of x

300 câu trắc nghiệm về hàm số

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 43 | FileSize: 1.70 M | File type: PDF
0 lần xem

300 câu trắc nghiệm về hàm số. Tài liệu ôn tập môn toán tham khảo gồm 300 câu trắc nghiệm về hàm số. Bài tập đã được chọn lọc bám sát đề thi đại học giúp các bạn thí sinh nắm vững kiến thức toán 12, qua đó củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng giải bài tập trắc nghiệm toán nhanh và chính xác hơn.. Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/300-cau-trac-nghiem-ve-ham-so-nbabuq.html

Nội dung

tailieumienphi xin chia sẽ đến bạn đọc tài liệu 300 câu trắc nghiệm về hàm số.Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu Tài Liệu Phổ Thông,Trung học phổ thông phục vụ cho công tác giảng dạy.Trân trọng kính mời thành viên đang tìm cùng xem ,Thư viện 300 câu trắc nghiệm về hàm số trong thể loại ,Tài Liệu Phổ Thông,Trung học phổ thông được giới thiệu bởi user trunghocphothong tới mọi người nhằm mục tiêu học tập , thư viện này được giới thiệu vào danh mục Tài Liệu Phổ Thông,Trung học phổ thông , có tổng cộng 43 trang , thuộc định dạng .PDF, cùng danh mục còn có Câu trắc nghiệm về hàm số, Các bài toán sự tương giao, Bài toán về tiếp tuyến, Đồ thị của hàm số, Bài toán về giá trị lớn nhất, Giá trị nhỏ nhất của hàm số, Cực trị của hàm số ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu . Để download file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Tài liệu ôn tập môn toán tham khảo gồm 300 câu trắc nghiệm về hàm số, bên cạnh đó Bài tập đã được lựa chọn bám sát đề thi đại học giúp những bạn thí sinh nắm vững kiến thức toán 12, qua ấy củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng giải bài tập trắc nghiệm toán nhanh và chuẩn xác hơn, ngoài ra Phần 1, bên cạnh đó Các bài toán liên can tới tính tăng, giảm của, cho biết thêm hàm số, bên cạnh đó 1, ngoài ra Câu 1, ngoài ra Hàm số y  x 3  2 x  3x  2 nghịch biến trên khoảng:, nói thêm là 3 A, thêm nữa  ;1 B, cho biết thêm  3;   C, bên cạnh đó 1;3 D, thêm nữa 1;   C, nói thêm  ;1 D, thêm nữa  1;1 Câu 2, nói thêm Hàm số y   x 3  3x  2 đồng biến trên khoảng:, ngoài ra A, nói thêm là  ; 1 B, bên cạnh đó 1;   Câu 3,còn cho biết thêm Hàm số y  x 3  3x  2 đồng biến biến trên khoảng:, cho biết thêm A, bên cạnh đó  ; 0  B, bên cạnh đó  2;   C, kế tiếp là  ; 0  và  0;2  D, bên cạnh đó  ; 0  và  2;   Câu 4, thêm nữa Hàm số y  x 3  3x  2 nghịch biến trên khoảng:, ngoài ra A, nói thêm  ; 1 B, tiếp theo là 1;   C, tiếp theo là  ;1 D, bên cạnh đó  1;1 1,còn cho biết thêm 3, bên cạnh đó Câu 5, cho biết thêm Hàm số y  x 3  x  2 x  giảm biến trên khoảng:, nói thêm 3, bên cạnh đó 2 A, ngoài ra  ;1 B, kế tiếp là  2; 
Phần 1. Các bài toán liên quan đến tính tăng, giảm của
hàm số
1
Câu 1. Hàm số y  x 3  2 x  3x  2 nghịch biến trên khoảng:
3

