Xem mẫu

Ngày 25 tháng 4 năm 2014

10 cách tạo nên các thông tin phản hồi hiệu quả - Cẩm Nang Nghề Nghiệp

10 cách tạo nên các thông tin phản hồi hiệu quả
Tác giả: Cẩm Nang Nghề Nghiệp
Thể loại: Nghề Nghiệp & Việc Làm
T

hông tin phản hồi hiệu quả mang nội dung cụ thể, không phải là điều gì đó
chung chung ( Ví dụ, hãy nói là “ Báo cáo anh trình bày hôm qua được viết
rất tốt, dễ hiểu và nhấn mạnh vào những khó khăn về tài chính của công
ty. “ thay vì nói “ Báo cáo của anh tốt lắm!” ).Thông tin phản hồi hiệu quả
luôn tập trung vào một hành vi cụ thể, không phải vào một cá nhân hay ý
định của họ ( Trong cuộc tranh luận, khi người này phát biểu, bạn liền bỏ
quên sự có mặt của những người khác).Thông tin phản hồi tốt nhất phải
mang tính xây dựng và chân thành. Hãy tin tôi, mọi người sẽ biết liệu họ
có nên đón nhận chúng không?Thông tin phản hồi thành công phải mô tả
các hành động hay hành vi mà cá nhân đã thực hiện.Bất kỳ khi nào có thể, một lời phản hồi
được yêu cầu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Hãy xin phép trước khi đưa ra thông tin phản hồi “ Tôi
muốn nêu lên một vài ý kiến phản hồi về phần trình bày của anh, anh sẽ đồng ý chứ? “Phản
hồi hiệu quả liên quan đến việc chia sẻ thông tin và quan sát. Nó không bao gồm lời khuyên
trừ phi bạn được cho phép hay yêu cầu. Thông tin phản hồi phải được đưa ra đúng lúc. Dù
mang tính tích cực hay xây dựng, chúng phải gắn chặt với các sự kiện. Phản hồi hiệu quả trả
lời cho câu hỏi cái gì và bằng cách nào mà một việc nào đó đã được thực hiện, không phải vì
sao. Kiểm tra để chắc chắn là người khác hiểu được các phản hồi của bạn Phản hồi hiệu quả
phải càng nhất quán càng tốt. Nếu các hành động tuyệt vời ngày hôm nay, chúng sẽ tuyệt vời
ngày mai và ngược lại.

Lời khuyên:
Phản hồi là hình thức giao tiếp đến một cá nhân hay nhóm người, liên quan đến những tác
động mà hành vi của họ mang đến cho người khác, công ty, khách hàng hay tập thể. Phản hồi
tích cực sẽ thông báo cho một người nào đó về công việc tốt đẹp của anh ta. Hãy thông tin
chúng đúng lúc, cụ thể và thường xuyên. Các phản hồi mang tính xây dựng báo hiệu cho cá
nhân về những lĩnh vực mà anh ta có thể làm tốt hơn nữaPhản hồi không có nghĩa là phê bình,
chỉ trích; nó phải mang tính mô tả và hướng về hành động, không phải cá nhân. Mục đích
chính của phản hồi là giúp mọi người nhận ra vị trí của bản thân trong mối quan hệ với các
hành vi công việc. Công nhận các thành công của nhân viên là động lực mạnh mẽ nhất. Hầu
hết chúng ta đều mong muốn được đánh giá cao vì những việc đã làm.
Thái Hằng/ HR Vietnam

http://motsach.info/web/motsach/story.php?story=10_cach_tao_nen_cac_thong_tin_phan_hoi_hieu_qua__suu_tam

1/1

nguon tai.lieu . vn