15 Đề cương ôn tập HK1 Toán 12

Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1      35      0
Mã tài liệu t4v6tq Danh mục Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra Tác giả Pham Linh Dan Loại file PDF Số trang 28 Dung lượng 3.55 M Lần tải 1 Lần xem 35
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Nhằm giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập những kiến thức, kĩ năng cơ bản, và biết cách vận dụng giải các bài tập một cách nhanh nhất và chính xác. Hãy tham khảo 15 đề cương ôn tập học kỳ 1 Toán 12.

 1. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI TOÁN 12 Đề 1 I. PHẦN CHUNG CHO THÍ SINH CẢ HAI BAN Câu I: Cho hàm số y  x (3  x )2 1). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. 2). Dùng đồ thị (C), biện luận theo k số nghiệm của phương trình x 3  6 x 2  9 x  k  0 3). Một đường thẳng d đi qua gốc tọa độ O có hệ số góc bằng m. Với giá trị nào của m thì d cắt (C) tại 3 điểm phân biệt. Câu II: 2009 1). Tìm GTLN-GTNN của hàm số y  trên đoạn [0;3] . 20 x  12 2). Giải các phương trình: a). 9 x  10.3x  9  0 b). log 22 2 x  9 log 8 2 x  4 Câu III: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có chiều cao h, góc giữa cạnh bên và đáy là  . 1). Tính thể tích hình chóp S.ABCD. 2). Định tâm và tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp. Với giá trị nào của  thì tâm mặt cầu nằm ngoài hình chóp S.ABCD. II. PHẦN DÀNH CHO THÍ SINH TỪNG BAN: Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó. A. Thí sinh theo chương trình chuẩn chọn Câu IV.a và Câu V.a Câu IV.a 1). Tính A  ( 3)1 log3 4  13log169 4 2). Tính đạo hàm của hàm số y  xe x  ln(2 x  1) Câu V.a Vẽ đồ thị hàm số y  log 2 x . Từ đồ thị này suy ra đồ thị hàm số y  log2 x . B. Thí sinh theo chương trình nâng cao chọn Câu IV.b và Câu V.b Câu IV.b 1).Chứng minh rằng phương trình 3 x  4 x  5 x có nghiệm duy nhất. 2). Cho log12 27  a . Tính theo a giá trị của log 6 16 . x2  1 1 3). Cho hàm số f(x)= xe 2 . CMR: 2 f ' ( )  3 f ( ) 2 2 x2  2 x  3 Câu V.b : CMR (P): y  x 2  3 x  1 tiếp xúc với đồ thị (C ) : y  . x 1 Suy ra phương trình tiếp tuyến chung của chúng.
 2. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI TOÁN 12 Đề 2 I. PHẦN CHUNG CHO THÍ SINH CẢ HAI BAN Câu I: Cho hàm số: y = – x3 + 3mx – m có đồ thị là (Cm). 1. Tìm m để hàm số đạt cực tiểu tại x = – 1. 2. Khảo sát hàm số (C1) ứng với m = 1. 3. Viết phương trình tiếp tuyến với (C1) biết tiếp tuyến vuông góc với đường x thẳng có phương trình y  2. 6 Câu II: 20x  11 1. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = trên đoạn  1,0 2009x  5 2. Giải bất phương trình : ln(3.ex  3)  2x . 3. Giải phương trình : log 3 x  log1 x3  log3 (3x4 )  3 . 3 Câu III: Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC vuông tại A, SA  ( ABC) . Gọi M, N lần lượt là trung điểm SB , SC . 1.Tính tỉ số thể tich của hai khối chóp S.AMN và S.ABC. 2. Xác định tâm và tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC , Cho SA = a , AB = 2a, Ac = 3a diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu đó. II. PHẦN DÀNH CHO THÍ SINH TỪNG BAN: A. Thí sinh theo chương trình chuẩn chọn Câu IV.a và Câu V.a Câu IV.a 1. Cho hàm số f(x) = ln 1  ex . Tính f ’(ln2) 2. Tính giá trị biểu thức A  (31 log9 4 ) : (42 log2 3 ) x Câu V.a Vẽ đồ thị hàm số y  2x . Từ đồ thị này suy ra đồ thị hàm số y  2 B. Thí sinh theo chương trình nâng cao chọn Câu IV.b và Câu V.b 49 Câu IV.b 1.Cho x = log7 21 , y = log7 45 . Tính log7 theo x, y. 135 2 2. Cho hàm số y  e x x . Giải phương trình y  y  2y  0  Câu V.b : Chứng minh rằng với 0 < x < , ta có tanx > sinx . 2
