Xem mẫu

ĐỀ SỐ 1 Thời gian làm bài: 75 phút Chỉ được sử dụng văn bản quy phạm pháp luật I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau đây: 1. Theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thì trường hợp nào sau đây không bị cấm kết hôn? a. Có quan hệ trong phạm vi ba đời, có cùng dòng máu về trực hệ. b. Kết hôn với người bị nhiễm HIV/AIDS. c. Người mất năng lực hành vi dân sự. d. Câu a và b đúng. 2. Theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình Việt Nam thì khẳng định nào sau đây đúng? a. Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng không có quyền yêu cầu chia tài sản. b. Mọi tài sản có trong thời kỳ hôn nhân đều là tài sản chung của vợ chồng. c. Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền yêu cầu chia tài sản chung. d. Câu a và c đúng. 3. Câu nào sau đây đúng? a. Con nuôi không được thừa hưởng tài sản thừa kế theo pháp luật do cha mẹ nuôi để lại nếu cha mẹ nuôi có con đẻ. b. Cha mẹ nuôi không được thay đổi họ tên, dân tộc của con nuôi theo họ tên, dân tộc của mình. c. Những người đã từng có mối quan hệ cha mẹ nuôi và con nuôi không được kết hôn với nhau. d. Câu b và c đúng. 4. Nghĩa vụ cấp dưỡng sẽ chấm dứt trong trường hợp nào? a. Người có nghĩa vụ cấp dưỡng thất nghiệp. b. Người được cấp dưỡng được nhận làm con nuôi. c. Câu a và b đúng. d. Câu a và b sai. II. NHẬN ĐỊNH (2 điểm) Những nhận định sau đây đúng hay sai? Giải thích tại sao? 1. Người nhận con nuôi phải hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên. 2. Trong mọi trường hợp nếu hôn nhân không còn cần thiết, người đàn ông có thể yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn. III. TỰ LUẬN (2 điểm) Phân tích các đặc điểm của hôn nhân? IV. TÌNH HUỐNG (4 điểm) Anh A kết hôn hợp pháp với chị B năm 2001. Năm 2002 chị B đã sinh một người con tên là H. Trong thời kì hôn nhân, anh A và chị B đã tạo lập một khối tài sản là một chiếc xe máy đứng tên anh A, một mảnh đất tại huyện K do hai vợ chồng đứng tên. Cũng trong thời kì hôn nhân này, anh A được mẹ nuôi tặng cho riêng 2 chỉ vàng. Tháng 8.2009, anh A chung sống như vợ chồng với chị C, có một con chung sinh năm 2010. Tháng 1.2015, chị B phát hiện được sự việc trên và yêu cầu anh A chấm dứt quan hệ trái pháp luật với chị C, song anh A vẫn cố tình vi phạm. Để bảo vệ quyền lợi cho mình, chị B đã làm đơn yêu cầu Tòa án nhân dân huyện K hủy việc kết hôn trái pháp luật giữa anh A và chị C và tòa án đã thụ lý yêu cầu của chị B. Tòa án nhân dân huyện K đã ra quyết định tuyên hủy việc kết hôn trái pháp luật giữa anh A và chị C. Hỏi: a. Theo anh/chị, Tòa án nhân dân huyện K đã giải quyết như vậy là đúng hay sai? Tại sao? b. Giả sử anh A và chị B ly hôn, anh A và chị B không thỏa thuận được vấn đề chia tài sản, con chung, nếu là Tòa án anh/chị giải quyết vấn đề tài sản và con chung giữa A và B như thế nào?Giải thích vì sao? Hết ./. ĐỀ SỐ 2 Thời gian làm bài: 75 phút Chỉ được sử dụng văn bản quy phạm pháp luật I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau đây: 1. Theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình thì khẳng định nào sau đây đúng? a. Sau khi đã thụ lý đơn yêu cầu ly hôn, Tòa án không cần phải tiến hành hòa giải. b. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất. c. Mọi tài sản có trước thời kỳ hôn nhân đều là tài sản riêng của vợ hoặc chồng. d. Câu b và c đúng. 2. Câu nào sau đây đúng? a. Vợ chồng đã ly hôn muốn kết hôn lại với nhau không cần phải đăng ký kết hôn b. Con phải thành niên mới được phép tự mình quản lý tài sản riêng. c. Con có quyền xin nhận cha, mẹ của mình, kể cả trong trường hợp cha, mẹ đã chết. d. Câu a và c đúng. 3. Con cái có thể tự mình quản lý tài sản riêng khi? a. Đủ 18 tuổi trở lên b. Đủ 15 tuổi trở lên c. Đã kết hôn và có gia đình riêng d. Từ 10 tuổi trở lên 4. Câu khẳng định nào sau đây đúng theo quy định pháp luật hôn và gia đình hiện hành? a. Vợ chồng có nghĩa vụ cấp dưỡng cho nhau khi hôn nhân đang tồn tại. b. Người đang chấp hành hình phạt tù có quyền kết hôn. c. Mọi trường hợp nam, nữ chung sống như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không được pháp luật thừa nhận là vợ chồng. d. Câu a và b đúng. II. NHẬN ĐỊNH (2 điểm) Những nhận định sau đây đúng hay sai? Giải thích tại sao? 1. Người đang chấp hành hình phạt tù có quyền được nhận con nuôi. 2. Trong mọi trường hợp, quan hệ cha, mẹ, con theo pháp luật hiện hành đều phát sinh do sự kiện sinh đẻ. III. TỰ LUẬN (2 điểm) Phân tích các dấu hiệu đặc trưng của quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài? IV. TÌNH HUỐNG (4 điểm) Anh A và chị B kết hôn năm 2008 có một con chung là C. Năm năm sau, do mâu thuẫn, hai bên quyết định ly thân, không còn sống chung nữa và chia đôi toàn bộ tài sản chung trị giá 900 triệu đồng bằng văn bản có công chứng. Đầu tháng 1.2015, anh A nộp đơn xin ly hôn chị B. Trong khi việc ly hôn chưa được giải quyết thì vào cuối tháng 1.2015, anh A chết có để lại di chúc. Nội dung di chúc là cho toàn bộ tài sản của anh A cho con của anh. Chị B cho rằng chị vẫn có quyền thừa kế di sản của anh A. Hỏi: a. Anh A và chị B ly thân theo tình huống trên có làm chấm dứt quan hệ vợ chồng giữa họ không? Vì sao? b. Việc anh A nộp đơn xin ly hôn chị B và đơn đã được Tòa án thụ lý có làm chấm dứt quan hệ vợ chồng giữa anh A và chị B không? Vì sao? c. Thỏa thuận chia tài sản trong thời kì hôn nhân có làm thay đổi tính chất quan hệ nhân thân giữa vợ chồng anh A, chị B không? Vì sao? d. Theo anh/chị, chị B có được quyền hưởng di sản của anh A hay không? Vì sao? Hết ./. ĐỀ SỐ 3 Thời gian làm bài: 75 phút Chỉ được sử dụng văn bản quy phạm pháp luật I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau đây: 1. Câu nào sau đây đúng? a. Con từ 10 tuổi có quyền định đoạt tài sản riêng. b. Con từ đủ 15 tuổi trở lên có quyền định đoạt tài sản riêng mà không cần sự đồng ý của cha mẹ. c. Con có quyền xin nhận cha, mẹ của mình, kể cả trong trường hợp cha, mẹ đã chết. d. Câu b và c đúng. 2. Câu khẳng định nào sau đây đúng theo quy định pháp luật hôn và gia đình hiện hành? a. Vợ chồng đã ly hôn muốn xác lập lại quan hệ vợ chồng thì phải đăng ký kết hôn. b. Con riêng và cha dượng, mẹ kế không phát sinh các quyền và nghĩa vụ pháp lý nào hết. c. Chỉ những người thân thích mới có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên. d. Câu a và b đúng 3. Câu nào sau đây đúng? a. Con đã thành niên nhận cha, không cần phải có sự đồng ý của mẹ. ... - tailieumienphi.vn
nguon tai.lieu . vn