A.  ;1

B.  3;  

C. 1;3

D. 1;  

C.  ;1

D.  1;1

Câu 2. Hàm số y   x 3  3x  2 đồng biến trên khoảng:
A.  ; 1

B. 1;  

Câu 3. Hàm số y  x 3  3x  2 đồng biến biến trên khoảng:
A.  ; 0 

B.  2;  

C.  ; 0  và  0;2 

D.  ; 0  và  2;  

Câu 4. Hàm số y  x 3  3x  2 nghịch biến trên khoảng:
A.  ; 1

B. 1;  

C.  ;1

D.  1;1

1
3
Câu 5. Hàm số y  x 3  x  2 x  giảm biến trên khoảng:
3
2

A.  ;1

B.  2;  

C. 1;2 

D.  ;2 

C.  2;3

D.  ;3

C.  0;1

D.  0;2 

C.  0;2 

D.  ; 0 

1
5
Câu 6. Hàm số y  x 3  x  6 x  giảm trên khoảng:
3
2

A.  ;2 

B.  3;  

Câu 7. Hàm số y  2 x  x 2 nghịch biến trên khoảng:
A. 1;2 

B. 1;  

Câu 8. Hàm số y  x 3  3x  2 nghịch biến trên khoảng:
A.  ;2 

B.  2;  

1
Câu 9. Hàm số y  x 3  2 x  m đồng biến trên các khoảng:
3

A.  ;0 
B.  0; 4  và  ; 0 

C.  2;  
D.  ;0  và  4;  
Câu 10. Hàm số y  x 4  2 x  2 đồng biến trên các khoảng:
A.  ; 1 và ;  1; 0 
B.  1; 0  và  0;1
C.  ;0  và  0;1
D.  1;0  và 1;  
Câu 11. Hàm số y 

1 4
x  2 x  2m  1 đồng biến trên các khoảng:
4

A.  ; 2  và  2; 0 

B.  2; 0  và  0;2 

C.  ;0  và  0;2 

D.  2; 0  và  2;  

Câu 12. Hàm số y 

1 4
x  8x 
4

đồng biến trên các khoảng:

A.  ; 4  và  4; 0 

B.  4; 0  và  0; 4 

C.  4; 0  và  4;  

D.  ; 2  và  2; 0 

Câu 13. Hàm số y  x  x 2 nghịch biến trên khoảng:
1 
A.  ;1
2 

 1
B.  0; 
 2

C.  ; 0 

D. 1;  

Câu 14. Hàm số y 

x2  2x
đồng biến trên các khoảng:
x 1

A.  1;  

B.  ;1 và 1;  

1
Câu 15. Hàm số y   x 4  2 x 
4

C.  0;  

đồng biến trên các khoảng:

A.  ; 2  và  0;2 

B.  ; 2 

C.  2; 0  và  ; 2 

D.  2;   và  ; 2 

D. 1;  

Câu 16. Hàm số y   x 4  x  2 nghịch biến trên khoảng:
A.  0;  

B.  ; 0 

C.  1;  

D.  ;1

Câu 17. Hàm số y   x 4  2 x  2 x  3 nghịch biến trên khoảng nào? chọn đáp án đầy đủ nhất :
A. 1;  

Câu 18. Hàm số y 

 1

B.  ; 
 2


C.  ;1

 1 
D.   ;1
 2 

x2  4x 4
đồng biến trên các khoảng nào:
1 x

A.  0;1 và 1;2 

B.  ;0  và  2;  

C.  ;0  và 1;2 

D.  0;1 và  2;  

Câu 19. Cho hàm số y  x 3  3x  1 . Chọn phát biểu sai:
A. Hàm số đồng biến trên R.
B. Hàm số không có cực trị.
C. Hàm số cắt trục hoành tại một điểm duy nhất.
D. Hàm số nghịch biến trên R.

x2  x  2
Câu 20. Hàm số y 
đồng biến trên các khoảng nào, chọn đáp án đầy đủ nhất:
x 1
A.  ;1

B. 1;  

C.  ; 1 và  1;  

D. R

x2
Câu 21. Hàm số y 
đồng biến trên các khoảng nào:
1 x
A.  0;2 

B.  0;1 và 1;2 

C.  ;0  và  2;  

D.  ;1 và  2;  

Câu 22. Cho hàm số  C  : y 
A. 5

2  x  4
x2

. Trên đồ thị hàm số (C) có bao nhiêu điểm có tọa độ nguyên:

B. 6

C. 7

Câu 23. Hàm số y  2 x 3  3x  2 đồng biến trên khoảng:
A.  0;   và  0;1

B.  0;1 và  ; 0 

C. 1;   và  ; 0 

D.  0;  

D. 8

Câu 24. Hàm số y  x 4  2 x  2 nghịch biến trên khoảng:
A.  0;  

B.  ; 0 

C.  ;  

D.  1;  

Câu 25. Cho hàm số y  2 x 3  3x  1 . Chọn phát biểu sai:
A. Hàm số luôn giảm trên R.
B. Hàm số không có cực trị.
C. Hàm số luôn tăng trên R.
D. Hàm số cắt đường thẳng d: y = 1 tại một điểm duy nhất.
Câu 26. Hàm số y  x 2  x  3 nghịch biến trên khoảng:

 1

A.   ;  
 21
B.  ;  
2


C.

 1


1
D.   ;   và  ;  
2
 2Câu 27. Hàm số y  x 3  6 x  9 x  7 đồng biến trên khoảng:
A.  ;1 và 3;  


B.  ;1 và 3;  
 

C.  ;1 và  3;  


D.  ;1 và  3;  

Câu 28. Hàm số y  x 2  3x  2 nghịch biến trên khoảng:
A.  ;1

B.  2;  

 3
D.  1; 
 2

3 
C.  ;2 
2 

Câu 29. Hàm số y  x 2  2 x  3 đồng biến trên khoảng:
A. 1;3
Câu 30. Cho hàm số y 

B. 1;  

C.  ;3

x 2
. Chọn phát biểu đúng:
x 1

A. Hàm số luôn đồng biến trên R.
B. Hàm số luôn nghịch biến trên R.
C. Hàm số luôn đồng biến trên từng khoảng xác định.
D. Hàm số có duy nhất một cực trị.
Câu 31. Cho hàm số y  x 4  6 x  9 . Chọn phát biểu đúng:

D.  3;  

A. Hàm số luôn đồng biến.
B. Hàm số luôn nghịch biến.
C. Hàm số có 3 cực trị.
D. Đồ thị của hàm số nhận trục tung làm trục đối xứng.
Câu 32. Hàm số y  x 2  2 x  2 đồng biến trên khoảng:
A. 1;  
Câu 33. Cho hàm số y 

B.  ;1

C. 1;2 

D.  2;  

x 1
. Chọn phát biểu sai:
x 3

A. Trên đồ thị của hàm số có 4 điểm có tọa độ nguyên.
B. Hàm số có đúng hai tiệm cận.
C. Hàm số nghịch biến trên R.
D. Hàm số không có cực trị.
Câu 34. Cho hàm số  C  : y 
A.2

x 1
. Trên đồ thị hàm số (C) có bao nhiêu điểm có tọa độ nguyên:
x 1
B. 3

C. 4

D. 5

Câu 35. Hàm số y  x 3  x  2  x đồng biến trên khoảng:
A.  0;1

B. 1;  

C.  0;  

D.  ;1

Câu 36. Hàm số y  x 3  2 x  2 x  4 nghịch biến trên khoảng:
A.  ; 2 

B.  2;  

C.  ;  

D.  ;1

Câu 37. Hàm số y  2  x  3  x nghịch biến trên tập số nào sau đây:
A.  2;3

B.  ;3

C.  ;2 


D.  ;1

Câu 38. Hàm số y  mx  sin x đồng biến trên tập số thực khi giá trị của m là:
A. m  1

B. m  1

C. m 

D. 1  m  1

Câu 39. Hàm số y  mx  cos x đồng biến trên tập số thực khi giá trị của m là:
A. m  1

B. m  1

C. m 

D. 1  m  1

Câu 40. Hàm số y  x 3  6 x  mx  1 đồng biến trên khoảng  0;   khi giá trị của m là:
A. m  0

B. m  12

C. m  0

D. m  12

Câu 41. Hàm số y   x 3  3x  mx  1 nghịch biến trên khoảng  ; 0  khi giá trị của m là:
A. m  0

B. m  0

C. m  0

D. m  0

1097841

Sponsor Documents