Xem mẫu

  1. 10 lý do để tâp luyên buôi sang ̣ ̣ ̉ ́ Thứ bảy, 31 Tháng 10 2009 09:15 Ban năm dai trên giương môi sang và tư nhu: “Minh sẽ đi tâp sau giơ lam viêc” ̣ ̀ ̀ ̃ ́ ̉ ̀ ̣ ̀ ̣ hoăc “Minh sẽ băt đâu vao thư 2 nay…. Minh hưa đây”. Nhưng câu nay có quen ̣ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ thuôc ̣ vơi ̣ ban? Ban có nghĩ răng luyên tâp nên là viêc đâu tiên cân lam vao buôi sang để tăng cương sưc ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ̀ ̀ ̉ ́ khoe hoăc giam cân không? Điêu nay đung ngay cả khi ban chỉ có khoang 10 phut để ̉ ̣ ̉ ̀ ̀ ́ ̣ ̉ ́ chay nhưng điêu quan trong là ban thưc hiên nó đêu đăn môi ngay. ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̃ ̀ Nhưng ̣ tai sao ̣ lai là ̉ buôi ́ sang? 1. Băng viêc khơi đông môi sơm, chưc năng chuyên dương trong cơ thể sẽ đươc kich ̀ ̣ ̣ ̃ ̉ ́ hoat và duy trì ơ mưc cao trong nhiêu giơ, thâm chí là suôt 24h trong ngay. Và điêu nay ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ̀ ̀ đông nghia vơi viêc lương calo đươc “đôt chay” sẽ nhiêu hơn. ̀ ̃ ̣ ́ ́ ̀ 2. Nhiêu ngươi phat hiên ra răng viêc luyên tâp buôi sang có tac dung “điêu chinh” cam ̀ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ̀ ̉ ̉ giac them ăn trong cả ngay và khiên họ không đoi bung. ́ ̀ ̀ ́ ́ ̣ 3. Khi ban tâp luyên vao buôi sang, ban sẽ cam thây tran ngâp sưc sông. Điêu nay sẽ tao ̣ ̣ ̣ ̀ ̉ ́ ̣ ̉ ́ ̀ ̣ ́ ̀ ̀ ̣ ra môṭ sư khać biêṭ cho cả môṭ ngay.̀ 4. 90% nhưng ngươi thương xuyên luyên tâp chon thơi điêm buôi sang sơm. Môt khi đã ̣ ̣ ̣ ̉ ̉ ́ ̣ ̀ thanh ́ thoi quen, ̣ ban sẽ ́ thây khó ̉ bo. 5. Ban tâp luyên vao cung môt giơ môi sang vì thế ban cung sẽ thưc vao đung giơ đó môi ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ̃ ́ ̣ ̃ ̀ ́ ̃
  2. ngay. Cơ thể ban chăng bao lâu sẽ phat hiên ra sư thú vị nay: hệ thông nôi tiêt và nhip ̀ ̣ ̉ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ́ ̣ sinh hoc trong cơ thể sẽ điêu chinh… và kêt quả là nhưng thay đôi sinh hoc tich cưc sẽ ̣ ̀ ̉ ́ ̉ ̣ ́ xaỷ ra. 6. Bơi vì ban thưc hiên đêu đăn viêc luyên tâp môi ngay nên cơ thể sẽ tư chuân bị trươc ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̃ ̀ ̉ ̀ băng ́ cach thưc dâỵ sơm hơn. Lơi ́ ich tư ̀ điêu ̀ nay ̀ la: - Dễ dang thưc giâc. Cơ thể ban không bao giơ bị “nhiêu thông tin” như khi ban dây ̀ ́ ̣ ̃ ̣ ̣ ̉ chăng theo bât́ cư môṭ quy ̣ luât ̀ nao. - Quá trinh chuyên dương và cac bộ phân tiêt hormone trong cơ thể sẽ đươc tăng cương ̀ ̉ ́ ̣ ́ trong khi ban ngu. Đó là lý do tai sao ban luôn cam thây tran đây năng lương và săn sang ̣ ̉ ̣ ̣ ̉ ́ ̀ ̀ ̃ ̀ ̣ luyên ̣ tâp khi ̣ ban thưc ́ giâc. 7. Nêu lich lam viêc quá bân rôn, ban sẽ dễ dang thay thế viêc luyên tâp vao cac giơ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ trong ngay băng môt viêc khac. Nhưng nêu viêc tâp luyên vao đâu giơ sang thì sẽ rât khó ̀ ̀ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ́ ́ để môt ̣ viêc ̣ nao ̀ ́ khac thay thế vị trí ̀ nay. 8. Luyên tâp buôi sang có thể hỗ trơ cac hoat đông trong ngay. Môt số ngươi mong đơi ̣ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ thơi điêm mà họ có thể danh thơi gian để chăm soc cơ thể và tâm hôn. Nhiêu ngươi thì ̉ ̀ ́ ̀ ̀ dung thơi gian nay để lên cac kế hoach trong ngay, lam tươi mơi tinh thân, chuân bị cho ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ̉ môt ̣ ̀ ngay ̀ lam ̣ viêc. 9. Nghiên cưu cho thây suy nghĩ sẽ nhay ben hơn trong thơi gian tư 4-10 tiêng sau luyên ́ ̣ ́ ́ ̣ ̣ tâp và ̀ điêu ̀ nay sẽ ́ giup ̣ ban ̀ lam ̣ viêc ̣ hiêu quả hơn. 10. Thưc hiên tâp vao buôi sang luôn dễ nhât. Nhưng ngươi tâp luyên thương xuyên sẽ ̣ ̣ ̀ ̉ ́ ́ ̣ ̣ ngủ ngon hơn và không bao giơ thây thiêu ngu. ́ ́ ̉ Bạn nghĩ gì vào buổi sáng? Thứ hai, 28 Tháng năm 2007, 06:50 GMT+7 Tags: vào buổi sáng, không nhận ra, có ảnh hưởng, có thể, ý nghĩ, điều này, khó khăn, hoàn toàn, chứng tỏ, bạn, đầu, ngày, nói, đến