 3. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI TOÁN 12 Đề 3 I. PHẦN CHUNG CHO THÍ SINH CẢ HAI BAN 2x  1 Câu I: Cho (H): y  x 1 1). Khảo sát sự biến thiên và vẽ (H). 2). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (H), biết tiếp tuyến đi qua điểm A(-1;3). 3). Tìm trên (H) những điểm có tọa độ nguyên. Câu II: 1 3 1. Tìm GTLN – GTNN của hàm số: y = x  3x2 trên đoạn [-2;4] 4  2. Chứng minh rằng: sinx > x, x  (  ;0) 2 2 x 1  5.3 x x x 3. Giải a). 2 x  3 x 1 1 b).  6  35    6  35   12 Câu III: Cho khối cầu có bán kính bằng 2m. Tìm khối trụ nội tiếp khối cầu có thể tích lớn nhất. Tính thể tích khối trụ đó ( người ta gọi một khối trụ là nội tiếp một khối cầu nếu hai đường tròn đáy của nó thuộc mặt cầu). II. PHẦN DÀNH CHO THÍ SINH TỪNG BAN: A. Thí sinh theo chương trình chuẩn chọn Câu IV.a và Câu V.a Câu IV.a  1  1 log9 4  1. Tính giá trị của biểu thức P   814 2  25log125 8  .49log7 2   2. Tính đạo hàm của hàm số y  ln(ex  1) tại x = ln5. Câu V.a Xác định a để hàm số y  loga2  2a1 x nghịch biến trên  0;   . B. Thí sinh theo chương trình nâng cao chọn Câu IV.b và Câu V.b Câu IV.b x 1). Chứng minh rằng phương trình 2 x  3 3  5 có nghiệm duy nhất. ln x  1 2). Cho hàm số y  . Tính f '(e2 ) . ln x  1 3). Cho log3 5  a . Tính log675 3375 theo a .
 4. x2  2mx  m2  1 Câu V.b : Chứng minh rằng với mọi giá trị của tham số m , hàm số y  luôn đạt cực đại , xm cực tiểu tại x1 , x2 và f ( x1 )  f ( x2 ) = 0 .
 5. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI TOÁN 12 Đề 4 I. PHẦN CHUNG CHO THÍ SINH CẢ HAI BAN Câu I: Cho hàm số y  x3  3x2  mx  m  2 , m là tham số, có đồ thị là (Cm). 1).CMR: (Cm) luôn đi qua 1 điểm cố định khi m thay đổi. 2). Khảo sát và vẽ đồ thị (C) hàm số khi m = 3. 3). Viết phương trình tiếp tuyến với (C) tại giao điểm của (C) và trục tung. 4). Tìm m để đồ thị (Cm) của hàm số cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt. Câu II: 1  1). Tìm GTLN – GTNN của hàm số y  x2 .ln x trên đoạn  2 ;1 .   2). Giải các phương trình và bất phương trình sau đây: a). 25x  6.5x1  53  0 b). log4 x 8  log2 x 2  log9 243  0  x2  log3   c). 5  x  1 d). log 1 ( x2  5x  6)  3 2 1 3). Dùng tính đơn điệu của hàm số CMR: 1  x  1  x, x  0 . 2 Câu III: Cho khối chóp S.ABC có đường cao SA=2a, ABC vuông tại C có AC  a 3 , BC =a. Gọi H và K lần lượt là hình chiếu của A trên SC và SB. 1). Tính thể tích khối chóp S.ABC. VS. AHK 2). Tính tỉ số . Từ đó suy ra thể tích khối chóp S.AHK. vS. ABC 3). Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hính chóp S.ABC và thể tích khối cầu tương ứng. II. PHẦN DÀNH CHO THÍ SINH TỪNG BAN: A. Thí sinh theo chương trình chuẩn chọn Câu IV.a và Câu V.a Câu IV.a 1 log 16 2log1 5 log25 4 log1 3 2 9 1. Tính giá trị biểu thức: M  3 9 5 5 2. Cho hàm số y = x.ex. CMR: y’’ – 2y’ + y = 0 8 Câu V.a Cho m = log23 và n = log25. Tính log theo m và n. 5 B. Thí sinh theo chương trình nâng cao chọn Câu IV.b và Câu V.b Câu IV.b
