100 bài toán luyện học sinh giỏi lớp 2

  • 08/12/2018 08:56:32
  • 43 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Tài liệu tuyển tập 100 bài toán cho học sinh giỏi lớp 2 có nhiều dạng toán khác nhau: Viết các số có 2 chữ số với số cho sẵn, Viết các số thích hợp vào ô theo mẫu, đếm hình học, bài toán có lời văn, bài toán số học và hình học, bài toán về độ dài... Mời các bạn tham khảo tài liệu để giúp bé nâng cao trình độ toán.

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : 0.59 M, số trang : 19 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