  3. Nhưng ý nghĩ trong nửa giơ đầu vào buổi sáng sẽ có ảnh hưởng rất lơn đến cả ngày. Có thể bạn không nhận ra điều này, nhưng đó hoàn toàn là sư thật. ếu bạn khởi đầu với những lo lắng và buồn phiền, bực bội, giận dữN  là bạn đang bắt đầu định hướng cho một ngày với những rủi ro và xui  xẻo. Nếu bạn nghĩ về sự bình yên, hy vọng và hạnh phúc, bạn đang khởi đầu một ngày bình yên, may mắn và thành công. Điều này có thể không cảm nhận, không kiểm chứng ngay ở lần đầu, nhưng nó sẽ là những minh chứng, những dẫn chứng cụ thể trong  những lần sau. Hãy điều khiển những ý nghĩ đầu tiên trong ngày của bạn! Bạn có thể làm được điều đó! gay sau khi thức dậy, bất kể tâm trạng bạn thế nào, bạn hãy nói với chính mình rằng N Tôi sẽ có một ngày đầy niềm vui và hứng khởi, và  ôi sẽ làm điều gì đó để mang lại niềm vui cho thế giới này. Tôi sẽ làm chủ bản thân khi bị nổi cáu hay khi cảm thấy không vui, tôi sẽ tìm ra  những mặt tích cực của vấn đề.n ột khi bạn nói điều đó với chính bản thân mình một cách thật bình tĩnh, thật thoải mái, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy vui hơn. Những khó khăn,  những lo lắng sắp đến dường như tan biến hết. au đó hãy nói rằng: S Tôi sẽ được giúp đỡ để đối đầu với mọi vấn đề xảy đến trong ngày. Mọi việc sẽ ổn thôi. Tôi sẽ thành công trong bất  cứ công việc gì mà tôi đảm trách. Tôi không thể thất bại.c Đừng để điều gì ngăn cản hay làm ngã lòng bạn ngay cả khi bạn phải đối đầu với những khó khăn hay những tai hoạ. hi muốn chứng tỏ điều gì, chúng ta hãy thử nghiệm và khám phá. Sức mạnh huyền bí của chúng ta không khác gì con người bình thường  ả. Khi một cậu học sinh muốn chứng tỏ sức mạnh của mình, cậu nói rằng có thể đánh gục tất cả con trai trong trường, thì cậu sẽ có cơ hội   chứng tỏ mình. Khi nói chúng ta có đủ can đảm để vượt qua số phận, một lúc nào đó chúng ta sẽ nhận ra sức mạnh để kiểm nghiệm điều  đó. Nhưng điều đó hoàn toàn đúng bạn ạ. Hãy chứng tỏ lời bạn nói là sự thật. Hãy xem những khó khăn và lo lắng mà bạn phải đối mặt như là  cái c bao cát tập đấmà  của số phận để bạn luyện cơ bắp cho tinh thần.
  4. Dưỡng Sinh Thưc Pháp Search this site avigation Y học-Sưc khoẻ... > UỐNG NƯỚC VÀO BUỔI SÁNG • Dương Sinh Thưc Pháp • Ban chấp hành 2009 • Ban Cố Vấn • Ban Huấn Luyện Viên • Bát Đoạn Cẩm • Chương Trình Luyện Tập • Class Schedule • Dương Sinh Thưc Pháp – News • Friendship • Photos - Hình ảnh • Site Admin • Sưu tầm & Tham khảo & Giơi thiệu • Thông báo • Y học-Sưc khoẻ... • Sitemap
  5. CẢ BÁC SỸ TÂY Y VÀ ĐÔNG Y ĐỀU KHUYÊN CHÚNG TA NÊN UỐNG NƯỚC VÀO BUỔI SÁNG    . Nhiều ngươi biết, sau khi thưc dậy vào lúc sáng sơm, bụng đang rỗng uống nươc lọc là khổ hình, nhưng cố gắng tập uống ngay một cốc nươc sẽ có lơi cho sưc khỏe CẢ BÁC SỸ TÂY Y VÀ ĐÔNG Y ĐỀU KHUYÊN CHÚNG TA NÊN UỐNG NƯỚC VÀO BUỔI SÁNG    . Nhiều ngươi biết, sau khi thưc dậy vào lúc sáng sơm, bụng đang rỗng uống nươc lọc là khổ hình, nhưng cố gắng tập uống ngay một cốc nươc sẽ có lơi cho sưc khỏe    
  6. Sign in Terms Report Abuse Print page | Powered by Google Sites