website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu

Tài liệu miễn phí xa hoi hoc

Ebook The Oxford handbook of civil society: Part 2

(BQ) Part 2 book The Oxford handbook of civil society has contents: Civil society and government, civil society and civil liberties, civil society and public work, civil society and democracy, civil society and the market, civil society and institutional philanthropy, assisting civil society and promoting democracy,...and other contents.

233 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Ebook The Oxford handbook of civil society: Part 1

(BQ) Part 1 book The Oxford handbook of civil society has contents: Introduction - Civil society and the geometry of human relations; the history of civil society ideas; the nonprofit sector, the nonprofit sector, social movements, social enterprise and social entrepreneurs,...and other contents.

299 trang | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

Ebook Theory culture society: Part 2

(BQ) Part 2 book Theory culture society has contents: Files, lists, and the material history of the law liam cole young; afterword - cultural techniques and media studies jussi parikka; from media history to zeitkritik wolfgang ernst,...and other contents.

79 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Ebook Theory culture society: Part 1

(BQ) Part 1 book Theory culture society has contents: Cultural techniques - Preliminary remarks geoffrey winthrop young; culture, technology, cultural techniques – moving beyond text sybille kramer and horst bredekamp; second order animals - cultural techniques of identity and identification thomas macho; after kittler - on the cultural techniques of recent german media theory bernard dionysius geoghegan,...and other contents.

93 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook Principles of social psychology (1st international edition): Part 2

(BQ) Part 2 book Principles of social psychology has contents: Influencing and conforming, liking and loving, helping and altruism, aggression, competition and cooperation in our social worlds, stereotypes, prejudice, and discrimination.

306 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook Principles of social psychology (1st international edition): Part 1

(BQ) Part 1 book Principles of social psychology has contents: Introducing social psychology, social cognition, the self, attitudes, behavior, and persuasion; perceiving others.

247 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Ebook World social science report: Part 2

(BQ) Part 2 book World social science report has contents: Competing in the knowledge society, disseminating social sciences, social sciences and policy-makers, conclusions and future lines of action.

190 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Ebook World social science report: Part 1

(BQ) Part 1 book World social science report has contents: Social sciences facing the world, the institutional geography of social science, unequal capacities, uneven internationalization, homogenizing or pluralizing social sciences, disciplinary territories.

253 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook Life-span development (13th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book Life-span development has contents: Physical and cognitive development in adolescence, socioemotional development in adolescence, physical and cognitive development in early adulthood, socioemotional development in early adulthood, physical and cognitive development in middle adulthood,...and other contents.

411 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Ebook Life-span development (13th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book Life-span development has contents: Introduction, biological beginnings, prenatal development and birth, physical development in infancy, cognitive development in infancy, socioemotional development in infancy, physical and cognitive development in early childhood,...and other contents.

394 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook Xã hội dân sự ở Malaysia và Thái Lan: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Xã hội dân sự ở Thái Lan, xã hội dân sự ở Malaysia và Thái Lan - Những so sánh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

180 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook Xã hội dân sự ở Malaysia và Thái Lan: Phần 1

Phần 1 cuốn sách Xã hội dân sự ở Malaysia và Thái Lan do TS. Lê Thị Thanh Hương làm chủ biên giới thiệu tới người đọc các kiến thức về xã hội dân sự hay xã hội công dân, xã hội dân sự ở Malaysia. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

164 trang | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

Bài tập nhóm môn học Các chuyên đề chọn lọc

Bài tập nhóm môn học Các chuyên đề chọn lọc có nội dung trình bày: Kinh tế xanh/tăng trưởng xanh là gì? Tại sao Việt Nam theo đuổi chiến lược tăng trưởng kinh tế xanh? Các khuyến nghị tăng trưởng xanh cần thiết cho Việt Nam? Mời các bạn cùng tham khảo.

19 trang | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

Bài thảo luận: Phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay

Nội dung trình bày của bài thảo luận Phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay: Phát triển bền vững là gì? Hiện trạng phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay? Các khuyến nghị chính sách phát triển bền vững cho Việt Nam? Mời các bạn cùng tham khảo.

15 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Kế hoạch Hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tỉnh Đồng Tháp năm 2017

Bản Kế hoạch Hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tỉnh Đồng Tháp năm 2017 trình bày mục đích, yêu cầu, nội dung và cách tổ chức thực hiện kế hoạch Hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tỉnh Đồng Tháp năm 2017. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết của bản kế hoạch, mời các bạn cùng tham khảo.

5 trang | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0

Xúc tiến thực hiện quyền, nhân phẩm và phúc lợi xã hội cho phụ nữ làm nghề mại dâm- Một cách tiếp cận mới trong nghiên cứu về mại dâm tại Việt Nam

Nghiên cứu được thực hiện trong khuôn khổ của dự án “Thúc đẩy quyền và hòa nhập xã hội cho nhóm người thiệt thòi ở Việt Nam: Xây dựng năng lực thể chế và nâng cao nhận thức cộng đồng” do tổ chức Oxfam tài trợ. Nghiên cứu nhằm những trải nghiệm về kỳ thị và phân biệt đối xử mà người mại dâm đã gặp phải cũng như những nguyên nhân dẫn đến sự kỳ thị và phân biệt đối xử đó.

7 trang | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

Một số vấn đề về công tác xã hội và phát triển cộng đồng trong điều kiện hội nhập mới của không gian kinh tế Asean

Trong giai đoạn chuyển tiếp và phát triển ổn định sau này vấn đề mới nổi lên là di dân và doanh nghiệp xã hội. Bài báo phân tích các nghiên cứu gần đây với logic khoa học nhằm thay đổi nhận thức và hành động để thể hiện đúng đắn nhất tâm thế hợp lý cho hội nhập hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

4 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 1

Nâng cao vai trò của truyền thông về công tác xã hội trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay

Trên cơ sở nhìn nhận, đánh giá sự phát triển của báo chí, truyền thông cũng như sự đa dạng trong cách thức trao đổi, truyền dẫn thông tin và vị trí, vai trò của thông tin trong bối cảnh hiện nay, bài viết khẳng định sự cần thiết của thông tin, truyền thông gắn liền với các hoạt động của công tác xã hội.

5 trang | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

Công tác xã hội ở Việt Nam - Lịch sử phát triển và triển vọng

The paper talking about briefly history of social work in Vietnam, process from traditional society to professional social work as present- opinions and practice of Vietnamese people on social work; Analysis some issues of social work in Vietnam in the World context. The paper also address on training of social work in the universities, especially in Thang Long University and it’s perspective.

6 trang | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

Về một phương pháp tiếp cận nghiên cứu tội phạm vị thành niên

Phương pháp luận nghiên cứu tội phạm vị thành niên nhằm xây dưng một con đường nghiên cứu để giải quyết một cách hệ thống vấn đề TPVTN, nói cách khác xây dựng phương pháp luận thành một công trình khoa học nghiên cứu giúp cho việc nghiên cứu tội phạm vị thành niên được tiến hành một cách khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo.

8 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Vấn đề tham nhũng và mô hình phòng chống tham nhũng tại Hồng Kong

Bài viết tập chung đưa ra những khái niệm cơ bản, quan điểm về đạo đức công vụ, tham nhũng và một vài khía cạnh, biến thể của vấn đề tham nhũng hiện nay. Đồng thời, bài viết cũng đưa ra tham khảo mô hình phòng chống tham nhũng hiệu quả của Hồng Kong - Quốc gia có có tỷ lệ tham nhũng thấp, bộ máy nhà nước vận hành hiệu quả cao.

6 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Doanh nghiệp xã hội: Quan điểm và cách tiếp cận mới trong nghề Công tác xã hội ở Việt Nam

This article showed the author's perspective and approach on social enterprise in social work profession in Vietnam, based on the author's dissertation entitled Non-State Partners in Social Development in Vietnam: Organization, Issues and Processes.

6 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Giao tiếp xưng hô tiếng Việt bằng từ thân tộc và việc sử dụng chúng trong giao tiếp công quyền - GS.TS Nguyễn Văn Khang

Trong bài viết này, các tác giả tập trung vào giao xưng hô bằng từ thân tộc. Lí do là vì, một mặt, chúng chiếm số lượng chủ yếu trong tổng số các từ xưng hô tiếng Việt và mặt khác, quan trọng hơn, chúng cũng là nội dung cốt lõi xung quanh vấn đề liệu có thể chuẩn hóa xưng hô trong giao tiếp công quyền đang được đặt ra hiện nay.

11 trang | Lượt xem: 34 | Lượt tải: 0

Công tác xã hội - Nghề nghiệp và đạo lý

Công tác xã hội là một nghề nghiệp cao quý, nó mang tính nhân đạo sâu sắc, có ý nghĩa lớn đối với xã hội. Bài viết bàn về những giá trị nghề nghiệp và đạo lý của người làm nghề công tác xã hội – nhân viên công tác xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo.

3 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Truyền thông trong vấn đề can thiệp nhân đạo: Trường hợp diệt chủng ở Rwandan năm 1994

Bài viết này cho rằng sự kiện diệt chủng năm 1994 tại Rwanda, truyền thông đã thất bại trong việc cung cấp thông tin, cập nhật thông tin, và phản ứng kịp thời để kêu gọi nỗ lực của cộng đồng quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

7 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em và vai trò của công tác xã hội

Xâm hại tình dục trẻ em hiện nay đang là một vấn đề vô cùng nhức nhối của toàn xã hội, nó để lại những ảnh hưởng nghiêm trọng không chỉ cho một cá nhân, một gia đình mà là cả xã hội. Vậy thế nào là xâm hại tình dục trẻ em, những trẻ em nào có nguy cơ bị xâm hại tình dục, hậu quả của nó ra sao, làm thế nào để phòng tránh cho con em mình bị xâm hại tình dục hay cần làm gì khi trẻ nói với bạn trẻ bị xâm hại tình dục. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này qua bài viết.

9 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Yếu tố môi trường trong kiểm huấn công tác xã hội

Trong bài viết này yếu tố môi trường được đề cập đến bao gồm: Môi trường vật chất, mối quan hệ giữa kiểm huấn viên và người được kiểm huấn, văn hóa và yếu tố tâm lý. Sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố sẽ là cơ sở để có một phiên kiểm huấn thành công. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5 trang | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của nông hộ ở An Giang

Bài viết sử dụng phương pháp bình phương bé nhất (OLS) để ước lượng mô hình hồi quy nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của nông hộ ở An Giang trên cơ sở hệ thống dữ liệu sơ cấp thu thập từ 598 nông hộ được chọn ngẫu nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo.

7 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2016: Cuộc đua nước rút

Trong bối cảnh chỉ còn khoảng hơn một tháng nữa là tới Tổng tuyển cử (ngày 8/11/2016), cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang tiếp tục với những diễn biến mới đầy kịch tính và khó dự báo. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này qua nội dung bài báo.

8 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Một số cách tiếp cận nghiên cứu sức khỏe đô thị

Nội dung bài viết khái quát một số quan niệm và lý thuyết về sức khỏe, đồng thời tổng quan các cách tiếp cận nghiên cứu sức khỏe đô thị trong bối cảnh đô thị hóa, biến đổi khí hậu và biến đổi xã hội hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

8 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0