 6. 1 7 1 5  a3  a 3 a 3  a3 1). Rút gọn biểu thức: A  1 4  2 1 ( với a > 0 )  3 a a 3 3 a a 3 49 2). Cho log7 5   ,log2 5   . Ti nh log 5 theo  ,  8 3). Cho hàm số y = ln(cosx). Chứng minh: y’tanx – y” – 1 = 0. x2  m Câu V.b : Tìm m sao cho (Cm): y = tiếp xúc với đường thẳng y = - x + 7 x 1
 7. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI TOÁN 12 Đề 5 I. PHẦN CHUNG CHO THÍ SINH CẢ HAI BAN Câu I: Cho hàm số y  x4  mx2  m  5 , m là tham số, có đồ thị là (Cm). 1). Xác định m để (Cm) có 3 điểm cực trị. 2). Khảo sát và vẽ đồ thị (C) hàm số khi m = -2. 3). Viết phương trình tiếp tuyến của (C) song song với đường thẳng d: y = 24x + 9 4). Dựa vào đồ thị (C) biện luận theo k số nghiệm phương trình: x4  2x2  4  k  0 Câu II: 1). Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y   3  x  x2  1, x   0;2 2). Giải các phương trình và bất phương trình sau: a. 51 x  51 x  26 b. 22 x 1  22 x 3  22 x 5  27 x  25 x  23 x c). 4x  10.2x1  24  0 d). log3 ( x  2)2  log3 x2  4x  4  9 Câu III: 1). Một khối trụ có bán kính đáy r và thiết diện qua trục là một hình vuông. a). Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình trụ. b).Tính thể tích khối trụ. c). Tính thể tích khối lăng trụ tứ giác đều nội tiếp trong khối trụ đã cho. 2). Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có các cạnh bên và cạnh đáy đều bằng a. a). Tính thể tích khối chóp S.ABC. b). Gọi M là trung điểm của SC. Tính thể tích khối chóp S.DMB. c). Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hính chóp S.ABCD và thể tích khối cầu. II. PHẦN DÀNH CHO THÍ SINH TỪNG BAN: A. Thí sinh theo chương trình chuẩn chọn Câu IV.a và Câu V.a Câu IV.a 1). Cho y  e2 x sin5x . Chứng minh: y"  4y ' 29y  0 4log2 3 + 49log7 4 2). Tính giá trị A = 3 log 2 (log 4 16) + log 1 2 2 Câu V.a Vẽ đồ thị hàm số y  ln x . Từ đồ thị này suy ra đồ thị hàm số y  ln x . B. Thí sinh theo chương trình nâng cao chọn Câu IV.b và Câu V.b Câu IV.b 1). Cho hàm số y = (x+1)ex. Chứng minh rằng : y’’ – y’ = ex
 8. 2). Tìm m để hàm số y   2 x4  mx2  m2 đạt CĐ tại x = 2 2 Câu V.b : Cho đồ thị (H):y = – x +1 – và đồ thị (P):y =x2 – 3x + m .Tìm m để (H) và (P) tiếp xúc x -1 nhau và viết phương trình tiếp tuyến chung của (H) và (P)
 9. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI TOÁN 12 Đề 6 I. PHẦN CHUNG CHO THÍ SINH CẢ HAI BAN Câu I: Cho hàm số y  x3  3x2  1 1). Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số. 2). Dựa vào đồ thị (C) biện luận theo m số nghiệm của phương trình: x3  3x2  m  0 . 3). Từ gốc tọa độ 0 có thể kẻ được bao nhiêu tiếp tuyến đến với (C). Viết phương trình các tiếp tuyến đó. Câu II: 1. Giải các phương trình và bất phương trình sau đây: x x a).  6  35    6  35   12  b). logx 5  logx 5x  2,25  logx 5  2 c). 2.14x  3.49x  4x  0 d). log3 (4x  59)  4log3 2  1  log3 (2x2  1) 2). Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số :   y  2 cos 2x  4 sin x 0; 2    Câu III: 1). Thiết diện qua trục của một hình nón là một tam giác vuông cân có cạnh góc vuông bằng a. a). Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình nón. b). Tính thể tích khối nón tương ứng. c). Một thiết diện qua đỉnh tạo với đáy một góc 600. Tính diện tích của thiết diện này. 2). Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình vuông cạnh a, hai mặt bên (SAB) và (SAD) cùng vuông góc với đáy. Góc giữa cạnh bên SC và đáy (ABCD) là 600 . a). Mặt phẳng (SAC) chia khối chóp S.ABCD thành 2 khối đa diện nào? Tính tỉ số thể tích của khối chóp A.SBC và S.ABCD b). Tìm diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD và thể tích khối cầu . II. PHẦN DÀNH CHO THÍ SINH TỪNG BAN: A. Thí sinh theo chương trình chuẩn chọn Câu IV.a và Câu V.a Câu IV.a 49 1). Cho log7 5   ,log2 5   . Ti nh log 5 theo  ,  8
 10. ex 2). Tìm đạo hàm của hàm số: a). y = ln b). y  (sin x  cos x )e3 x 1  ex 1 1 x Câu V.a Vẽ đồ thị hàm số y  ( ) x . Từ đồ thị này suy ra đồ thị hàm số y  ( ) 2 2 B. Thí sinh theo chương trình nâng cao chọn Câu IV.b và Câu V.b log3 405  log3 75 Câu IV.b 1). Tính giá trị của biểu thức Q  . log2 14  log2 98 2). Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y  e2 x  4ex  3 trên [0;ln4] mx + 3 Câu V.b : Tìm tham số m để hàm số y = nghịch biến trên từng x +m+ 2 khoảng xác định.
 11. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI TOÁN 12 Đề 7 I. PHẦN CHUNG CHO THÍ SINH CẢ HAI BAN Câu I: Cho hàm số: y = x3 + 3x2 + mx + 1 (Cm) 1). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C0) của hàm số. 2). Biện luận theo tham số k (k  0) số nghiệm phương trình: x3 + 3x2 + 2 – k = 0. 3). Tìm tất cả đường thẳng qua A(-1; 3) và cắt (C0) tại 3 điểm phân biệt. 4). Chứng tỏ (Cm) luôn đi qua điểm cố định. Viết phương trình tiếp tuyến của (Cm) tại điểm cố định này. Tìm m để tiếp tuyến qua O. Câu II: 1). Giải phương trình và bất phương sau: 3 a). ex-1  ex1  2 b).log2 x  1  (log4 x  1) 2 2 2 c). 2x x  22  x x  3 d). 2X  2 X 1  3  0 e). log2 (1  x)  8log 1 (1  x)  5 2 4 x 1 2).Tìm GTLN, GTNN của hàm số: y  trên đoạn [-1;2] x2  1  3).CMR : tan x  x (0  x  ). 2 Câu III: 1). Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’, gọi M,N lần lượt là trung điểm của 2 cạnh AA’ , BB’ Mặt phẳng (MNC’) chia khối lăng trụ đã cho thành 2 phần. Tính tỉ số thể tích của 2 phần đó. 2). Cho hình chóp đều S.ABCD có tất cả các cạnh đều bằng a. a). Tính thể tích của khối chóp S.ABCD. b). Tính thể tích và diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD. II. PHẦN DÀNH CHO THÍ SINH TỪNG BAN: A. Thí sinh theo chương trình chuẩn chọn Câu IV.a và Câu V.a Câu IV.a  1  1). Tính giá trị biểu thức B  log 3 27  log 5    log 2010 2010 .  125  1 2). Chứng minh rằng hàm số y = ln thỏa mãn hệ thức xy’ + 1 = ey. 1 x 3). Cho log14 7 = a , log14 5 = b .Tính log35 28 theo a và b
 12. Câu V.a Cho khối nón có bán kính đáy r = 12 cm, góc ở đỉnh   1200 . Tính diện tích xung quanh và thể tích khối nón đã cho B. Thí sinh theo chương trình nâng cao chọn Câu IV.b và Câu V.b 1 3   0,75  1  3  1  5 Câu IV.b 1). Thực hiện phép tính A = 81      125   32  2). Cho y = f(x) = ln(ex + 1  e 2 x ).Tính f / (ln2). 3 2 Câu V.b : Chứng minh rằng hàm số y  x  ( m  1)x  (m  2)x  1 luôn luôn có một cực đại và một cực tiểu m  R .
