Xem mẫu

  1. 23 ng kính thông d ng cho DSLR Không ch là các ng zoom ti n d ng, các ng m t tiêu c cũng thu hút không ít s quan tâm c a gi i ch p nh. Nói v ng kính, rõ ràng v i th ph n máy nh DSLR t p trung ch y u vào tay Nikon và Canon thì s thông d ng c a ng kính các hãng này cũng không có i u gì áng ng c nhiên. Dư i ây là danh sách các ng kính thông d ng nh t ư c x p theo hãng s n xu t. S ng kính trong danh sách c a Canon nhi u hơn c a Nikon ph n ánh s ch ng lo i ng kính c a hãng này ư c mua nhi u hơn. Các ng Canon thông d ng. 1. Canon EF 50mm f/1.8 II – giá t t nh t so v i ch t lư ng mang l i.
  2. 2. 2. Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM Telephoto Zoom – nhanh, khá hoàn h o cho ch p chân dung, đám cư i, th thao và nhi u m c đích đa d ng khác. Tuy nhiên, khá n ng và không h r . 3. 3. Canon EF 50mm f/1.4 USM – b n nâng c p đáng giá cho ng f/1.8 nhưng giá còn khá đ t đ . 4. 4. Canon EF 24-105mm f/4 L IS USM – hay đư c đem ra so sánh v i ng 24-70 mm dù không nhanh b ng. Tuy nhiên, ng này l i có ưu đi m hơn d i tele 35 mm. R t h p lý cho nhi u m c đích. 5. 5. Canon EF 24-70mm f/2.8L USM – ng đa m c đích cơ đ ng nh t, nhanh hơn ng 24-105 mm nhưng l i không có ch ng rung. 6. 6. Canon EF 70-200mm f/4L USM – không nhanh b ng ng 70-200mm f/2.8 và không có ch ng rung, nhưng hình nh v n r t s c nét. Lưu ý, gi a hai ng này còn m t ng "b c c u" n a là 70-200 f/2.8 không có ch ng rung nhưng không thông d ng b ng. 7. 7. Canon EF 85mm f/1.8 USM – m t ng prime đư c khá nhi u l i khen ng i. N u mu n nâng c p, Canon có b n f/1.2 siêu nhanh nhưng cũng siêu đ t.
  3. 8. 8. Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM – m t ng đa m c đích khá t t, nh t là có góc r ng và đ m l n, đư c nhi u ngư i yêu thích. 9. 9. Canon EF 17-40mm f/4L USM Ultra Wide Angle Zoom Lens – m t ng h p lý dù không nhanh, ch p nh phong c nh t t. 10. 10. Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM – Ch p chân dung và Macro t t. 1. Nikon 18-200mm f/3.5-5.6 G ED-IF AF-S VR DX – ph c v t t nhi u m c đích do d i tiêu c dài, tích h p ch ng rung, giá c h p lý. 2. 2. Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor - ng 50 đư c yêu thích nh t b i giá c h p lý và ch t lư ng xu t s c.
  4. 3. 3. Nikon 70-200mm f/2.8G ED-IF AF-S VR – đư c r t nhi u l i khen ng i t ngư i dùng, có ch ng rung, nhanh, khá hoàn h o cho ch p nh chân dung, cư i xin, th thao, tuy nhiên không h r . 4. 4. Nikon 105mm f/2.8G ED-IF AF-S VR – ng Macro khá h p lý, nh t là l i có ch ng rung và đ m l n. 5. 5. Nikon 80-200mm f/2.8D ED AF – có d i tiêu c tele khá h p lý như 70-200 mm, mà giá l i r hơn h n, tuy nhiên, l i không có ch ng rung. 6. 6. Nikon 17-55mm f/2.8G ED-IF AF-S DX – ng có góc khá r ng, nhanh, phù h p nhi u m c đích. Trên trang Amazon, ng này nh n đư c t i 52 bình lu n, trong đó ch có 3 bình lu n là không đánh giá 5 sao, nhưng ph n nhi u là 4 sao. 7. 7. Nikon 24-70mm f/2.8G ED AF-S – m t ng thông d ng tương t Canon, đư c nhi u ngư i ưa thích. 8. 8. Nikon 10,5 mm f/2.8G ED AF DX Fisheye – m t ng góc r ng fisheye khá thú v đ th nghi m. 9. Các ng thông d ng khác
  5. 1. Sigma 10-20 mm f/4-5.6 EX DC HSM (có c phiên b n cho Nikon và Canon) – ng khá thông d ng cho nh ng tay máy Nikon và Canon mu n tr i nghi m góc r ng. 2. Pentax SMCP-FA 50mm f/1.4 – m t ng prime tiêu chu n r t đáng có. 3. Sigma 70-300mm f/4-5.6 DG APO Macro (phiên b n c Canon và Nikon) – ng có d i tiêu c h p lý, giá thành r dù chưa đ nhanh. 4. Pentax-m 50mm 1:1.7 – m t ng kính h p lý và d s d ng. 5. Olympus 14-54mm f/2.8-3.5 Zuiko ED – là m t trong nh ng ng Olympus đư c yêu thích.
nguon tai.lieu . vn