website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu

Tài liệu miễn phí van hoa nghe thuat

Ebook Gốm Việt Nam: Phần 2

Tiếp nối phần 1 của cuốn sách Gốm Việt Nam, mời các bạn cùng tham khảo các loại gồm khác ở phần 2: Gốm hoa lam đắp nổi, gốm tam sắc, gốm men nâu, gốm men lam,...

72 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Ebook Gốm Việt Nam: Phần 1

Cuốn sách trình bày khái quát về gốm, nghề làm gốm ở Việt Nam, những vẻ đẹp của đồ gốm Việt Nam và các hình ảnh về các loại gốm: Gốm tiền sử, gốm Hán Việt,.. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của cuốn sách.

98 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

7 ca khúc Nguyễn Vĩnh Tiến

Tài liệu gồm lời của 7 ca khúc bất hủ của Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến: Bà tôi, ơi, con chim chào mào; giấc mơ dai dẳng, trai làng tôi?, chim bông lau tìm bóng, lời hát vòng nước xoáy và giọt sương bay lên. Mời các bạn cùng tham khảo.

12 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook Nghệ thuật chế tác non bộ: Phần 2

Tiếp nối phần 1 của cuốn sách Nghệ thuật chế tác non bộ, mời các bạn cùng tham khảo nội dung còn lại của cuốn sách: Các kiểu núi (kiểu cô phong, kiểu song phong, kiểu thiên trọng,...)

105 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Ebook Nghệ thuật chế tác non bộ: Phần 1

Cuốn sách với lối viết giản dị, hình ảnh minh họa xác thực, sinh động sẽ phổ biến sâu rộng đến bạn đọc một thú chơi dễ làm say lòng người. Mời các bạn tham khảo phần 1 của cuốn sách để cùng tìm hiểu các nội dung: Lược sử non bộ, phong cách địa phương, biểu hiện nghệ thuật - học theo tạo hóa, loại hình đa dạng - trầm ngàn dáng vẻ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

86 trang | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

Bài hát sinh hoạt tập thể, sinh hoạt cộng đồng

Tài liệu tuyển tập 252 bài hát dễ hát, dễ tập, dễ thuộc thường được sử dụng trong các sinh hoạt hội nhóm, tập thể. Mời các bạn cùng tham khảo.

53 trang | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 2

Ebook Complete textile glossary: Part 2

With expanded listings and illustrations, The book was offered in response to numerous requests from customers and others in the textile industry for an up-to-date glossary of terms encountered in the manufactured fiber and textile trades.

114 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Ebook Complete textile glossary: Part 1

This Complete textile glossary is intended to be a convenient reference for textile terminology. Although it covers all types of textile terms broadly, its special emphasis is on manufactured fibers - what they are, how they are made, and how they are used.

97 trang | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

Ebook Chemistry & technology of fabric preparation & finishing: Part 2

(BQ) Part 2 book Chemistry & technology of fabric preparation & finishing has contents: Handmodification, repellent finishes, soil release finishes, flame retardant finishes, other finishes, mechanical finishing.

112 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Ebook Chemistry & technology of fabric preparation & finishing: Part 1

(BQ) Part 1 book Chemistry & technology of fabric preparation & finishing has contents: Preparation processes, chemistry of yarn and fabric preparation, scouring, bleaching, other processes, mechanical aspects of chemical finishing, durable press finishes.

156 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Vài nét Toán học trong Âm nhạc

Có nhiều nhà toán học yêu âm nhạc đã nghiên cứu vận dụng toán học vào Âm nhạc như các giáo sư Nguyễn Thúc Hào, Nguyễn Xiển, Hoàng Xuân Hãn, Tạ Quang Bửu, Đàm Thanh Sơn... Bài viết này nêu lên vài nét Toán học trong Nhạc lý cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

9 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook Essential calculus - Early transcendentals (2nd edition): Part 2

(BQ) Part 2 book Essential calculus - Early transcendentals has contents: Series, parametric equations and polar coordinates, vectors and the geometry of space, partial derivatives, multiple integrals, vector calculus.

524 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook Essential calculus - Early transcendentals (2nd edition): Part 1

(BQ) Part 1 book Essential calculus - Early transcendentals has contents: Functions and limits, derivatives, inverse functions - exponential, logarithmic, and inverse trigonometric functions, applications of differentiation, integrals, techniques of integration

452 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Ebook Essential calculus - Early transcendentals: Part 2

(BQ) Part 2 book Essential calculus - Early transcendentals has contents: Series, parametric equations and polar coordinates, vectors and the geometry of space, partial derivatives, multiple integrals, vector calculus.

525 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook Essential calculus - Early transcendentals: Part 1

(BQ) Part 1 book Essential calculus - Early transcendentals has contents: Functions and limits, derivatives, inverse functions - exponential, logarithmic, and inverse trigonometric functions, applications of differentiation, integrals, techniques of integration

425 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Ebook Occasions for writing: Part 2

(BQ) Is it possible that a book of readings can help you develop your writing skills and guide you to success in your composition course, providing a rich and diverse collection of different kinds of essays, and essential to anyone seeking to pursue extensive studies in Writing in general.

