Xem mẫu

  1. 5 điều bạn cần quan tâm về Business Plan
  2. Business Plan (BP), dịch nôm na là Kế hoạch kinh doanh, Chiến Lược Kinh Doanh, là hồ sơ tóm tắt về Kế hoạch kinh doanh, về hoạt động cũng như về khả năng (vật chất, nhân sự, tầm nhìn) của một dự án mà bạn muốn triển khai trong một thời điểm nhất định nhằm đạt được những mục đích của mình. 1. BP là gì? Business Plan (BP), dịch nôm na là Kế hoạch kinh doanh, Chiến Lược Kinh Doanh, là hồ sơ tóm tắt về Kế hoạch kinh doanh, về hoạt động cũng như về khả năng (vật chất, nhân sự, tầm nhìn) của một dự án mà bạn muốn triển khai trong một thời điểm nhất định nhằm đạt được những mục đích của mình. BP được trình bày dưới dạng hồ sơ, theo một phương pháp trình bày rõ ràng. 2. BP có giá trị như thế nào? Để biết được dự án có khả thi hay không, các doanh nhân sử dụng BP. Ở các nước Tây Âu, Pháp chẳng hạn, ngân hàng cần tham khảo BP trong trường hợp cho doanh nhân vay vốn để kinh doanh hay sản xuất. Ngoài ra, BP rất cần thiết khi bạn muốn thuyết phục đối tác của mình (nhà đầu tư, nhà sản xuất, nhà phân phối v.v...)
  3. 3. BP gồm những gì? Bộ hồ sơ BP gồm có 2 hồ sơ: Hồ sơ kinh tế và Hồ sơ tài chính. Hồ sơ kinh tế: Mục đích của hồ sơ này là giúp cho người đọc (nhà đầu tư, nhà sản xuất, nhà phân phối, , ngân hàng cho vay vốn, v.v...) có câu trả lời cho các câu hỏi sau: - Ai là người kinh doanh? (lý lịch, tiểu sử của bạn và những hợp tác viên) - Kinh doanh về gì? Lĩnh vực nào? - Tổ chức như thế nào? - Mạng lưới phân phối? - Mạng lưới cung cấp? - Chiến lược tiếp thị? - Chiến lược kinh doanh? Hồ sơ tài chính: Mục đích của hồ sơ này là giúp cho người đọc tính khả thi của dự án qua các con số chuẩn trong khoảng thời gian từ 1 năm đến 3 năm sắp tới:
  4. - Chi phí ban đầu? - Chi phí hàng tháng? - Định phí (Fixed cost) gồm những gì? Bao nhiêu? - Biến phí (Variable cost) gồm những gì? Bao nhiêu? - Vốn bao nhiêu? - Điểm hòa vốn (Break Even Point) là bao nhiêu? trong bao nhiêu tháng? - Lợi tức? - Bảng kế hoạch tài chính (Financial plan)? 4. BP – cần gì khi soạn thảo? Viết một hồ sơ BP cần có các hiểu biết và các kỹ năng sau đây: - Hiểu môi trường kinh tế liên quan đến dự án - Hiểu luật kinh doanh trong phạm vi của dự án - Hiểu biết về Kế toán - Hiểu biết về Tài chính - Kỹ năng Tiếp thị
  5. - Kỹ năng tổ chức Ngoài ra, bạn có thể nhờ đến các dịch vụ chuyên nghiệp lập trình BP. 5. BP – soạn thảo bằng phương tiện nào? Trên mạng, bạn có thể tải về những models BP. Ngoài ra, bạn có thể dùng phần mềm trên thị trường (Microsoft Office, Open Office) giúp bạn trong việc soạn thảo hồ sơ: Hồ sơ kinh tế soạn với Word. Hồ sơ tài chính soạn với Excel.
nguon tai.lieu . vn