 13. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI TOÁN 12 Đề 8 I. PHẦN CHUNG CHO THÍ SINH CẢ HAI BAN Câu I: Cho hàm số: : y = x4 -2mx2 + 2m+m4 1). Khảo sát và vẽ đồ thị ( C) khi m = 1, suy ra đồ thị hàm số y= x 4  2x2  3 . 2). Dùng đồ thị ( C) tìm k để phương trình x4 -2x2 + k -2 = 0 có 4 nghiệm phân biệt. 3). Viết pttt của ( C) biết tiếp tuyến qua M có hoành độ x0 = 3  (C) 4). Tìm m để hàm số có cực đại, cực tiểu lập thành tam giác đều Câu II: ln2 x 1). Tìm GTLN , GTNN của hàm số: y  trên đoạn [ 1;e3] x 2). Giải phương trình và bất phương trình: a). 2 x  x  1 b). 7.3x1  25.5x 1  27.3x 1  5.5x 1 3 c). log 1 ( x  2)2  3  log 1 (2  x)3  log1 ( x  5) 2 2 2 2 Câu III: 1). Cho hình nón có đường sinh l, góc giữa đường sinh và trục của hình nón  a). Tính diện tích xung quanh hình nón và thể tích khối nón tương ứng theo l và  b). Tính chiều cao hình trụ nội tiếp hình nón, biết thiết diện qua trục hình trụ là hình vuông . 2). Cho ABC vuông tại B, DA vuông góc với (ABC). a). Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD. b). Cho AB=3a, BC=4a, AD=5a. Tính diện tích và thể tích mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD. II. PHẦN DÀNH CHO THÍ SINH TỪNG BAN: A. Thí sinh theo chương trình chuẩn chọn Câu IV.a và Câu V.a   Câu IV.a 1). Cho hàm số y  f ( x)  ln x  x2  1 . Tính f '( 3) .  49  2). Cho m = log27 và n = log73. Tính log48   theo m và n.  18  Câu V.a Tìm TXĐ của hàm số
 14.  1 a). ( x 3  8) 8 b). ( x 3  3 x 2  2 x ) 4 c). y  32 x 5  1 B. Thí sinh theo chương trình nâng cao chọn Câu IV.b và Câu V.b a2 3 a 4 a3 Câu IV.b 1). Tính giá trị biểu thức: M  loga . a 5 a2 1 1    a b a2  b2   1 1  2). Rút gọn biểu thức: A  3  1 :  a4  b4   1 1 1   a 4  a 2 b 4 a4  b4       72  3). Cho m = log23 và n = log35. Tính log 45  5  theo m và n.   3x + 2 Câu V.b : Cho (C) : y = . Tìm các điểm thuộc (C) có tổng khoảng cách đến hai tiệm cận đạt x -1 GTNN.