20 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Ebook Occasions for writing: Part 1

(BQ) The book is Occasions for writing, an exciting new collection of readings that helps you discover how everything you encounter in life is an occasion or reason to write! In addition to its large selection of untraditional, fascinating readings, this reader contains effective Occasions for Writing activities that help you to look closely at written text, photographs, other media-and literally everything in your life-guiding you in developing the fresh ideas that lead to strong, original essays.

469 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Ebook Introductory musicianship - A workbook (7th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book Introductory musicianship - A workbook has contents: Rhythmic and melodic exercises—intermediate, chords, rhythmic and melodic exercises—difficult, melodic writing and transposition, chord progressions and harmonization, terms, signs, and symbols.

178 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Ebook Introductory musicianship - A workbook (7th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book Introductory musicianship - A workbook has contents: The basics, rhythmic and melodic exercises—easy, scales, keys, and modes, intervals, constructing intervals, perfect and major intervals, minor intervals,...and other contents.

165 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Ebook Film Art - An introduction (8th edition): Part 2

(BQ) Part 1 book Film Art - An introduction has contents: Summary - Style as a formal system, film genres; documentary, experimental, and animated films; film criticism - Sample analyses; historical changes in film art - Conventions and choices, tradition and trends.

202 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook Film Art - An introduction (8th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book Film Art - An introduction has contents: Film as art - Creativity, technology, and business; the significance of film form, narrative form, cinematography; the relation of shot to shot - editing, sound in the cinema; the shot - Mise en scene.

329 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Ebook Algorithms: Part 2

(BQ) Part 2 book Algorithms has contents: Dynamic programming, linear programming and reductions, NP-complete problems, coping with NP-completeness, quantum algorithms, approximation algorithms, intelligent exhaustive search,...and other contents.

166 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook Algorithms: Part 1

(BQ) Part 1 book Algorithms has contents: Algorithms with numbers, Divide-and-conquer algorithms, decompositions of graphs, paths in graphs, greedy algorithms, minimum spanning trees, pinimum spanning trees, shortest paths in the presence of negative edges,... and other contents.

166 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Tạp chí Thông tin - Số 25+26 (1/2009)

Cuốn tạp chí giới thiệu về các bài viết: hợp tác giữa Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh và Trường Quốc gia Mỹ thuật Lào, Câu lạc bộ Giảng viên trẻ, Cuộc thi sáng tác tượng ngoài trời Chủ đề: Tôn vinh di sản văn hóa Hội An, Mỹ thuật truyền thống,... Mời các bạn cùng tham khảo cuốn tạp chí.

68 trang | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

Một số ngành thiết kế trong mỹ thuật ứng dụng - Từ quan niệm đến thực trạng đào tạo

Bài viết trình bày quan niệm về mỹ thuật ứng dụng, thực trạng đào tạo mỹ thuật ứng dụng ở phía Nam và nhu cầu mở mã ngành đào tạo cao học mỹ thuật ứng dụng. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

7 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Lecture Professional cooking (6/e): Chapter 35 - Wayne Gisslen

Chapter 35 - Creams, custards, puddings, frozen desserts, and sauces. After reading this chapter, you should be able to: Cook sugar syrups to the seven stages of hardness; prepare créme anglaise, pastry cream, and baked custard; prepare starch-thickened puddings and baked puddings; prepare bavarians, chiffons, mousses, and dessert soufflés; assemble frozen desserts; prepare dessert sauces.

22 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Lecture Professional cooking (6/e): Chapter 34 - Wayne Gisslen

Lecture Professional cooking (6/e): Chapter 34 - Pies and pastries. In this chapter, we present the preparation of pie crusts and fillings. In addition, we discuss how to make puff pastry, éclair paste, meringues, and fruit desserts.

24 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Lecture Professional cooking (6/e): Chapter 33 - Wayne Gisslen

Chapter 33 - Cookies. After reading the material in this chapter, you should be able to: List the factors responsible for crispness, softness, chewiness, and spread in cookies; demonstrate the three basic cookie mixing methods; prepare the seven basic cookie types: dropped, bagged, rolled, molded, icebox, bar, and sheet; prepare pans for, bake, and cool cookies.

14 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Lecture Professional cooking (6/e): Chapter 32 - Wayne Gisslen

Chapter 32 - Cakes and icings. After reading the material in this chapter, you should be able to: Demonstrate the five basic cake mixing methods; describe the characteristics of high-fat cakes and low-fat cakes; prepare high-fat, or shortened, cakes and low-fat, or foam-type, cakes; prepare the six basic types of icings; assemble and ice layer cakes, small cakes, and sheet cakes.

30 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Lecture Professional cooking (6/e): Chapter 31 - Wayne Gisslen

Lecture Professional cooking (6/e): Chapter 31 - Quick breads. After reading the material in this chapter, you should be able to: Prepare baking powder biscuits and variations; prepare muffins, loaf breads, coffee cakes, and corn breads; prepare popovers;...

9 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0