website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu

Tài liệu miễn phí triet hoc

Câu hỏi Triết học Mác Lê-nin (có đáp án)

Tài liệu gồm 21 câu hỏi tự luận ôn tập môn Triết học Mác Lê-nin có hướng dẫn giải chi tiết, nhằm giúp cho các bạn sinh viên ôn tập, hệ thống lại kiến thức bộ môn Triết học Mác Lênin để chuẩn bị cho thi học kỳ sắp diễn thật tốt. Mời các bạn cùng tham khảo.

13 trang | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 4

Ebook Facebook and philosophy - What's on your mind: Part 1

(BQ) Part 1 book Facebook and philosophy - What's on your mind has contents: The privacy virus, it’s like talking to a wall, ian became a fan of marshall mcluhan on facebook and suggested you become a fan too, profile picture, right here, right now; playing around with identity, spectacle.

147 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Phân tích quan điểm của Đảng về xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

Tài liệu phân tích quan điểm của Đảng về xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. Tài liệu dành cho các bạn sinh viên các trường đại học, cao đẳng, TCCN đang theo học môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

22 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Bài tập lớn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin học phần 2

Tài liệu trả lời 2 câu hỏi lớn về học thuyết giá trị thặng dư. Tài liệu dành cho các bạn sinh viên các trường đại học, cao đẳng, TCCN đang theo học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin. Mời các bạn cùng tham khảo.

13 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Ebook Elements of moral philosophy (4th edition): Part 2

The book explains a number of moral theories and topics, including cultural relativism, subjectivism, divine command theory, ethical egoism, social contract theory, utilitarianism, Kantian ethics, and deontology. The book uses real-life examples in explaining the theories.

148 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook Elements of moral philosophy (4th edition): Part 1

Firmly established as the standard text for undergraduate courses in ethics, The book Elements of moral philosophy introduces readers to major moral concepts and theories through eloquent explanations and compelling, thought-provoking discussions.

104 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Chuyên đề Chủ nghĩa xã hội khoa học: Phần 2

Tiếp nối phần 1 của cuốn giáo trình, phần 2 sẽ trình bày về một số vấn đề về thời đại ngày nay, như: quan niệm về thời đại, thời đại ngày nay và những vấn đề toàn cầu cấp bách của thời đại trong điều kiện hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 của cuốn giáo trình.

90 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Chuyên đề Chủ nghĩa xã hội khoa học: Phần 1

Giáo trình được biên soạn dựa trên sự tham khảo, kế thừa các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học, các thế hệ đi trước, đồng thời có bổ sung, phát triển để hoàn thiện thêm nhằm phục vụ các bạn học tập và nghiên cứu ngành khoa học Mác - Lênin. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của cuốn giáo trình.

59 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Ebook Triết gia lữ hành Trần Đức Thảo: Phần 2

Tiếp nối phần 1 của cuốn sách Triết gia lữ hành Trần Đức Thảo, trong phần 2 có tính chất như một phụ trương, trong đó có tiểu sử tự thuật, một số bài báo, bài viết không chuyên triết, phần thư mục tạm thời, phục vụ cho công việc nghiên cứu và một vài bài báo viết khác có liên quan. Mời các bạn cùng đón đọc.

93 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook Triết gia lữ hành Trần Đức Thảo: Phần 1

Đây là cuốn sách tập hợp nhiều bài viết của các nhà báo, nhà văn, nhà khoa học trong và ngoài nước về GS. Trần Đức Thảo, được công bố trong khoảng mười năm qua. Cuốn sách được chia làm hai phần. Mời các bạn cùng đón đọc phần 1 của cuốn sách với tên gọi là Người lữ hành.

161 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Múa lửa trong nghi lễ lên Đồng

Giống như nhiều hình thái tôn giáo dân gian khác ở Việt Nam, nghi lễ lên đồng thờ thánh chỉ được xem là một dạng diễn xướng dân gian mà chưa được nhìn nhận và đánh giá đúng những giá trị của nó về thể thức và ý nghĩa. Cùng với công trình “Nghi lễ lên đồng: Lịch sử và giá trị” xuất bản năm 2013, tác giả bài viết này mong muốn làm rõ giá trị và ý nghĩa tôn giáo của nghi lễ lên đồng, một nghi lễ hiện vẫn còn những điều tồn nghi.

6 trang | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

Thờ cúng thành hoàng ở Việt Nam qua tài liệu Hán Nôm

Hoạt động thờ cúng Thành hoàng làng đã để lại kho tàng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú và quý giá. Bài viết này giới thiệu khái quát về thờ cúng Thành hoàng làng ở Việt Nam, cũng như quá trình văn bản hóa sự tích Thành hoàng làng người Việt qua nguồn tài liệu Hán Nôm.

11 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Truyền giáo tin lành vào các tộc người thiểu số ở vùng Nam Trường Sơn - Tây Nguyên từ khởi đầu cho đến năm 1975

Nghiên cứu lịch sử truyền giáo, kết quả truyền giáo tại khu vực nam Trường Sơn - Tây Nguyên sẽ góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề liên quan đến Tin Lành tại Việt Nam. Đây là những nội dung chính của bài viết này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

10 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Cộng đồng tôn giáo - Dân tộc tại Kon Tum

Bài viết đề cập hai vấn đề liên quan đến cộng đồng tôn giáo/Công giáo - dân tộc ở Kon Tum. Một là, sự truyền bá và phát triển Công giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và việc hình thành cộng đồng Công giáo - dân tộc ở Tây Nguyên nói chung, Kon Tum nói riêng từ năm 1848 đến nay. Hai là, tác động của cộng đồng Công giáo - dân tộc đến một số lĩnh vực tiêu biểu của đời sống giáo dân ở Kon Tum như: Kinh tế, văn hóa, xã hội, tôn giáo, v.v... Mời các bạn tham khảo.

12 trang | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

Thách thức đối với công giáo qua các hiện tượng “Canh tân đặc sủng” và “Hà mòn” ở khu vực tây nguyên hiện nay

Toàn cầu hóa cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ thông tin và làn sóng di dân đã đưa tới xu hướng đa dạng hóa tôn giáo, nhất là sự xuất hiện của rất nhiều hiện tượng tôn giáo mới đã và đang đặt ra cho các tôn giáo thể chế thách thức mới, trong đó Công giáo không phải là một ngoại lệ. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này qua bài báo.

11 trang | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

Bố thí của Phật giáo trong đời sống giáo viên đại học ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

Dựa trên kết quả phỏng vấn sâu trực tiếp hoặc gửi bảng hỏi qua email đối với 6 thầy giáo và 16 cô giáo, tuổi từ 28 đến 50, là Phật tử hiện giảng dạy tại các trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh, bài viết này muốn tìm hiểu việc giáo viên là Phật tử áp dụng giáo lý Phật giáo vào nghề nghiệp của mình.

7 trang | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

Khơi nguồn phật pháp nơi vùng sâu vùng xa vấn đề đặt ra cho tổ chức Phật giáo ở miền núi phía Bắc

Trên cơ sở nêu lên sự cấp thiết của việc truyền bá Phật pháp ở miền núi phía Bắc hiện nay, bài viết đề cập đến thực trạng và một số thách thức đặt ra đối với tổ chức Phật giáo khu vực này như vấn đề nhân sự và tổ chức cơ sở, vấn đề trùng tu và tôn tạo cơ sở thờ tự, vấn đề hoằng pháp cho Phật tử, v.v....

8 trang | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

Đối thoại tôn giáo: Sự kiến tạo tôn giáo của một dân tộc thiểu số ở Indonesia

Bài viết trình bày quá trình tự kiến tạo tôn giáo của người Wana để phân biệt với tôn giáo của những tộc người láng giềng ở Indonesia theo Islam giáo và Công giáo. Từ đó, bài viết góp phần lý giải một vấn đề mang tính lý luận là việc tôn giáo được kiến tạo ra sao trong một nền văn hóa khi quan hệ trao đổi với các tộc người khác.

20 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

An ninh tinh thần: Các xung đột trên cơ sở thế giới quan

Giải pháp cho các xung đột đã chín muồi trong xã hội, trong lĩnh vực tranh luận về thế giới quan đang gây nhiều bàn cãi, để đi đến khả năng phải hình thành một phương châm tâm lý - xã hội trong giao tiếp giữa chủ thể các đức tin khác nhau, giữa tin và không tin theo tôn giáo để góp phần đưa đất nước Nga thoát khỏi cuộc khủng hoảng tinh thần hiện nay là nội dung chính của bài viết này.

19 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Sự biến đổi tâm thức tôn giáo truyền thống của người Tây Nguyên hiện nay

Bài viết phác thảo sự biến đổi tâm thức tôn giáo của các tộc người tại chỗ ở Tây Nguyên hiện nay; chỉ ra sự đa dạng và biến động của các thực hành tôn giáo trên cơ sở của sự biến mất dần “tâm thức rừng”, sự biến đổi của không gian sống và phương thức sinh kế, sự xâm nhập của các tôn giáo mới, cũng như chính sách bảo tồn văn hóa có chọn lọc và xu hướng sân khấu hóa.

16 trang | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

Một số vấn đề văn hóa Islam giáo

Bài viết này, trên cơ sở tư liệu chủ yếu từ cuốn sách “Văn hóa Islam giáo nhìn từ mọi hướng” (Phòng Nghiên cứu Islam giáo, Viện Nghiên cứu Tôn giáo Thế giới thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, in lần thứ ba, Tề Lỗ thư xã ấn hành năm 1996, bản dịch Việt ngữ của Trần Nghĩa Phương) góp phần làm rõ một số nội dung văn hóa của Islam giáo.

18 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Sự phát triển của tăng đoàn Phật giáo Thái Lan trong các vương triều Sukhothai, Ayutthaya và Bangkok

Chính quyền phong kiến Thái Lan coi Phật giáo như một công cụ thống trị góp phần nâng cao uy quyền của các vị vua; ngược lại, giới Phật giáo cần sự bảo trợ của giới cầm quyền để phát triển Tăng đoàn cũng như vì lợi ích của dân chúng. Đây là một trong những kinh nghiệm để người Thái tiếp tục giải quyết mối quan hệ giữa chính trị và tôn giáo trong giai đoạn hiện nay.

13 trang | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0

Một số biến chuyển của Cao đài đại đạo chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi hiện nay

Bài viết này bước đầu đề cập đến sự chuyển biến của Chiếu Minh Tam Thanh những năm gần đây trên ba phương diện cơ bản là truyền đạo, hành đạo và quản đạo; từ đó đặt ra một số vấn đề đối với phái Cao Đài này hiện nay như phát huy tinh thần dân chủ, tính bình đẳng và tôn trọng nhau, truyền thống nhân nghĩa và khoan dung.

9 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Hoạt động của Tin lành trên địa bàn tỉnh Kon Tum và một số vấn đề đặt ra trong bối cảnh hiện nay

Giải quyết vấn đề Tin Lành là một nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của tỉnh Kon Tum cũng như khu vực Tây Nguyên hiện nay. Đây là nội dung chính mà bài viết này muốn đề cập đến mời các bạn cùng tham khảo.

7 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Công giáo với vấn đề nghi lễ phương Đông trong lịch sử Việt Nam

Trên cơ sở trình bày khái quát bối cảnh văn hóa, xã hội Việt Nam trước khi Công giáo du nhập, nội dung chính của bài viết này đề cập đến vấn đề Công giáo với nghi lễ Phương Đông như việc thờ cúng trái với giáo lý Công giáo, hành vi và niềm tin trái với giáo lý Công giáo, việc tham gia các hoạt động trái với giáo lý Công giáo.

16 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Đại sư Khuông Việt với nền ngoại giao Đại Việt buổi đầu độc lập

Đại sư Khuông Việt được biết đến không chỉ là một danh tăng, mà còn là một nhà ngoại giao trí dũng song toàn. Vậy điều gì đã hun đúc nên phong cách ngoại giao mẫn tiệp ở Đại sư Khuông Việt? Ông có đóng góp gì đối với nền ngoại giao nước nhà buổi đầu độc lập? Đó là những vấn đề trọng tâm mà bài viết này muốn làm sáng rõ.

9 trang | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

Sự can thiệp của tôn giáo vào chính trị ở Philippines

Trên cơ sở khái quát mối quan hệ giữa Nhà nước và Giáo hội trước khi Tổng thống Benigno Simeon Aquino III lên nắm quyền năm 2010, bài viết này phân tích sự can thiệp của tôn giáo vào chính trị Philippines hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

10 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Giá trị của truyền thông tôn giáo trong điều kiện đa dạng tôn giáo tại Việt Nam hiện nay từ góc nhìn xã hội học

Công tác truyền thông tôn giáo gần đây được Đảng và Nhà nước thường xuyên quan tâm. Sự quan tâm đó thể hiện ở nhiều phương diện từ việc thành lập các tờ báo, tạp chí, mở rộng các phương tiện truyền thông đại chúng cho đến đa dạng hóa nội dung truyền thông tôn giáo. Bài viết này chỉ đề cập đến giá trị truyền thông và chủ thể truyền thông của Phật giáo và Công giáo.

12 trang | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

Nguyên nhân xuất hiện của Islamism hiện nay

Bài viết này tiếp tục góp bàn thêm về nguyên nhân xuất hiện của Islamism hiện nay trên cơ sở phân tích các điều kiện của đời sống xã hội liên quan đến trào lưu này như kinh tế, chính trị, tôn giáo, triết học, văn hóa, tư tưởng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

13 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Tiếp cận hệ thống về thực thể tôn giáo: Một cách nhìn khác về tôn giáo

Bài viết đề cập và bước đầu bàn đến khái niệm thực thể tôn giáo như một cách nhìn thực tiễn về hiện tượng tôn giáo trong thực tế nhằm khắc phục cách nhìn tôn giáo như một hình thái ý thức ý xã hội thuần túy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết.

13 trang | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0