  5. cách mới nhưng sẽ phải quản lý một cách thông mình và với sự quả quyết. 4. Nguồn nhân lực. Trong cách thay đổi từ một công ty tới một công ty xã hội, các doanh nghiệp đang phải cải tiến những vấn đề liên quan tới nhân sự - HR của họ, càng trung thành càng tốt. Và nó giống như một quy trình không bao giờ kết thúc khi nhiều công nghệ mới tiếp tục tiến lên. Trước đây là Twitter, các công ty leo từng bước lên những blog giới thiệu và công khai đường lối về nhân lực, hiện việc tweet sai hoặc biểu tượng trên Facebook có thể đốt cháy bạn. Các công ty sẽ không chỉ cần làm mới nguyên tắc chỉ đạo mà còn thực sự đào tạo nhân lực của mình có thể dùng đòn bẩy kỹ thuật xã hội trong công việc. Dịch vụ khách hàng tham gia tích cực vào điều này.
  6. 5. Thước đo và ROI. Mọi tổ chức sẽ tiếp tục vật lộn với kết quả đo lường và báo cáo ROI. Về mặt triết học, câu hỏi này có thể trả lời với câu hỏi khác: “ROI của e-mail là gì?” Nhưng nó là một câu hỏi không thể bỏ đi. Những mô hình truyền thông xã hội mới sẽ cần đo lường tính chủ động xã hội như sự chú ý (cỡ hoặc con số của những người tham gia tích cực) hoặc tác giả. Vì kinh doanh mang tính xã hội được cho phép bởi công nghệ, nó là một định nghĩa công cụ đo lường. Tuy nhiên, cách thực hiện lợi nhuận hoặc tiết kiệm trở thành thách thức nhiều hơn. Để kinh doanh nhằm biến đổi một điều gì đó có thể là chức năng ít mang tính nghi thức, dịch chuyển nhanh hơn khi tham gia vào truyền thông xã hội và sẽ cần một giới hạn.