 15. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI TOÁN 12 Đề 9 I. PHẦN CHUNG CHO THÍ SINH CẢ HAI BAN Câu I: Cho (C): y  x3  3x2  4 1). Khảo sát và vẽ đồ thị (C). 2). Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại giao điểm của (C) và trục tung. 3). Cho họ đường thẳng (dm):y  mx  2m  16 . Chứng minh: (dm) luôn cắt (C) tại một điểm cố định khi m thay đổi. Tìm m để (dm) cắt (C) tại 3 điểm phân biệt. Câu II: 1). Giải phương trình: a). 3.25x + 5.9x = 8.15x b). 3 3 x  4  92 x  2 x 2  log x  2log cos  1 log sin 2 x  4 cos  x 3 log x 1 1 2 e). ( )log2 ( x 1) > 1 3 c). 3 1 d). 3  2 x 2 ex 2). Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y  x trên đoạn [ ln 2 ; ln 4] . e e Câu III: 1). Một khối trụ có bán kính r =5cm, khoảng cách giữa hai đáy bằng 7cm.Cắt khối trụ bởi một mặt phẳng song song với trục và cách trục 3cm. a). Tính diện tích toàn phần và thể tích khối trụ. b). Tính diện tích thiết diện được tạo nên. 2). Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, SA(ABC). Biết SA = AB = BC = a a). Tính thể tích khối chóp. b). Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp. II. PHẦN DÀNH CHO THÍ SINH TỪNG BAN: A. Thí sinh theo chương trình chuẩn chọn Câu IV.a và Câu V.a Câu IV.a 1). Tìm tập xác định của hàm số y = ln 1  log( x2  5x  16)    2). Cho log3 15  a , log3 10  b . Tính log 3 50 theo a và b . 3). a). Cho hàm số y  e4x  2e x . Rút gọn biểu thức S = y’’’ – 13y’ – 12y + 2 . b). Cho 1  a  2 . Chứng minh rằng: a  2 a  1  a  2 a  1  2 Câu V.a Chứng minh rằng phương trình 16 x  log 1 x có nghiệm duy nhất. 2
 16. B. Thí sinh theo chương trình nâng cao chọn Câu IV.b và Câu V.b Câu IV.b 1 log 2 2 27 1 log3 log 27 4 1). Tính giá trị các biểu thức sau : A  16 4    3 3 5 log 2 5 2). Cho m = log35 và n = log23. Tính log30 540 theo m và n. Câu V.b : Cho hai hàm số: y  x4  2x2  1 (C) và y  2x2  b (P). Tìm b để (C) và (P) tiếp xúc nhau.
 17. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI TOÁN 12 Đề 10 I. PHẦN CHUNG CHO THÍ SINH CẢ HAI BAN 2x  1 Câu I: Cho (C): y  x 1 1). Khảo sát và vẽ (C). Tìm trên (C) những điểm có tọa độ nguyên. 2). Tìm trên (C) những điểm có tổng khoảng cách đến hai tiệm cận của (C) là nhỏ nhất. 3). Lập tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến song song với đường phân giác thứ nhất. Câu II: 1). Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y   x  2 4  x2 x 1 x 1 x 1 2). Giải: a). log2 (4.3x  6)  log2 (9x  6)  1 b). ( 2  1)  ( 2  1) 3). Cho phương trình: ( 2  3) x  (m  2)( 2  3) x  4 a). Giải phương trình khi m=3 b). Tìm m để phương trình có 2 nghiệm Câu III: 1). Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A. Đường chéo A’B của mặt bên ABB’A’ tạo với đáy một góc . Cho AB = a a). Tính thể tích khối lăng trụ. b). Tính diện tích xung quanh hình trụ có hai đáy ngoại tiếp hai đáy của hình lăng trụ. 2). Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a, góc giữa mặt bên và đáy là 600. a). Tính thể tích của khối chóp b). Tìm tâm và tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp. II. PHẦN DÀNH CHO THÍ SINH TỪNG BAN: A. Thí sinh theo chương trình chuẩn chọn Câu IV.a và Câu V.a Câu IV.a x2 1). Rút gọn biểu thức A  log4  2log4 (4 x4 ) rồi tính giá trị của A khi x = - 2 . 4 7 2 2). Hãy so sánh các số sau :a). 3 và 35 b). log 1 e và log 1  2 2 3x 3). Cho hàm số y = e .sin 3x a) Tính y’ và y’’ b) Chứng minh y’’– 9y’ +27y + 9e3x.cos 3x = 0
