Xem mẫu

  1. 170 nẻo đường khởi nghiệp Bạn muốn tự mình làm chủ một công việc kinh doanh! Có thể bạn chán ngấy việc nhận lệnh từ một ai đó - người không biết nhiều về công việc như bạn … hay mệt mỏi với việc cố gắng thoát khỏi cảnh tắc đường để đến cơ quan cho kịp giờ … hoặc thất vọng với môi trường làm việc đầy đối phó nơi công sở. . . Có thể bạn bị thuyết phục rằng mình có thể kiếm nhiều tiền hơn khi làm việc cho một ai đó – hay bạn chỉ muốn kiếm thêm đôi chút tiền cho cuộc sống tiện nghi của mình – hay gia đình bạn thực sự cần thu nhập cao để lo lắng cho con cái hoặc bố mẹ. Cho dù là lý do gì, việc trở thành một ông chủ kinh doanh có thể đưa lại những phần thường tài chính lẫn tình cảm - nếu bạn đi đúng theo một ý tưởng kinh doanh thích hợp.
  2. Ý tưởng kinh doanh nào là thích hợp? Xét trên phương diện nào đó, bất cứ ý tưởng kinh doanh muốn hiệu quả cần đáp ứng các tiêu chuẩn sau: - Là cái gì đó bạn biết phải làm như thế nào và làm sao để đạt kết quả tốt nhất. - Là cái gì đó bạn THÍCH làm và sẽ không ngại làm nó ngày này qua ngày khác. - Là cái gì đó với sự hấp dẫn đủ rộng để bán đều đặn và ổn định. - Là cái gì đó có thể được bán với mức giá mà đủ bù đắp tất cả các khoản chi phí bỏ ra cộng với một mức lợi nhuận hợp lý. Bạn có thể vừa mới có một ý tưởng kinh doanh mơ ước. Hãy chắc chắn rằng có một thị trường dành cho giấc mơ đó của bạn. Cho dù đấy là việc nhượng quyền kinh doanh, bán lẻ hay kinh doanh tại nhà,… bạn cần lựa chọn một loại hình thích hợp nhất với các đặc điểm cá nhân, kỹ năng, năng lực và cả sở thích cuộc sống của bạn nữa. Một điều quan trọng nữa là bạn cần tìm kiếm đủ số lượng vốn phục vụ khởi sự doanh nghiệp và giữ nó vận hành trơn tru cho đến khi có được những khoản lợi nhuận đầu tiên. Còn nếu bạn vẫn chưa tìm được cho mình những ý tưởng kinh doanh thích hợp, hãy thử quan tâm tới 200 ý tưởng khởi sự doanh nghiệp dưới đây. Biết đâu trong số đó bạn sẽ thấy một hay một vài ý tưởng khả thi (dựa trên các tiêu chuẩn đề cập ở trên). Một vài ý tưởng trong danh sách có thể được bắt đầu như một hoạt động kinh doanh tại nhà, trong khi số khác lại không như thế. Hầu hết các ý tưởng kinh doanh đều có thể trở thành những hoạt động kinh doanh sinh lời nghiêm túc, song vẫn có những ý tưởng phục vụ cho mục tiêu làm ngoài giờ cho bạn, hay làm đối tác cho một công ty khác hiện đang hoạt động. Tất cả đều là những con đường hữu hình dẫn tới cái đích lợi nhuận, nếu bạn biết rõ về nó và vận hành nó thích hợp. Sau đây là danh sách 200 ý tưởng khởi sự kinh doanh:
  3. Dịch vụ tư vấn Dịch vụ kinh doanh Thiết kế đồ hoạ và và tiêu dùng biên tập 01) Tư vấn nông nghiệp 63) Cung cấp các ý 137) Thiết kế đồ hoạ tưởng quảng cáo 02) Đào tạo hay giáo 138) Đại lý dục (cá nhân hay doanh 64) Sửa chữa đồ copywriter quảng cáo nghiệp) dùng 139) Dịch vụ biên tập 03) Tư vấn CNTT 65) Sao lưu băng đĩa 140) Dịch vụ chụp 04) Tư vấn quản lý 66) Dịch vụ ăn sáng ảnh thương mại xây dựng và nghỉ ngơi 141) Dịch vụ thiết kế 05) Tư vấn cơ khí 67) Sửa chữa xe đạp, hình ảnh vi tính xe máy 06) Tư vấn môi 142) Dịch vụ viết nội trường 68) Quảng cáo bảng dung chào hàng biểu 07) Tư vấn nhượng 143) Xuất bản thông quyền kinh doanh 69) Viết các báo cáo tin internet kinh doanh 8) Tư vấn chăm sóc 144) Phát triển phần sức khỏe 70) Soạn thư kinh mềm internet doanh 9) Tư vấn nguồn 145) Tiếp thị Internet nhân lực 71) Xây dựng cơ cấu 146) Tạo Newsletter tổ chức 10) Tư vấn tiếp thị 147) Viết kịch bản 72) Phân phối xe 11) Tư vấn y tế máy, xe ôtô 148) Viết tiểu thuyết 12) Tư vấn phát triển 73) Cung cấp thảm 149) Dịch vụ sửa bản sản phẩm hay giặt là thảm in 13) Tư vấn đấu thầu
  4. (các gói thầu chính phủ) 74) Cung cấp dịch 150) Dịch vụ tìm vụ giải trí kiếm trực tuyến 14) Tư vấn chào thầu 75) Kiểm tra y tế 151) Dịch vụ thiết kế web 15) Tư vấn bán lẻ 76) Dịch vụ chăm sóc trẻ em 152) Dịch vụ cung 16) Tư vấn quản trị cấp nội dung web rủi ro 77) Dịch vụ dọn dẹp 153) Dịch vụ viết lịch 17) Tư vấn an ninh 78) Sửa chữa và xây sử công ty dựng bê tông 18) Tư vấn quản lý 154) Dịch vụ viết các chất lượng tổng thể 79) Dịch vụ nấu thông cáo báo chí nướng 19) Tư vấn đào tạo 80) Dịch vụ thẩm 20) Tư vấn kế toán, mỹ Dịch vụ văn phòng kiểm toán 81) Dịch vụ dạy làm 155) Dịch vụ hỗ trợ đồ mỹ nghệ kinh doanh Thương mại và bán 82) Dịch vụ dạy 156) Dịch vụ sổ sách lẻ khiêu vũ kế toán 21) Cửa hàng gốm 83) Chăm sóc người 157) Dịch vụ hỗ trợ sứ lớn tuổi ban ngày kênh phân phối 22) Cửa hàng 84) Dịch vụ nha sỹ 158) Dịch vụ pháp lý bar/club 85) Xuất bản sách 159) Dịch vụ quản lý 23) Cửa hàng sách chỉ dẫn, sách thư mục danh sách mail cũ 86) Sao chép dữ liệu 160) Dịch vụ viết Sơ 24) Cửa hàng bán xe máy tính yếu lí lịch đạp
  5. 25) Cửa hàng bán 87) Dịch vụ điện Máy tính & Internet sách nước 161) Tư vấn máy tính 26) Cửa hàng quần 88) Đại lý tuyển 162) Sửa chữa phần áo dụng mềm 27) Cửa hàng VPP 89) Dịch vụ làm 163) Dịch vụ nâng sạch môi trường 28) Cửa hàng thuốc cấp máy tính 90) Dịch vụ giúp 29) Cửa hàng ẩm 164) Dịch vụ lập việc vặt thực nước ngoài chương trình máy tính 91) Dịch vụ tuyển 30) Cửa hàng mỹ 165) Dịch vụ đào tạo dụng nhân sự cấp cao phẩm tin học 92) Dịch vụ lên kế 31) Cửa hiệu cà phê 166) Dịch vụ tiếp thị hoạch tài chính qua công cụ tìm kiếm 32) Cửa hàng thủ 93) Dịch vụ chợ trời, công mỹ nghệ 167) Dịch vụ phát rao vặt triển web 33) Cửa hàng kinh 94) Dịch vụ giao doanh trên eBay 168) Dịch vụ lưu trũ nhận thực phẩm web 34) Cửa hàng hải sản 95) Dịch vụ cho thuê 35) Cửa hàng dịch quần áo truyền thống vụ gói quà tặng Dịch vụ chung 96) Dịch vụ khung 36) Cửa hàng tạp ảnh 169) Dịch vụ huy hóa động vốn 97) Dịch vụ lập bảng 37) Cửa hàng thực phả hệ 170) Dịch vụ xuất phẩm tự chế biến nhập khẩu kinh doanh 98) Dịch vụ viết văn 38) Dịch vụ trông bản chuyển nhượng tài sản,
  6. nom nhà cửa di chúc 39) Cửa hàng trang 99) Dịch vụ làm tóc sức 100) Dịch vụ giúp 40) Kinh doanh đặt việc nhà hàng qua bưu điện 101) Dịch vụ trang 41) Kinh doanh trực trí nhà cửa tuyến 102) Dịch vụ bảo 42) Cửa hiệu bánh dưỡng máy móc pizza 103) Dịch vụ sắp 43) Dịch vụ áp phích xếp, bố trí nội thất nhà ở quảng cáo hay văn phòng 44) Kinh doanh ăn 104) Dịch vụ thiết kế uống và nhà hàng nhà 45) Cửa hàng may 105) Dịch vụ quản đo thủ công gia 46) Cửa hàng băng 106) Dịch vụ môi đĩa giới thông tin 47) Cửa hàng 107) Dịch vụ kiểm second-hand soát hàng tồn kho 47) Cửa hàng đồ mỹ 108) Dịch vụ bốc dỡ nghệ bằng gỗ hàng 109) Dịch vụ cung cấp cây cảnh Tiếp thị và Bán
  7. hàng 110) Dịch vụ giặt là 48) Đại lý cho các 111) Dịch vụ cắt cỏ nhà sản xuất 112) Dịch vụ sửa 49) Kinh doanh tiếp chữa máy móc làm vườn thị mạng lưới 113) Dịch vụ chăm 50) Dịch vụ tiếp thị sóc xe hòm từ xa 114) Dịch vụ tư vấn 51) Đào tạo bán vay vốn hàng 115) Dịch vụ thợ 52) Đại lý quảng cáo khoá 53) Bán hàng trực 116) Pháp sư tiếp 117) Dịch vụ nghiên 54) Cung cấp thiết bị cứu thị trường văn phòng 118) Dịch vụ khám bệnh đa khoa Hoạch định và tổ 119) Dịch vụ chuyển chức kinh doanh văn phòng công ty 55) Soạn bản kế 120) Dịch vụ vẽ hoạch kinh doanh tranh 56) Hỗ trợ thay đổi 121) Dịch vụ thể kinh doanh hình 57) Tổ chức hội thảo 122) Dịch vụ khuân vác cá nhân 58) Dịch vụ tổ chức
  8. sự kiện 123) Dịch vụ chăm sóc vật nuôi 59) Dịch vụ sắp xếp văn phòng 124) Dịch vụ dắt vật nuôi đi dạo 60) Dịch vụ tổ chức tiệc văn phòng 125) Dịch vụ làm đẹp vật nuôi 61) Dịch vụ tổ chức triển lãm 126) Dịch vụ làm sạch bể bơi 62) Lên kế hoạch và tổ chức đám cưới 127) Dịch vụ chụp ảnh chân dung và đám cưới 128) Dịch vụ in ấn 129) Dịch vụ thám tử 130) Đại lý PR 131) Dịch vụ diễn thuyết 132) Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp nhỏ 133) Dịch vụ hỗ trợ thuế 134) Dịch vụ tiếp thị từ xa 135) Dịch vụ dịch
  9. thuật 136) Dịch vụ sửa chữa tivi Sau nhiều đêm thức trắng, bạn đã lựa chọn được cho mình một ý tưởng kinh doanh thích hợp, có phần sắc sảo. Nhiệm vụ lúc này là tạo cho nó những chiếc bánh xe để đi đến cái đích lợi nhuận. Bạn nên một lần nữa kiểm tra lại ý tưởng của bạn, xây dựng một tập thể và hình thành một bản kế hoạch kinh doanh. Thật tốt nếu bạn trò chuyện với bạn bè, người thân hay bất cứ ai bạn quen biết về ý tưởng kinh doanh của mình. Rất có thể bạn sẽ có được nhiều lời khuyên bổ ích. Còn trường hợp bạn muốn có những phân tích thấu đáo, trên thị trường luôn có các chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm để bạn tham khảo ý kiến. Bên cạnh đó, sự trung thực và thẳng thắn trong giai đoạn khởi sự kinh doanh không kém phần quan trọng. Bạn cần xác định rõ ý tưởng kinh doanh và các kế hoạch tiếp theo của mình còn có những vết rạn nào không và sẽ phải khắc phục chúng như thế nào. Sẽ có một loạt các câu hỏi cần trả lời, chẳng hạn như liệu các khách hàng có trả tiền cho sản phẩm của bạn nếu chúng xuất hiện trên thị trường? Sẽ bán những gì? Phương thức kinh doanh ra sao?,… Công việc tuy rất nhiều nhưng khi trên một nền tảng ý tưởng kinh doanh vững chắc, mọi thứ sẽ vận hành suôn sẻ hơn nhiều.
nguon tai.lieu . vn