 18. Câu V.a Tìm m để hàm số y  ln( x 2  2 mx  4) có TXĐ D  . B. Thí sinh theo chương trình nâng cao chọn Câu IV.b và Câu V.b Câu IV.b 42  log 2 3 1). Tính giá trị các biểu thức sau : A = log 2 4 3 16  2 log 1 27 3 3  log9 2  log 1 5 3 3 2 a3 .3 b5 .4 c7 2). Cho loga b  4 và loga c  2 .Tính giá trị biểu thức: M  loga abc 3).Cho hàm số y  ex sin x . Giải phương trình y  y  ex  0 . x2  3 x  1 Câu V.b : Viết phương trình tiếp tuyến  của  C  : y  song song với đường thẳng d : y  2 x  5. x2
 19. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI TOÁN 12 Đề 11 I. PHẦN CHUNG CHO THÍ SINH CẢ HAI BAN Câu I: Cho (C): y = x2 – x3 1). Khảo sát và vẽ đồ thị (C). 2). Đường thẳng đi qua A(-1;2) và có hệ số góc là k. Tìm k để d tiếp xúc với (C). Xác định tọa độ tiếp điểm. 3). Tìm m để phương trình: x2 – x3 + 2m – 1 = 0 có 3 nghiệm phân biệt. Câu II: 1/. Giải các phương trình và bất phương trình sau: x x a. log 2 2  log2 4 x  3 x    b. 5  21  7 5  21   2x  3 c). 2x  3  x 4 2). Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số: y  ex  x e 1 Câu III: 1). Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC vuông tại A, SA  ( ABC) . Gọi M, N lần lượt là trung điểm SB , SC . a). Tính tỉ số thể tích của hai khối chóp S.AMN và S.ABC. b). Cho SA = a , AB = 2a, Ac = 3a . Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng ( SBC ). c). Xác định tâm và tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC , suy ra diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu đó. 2). Cho khối trụ có hai đáy là hai đường tròn tâm O,O’ và bán kính r. Chiều cao của khối trụ là 2r. a). Tính diện tích xung quanh và thể tích của khối trụ. b). Một khối nón có đỉnh O’ và đáy là đường tròn tâm O. Tính thể tích phần không gian giới hạn bởi khối trụ và khối nón. II. PHẦN DÀNH CHO THÍ SINH TỪNG BAN: A. Thí sinh theo chương trình chuẩn chọn Câu IV.a và Câu V.a 1  1 log 4 4 2 9 log 8 log 2 Câu IV.a 1). Rút gọn biểu thức : A = ( 81 + 25 125 ) . 49 7 . 2). Cho lg5 = a , lg3 = b .Tính log30 8 theo a và b log 3+3log 51 2+ 2 3). Tính giá trị biểu thức : A = 92log3 4log81 + 4 2 2 8
 20. Câu V.a B. Thí sinh theo chương trình nâng cao chọn Câu IV.b và Câu V.b Câu IV.b 1 1 a3 b b3 a 1). Cho a và b là các số dương. Đơn giản biểu thức : M  6 6  3 ab . a b 2). Cho log2 3 = a , log5 2 = b .Tính log2  37,5  , log5 22,5 , log2 135 , log 10 30 theo a và b Câu V.b : Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a và SA = 2a ; SA  (ABC) . Gọi H và I lần lượt là trực tâm ABC và SBC a) Chứng minh IH  (SBC) b) Tính thể tích khối chóp HIBC c) Tính diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC.

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

15 Đề cương ôn tập HK1 Toán 12

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
t4v6tq
Danh mục
Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra
Thể loại
Thể tích khối chóp, Giải phương trình, Đề thi học kỳ 1 Toán 12, Đề thi học kỳ Toán 12, Đề thi học kỳ lớp 12, Đề thi học kỳ
Loại file
PDF
Số trang
28
Dung lượng
3.55 M
Lần xem
35
Lần tải
1
 
LINK DOWNLOAD

15-De-cuong-on-tap-HK1-Toan-12.PDF[3.55 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT