website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu

Tài liệu miễn phí tieu chuan qui chuan

Bài thuyết trình Hội thảo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề Kiểm nghiệm bột giấy và giấy

Bài thuyết trình Hội thảo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề Kiểm nghiệm bột giấy và giấy bao gồm những nội dung về tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia; danh sách ban chủ nhiệm xây dựng TCKNNQG; danh sách các đơn vị đóng góp xây dựng TCKNNQG; cấu trúc TCKNNQG; quy trình xây dựng TCKNNQG; mô tả nghề; sơ đồ phân tích nghề; danh mục công việc theo bậc trình độ kỹ năng nghề; tiêu chuẩn thực hiện công việc.

36 trang | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2048:1993

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2048:1993 áp dụng cho tất cả các loại ổ và phích cắm điện một pha dùng để nối lưới điện xoay chiều tần số 50 Hz tới các thiết bị điện có điện áp đến 250 V. Dòng điện định mức điện 10 A.

11 trang | Lượt xem: 56 | Lượt tải: 0

Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2047:1977

Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2047:1977 áp dụng cho cặp pittông và xilanh của bơm cao áp động cơ điêzen. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho cặp pittông và xilanh của bơm cao áp kiểu bơm vòi phun và kiểu phân phối.

4 trang | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2043:1977

Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2043:1977 về Chốt chẻ được ban hành để thay thế cho TCVN 129:1963. Tiêu chuẩn chỉ dẫn bằng hình vẽ các kết cấu và kích thước của chốt chẻ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5 trang | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2042:1977

Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2042:1977 về Chốt trụ - Kích thước được ban hành để thay thế TCVN 154:1964. Tiêu chuẩn chỉ dẫn bằng hình vẽ các kết cấu và kích thước của chốt trụ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

3 trang | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2026:1977

Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2026:1977 về Lò xo xoắn trụ nén và kéo loại II, cấp 3 bằng thép mặt cắt tròn - Thông số cơ bản áp dụng cho lò xo nén và kéo loại II, cấp 3 có lực khi biến dạng lớn nhất (P3) từ 236 đến 10000N. Mời các bạn cùng tham khảo.

7 trang | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 1

Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2025:1977

Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2025:1977 về Lò xo xoắn trụ nén và kéo loại II, cấp 2 bằng thép mặt cắt tròn - Thông số cơ bản áp dụng cho lò xo nén và kéo loại II, cấp 2 có lực khi biến dạng lớn nhất (P3) từ 1,25 đến 1250N.

14 trang | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 1

Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2024:1977

Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2024:1977 về Lò xo xoắn trụ nén và kéo loại II, cấp 1 bằng thép mặt cắt tròn - Thông số cơ bản áp dụng cho lò xo nén và kéo loại II, cấp 1 có lực khi biến dạng lớn nhất (P3) từ 1,50 đến 1400 N.

14 trang | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 1

Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2023:1977

Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2023:1977 về Lò xo xoắn trụ nén loại 1, cấp 4 bằng thép mặt cắt tròn - Thông số cơ bản áp dụng cho lò xo nén loại I, cấp 4 có lực khi biến dạng lớn nhất (P3) từ 2800 đến 90000 N. Mời các bạn tham khảo.

6 trang | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 1

Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2022:1977

Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2022:1977 về Lò xo xoắn trụ nén và kéo loại I, cấp 3 bằng thép mặt cắt tròn - Thông số cơ bản áp dụng cho lò xo xoắn trụ nén và kéo loại I, cấp 3 có lực khi biến dạng lớn nhất P3 từ 140 đến 6000 N.

7 trang | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 1

Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2021:1977

Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2021:1977 về Lò xo xoắn trụ nén và kéo loại I, cấp 2 bằng thép mặt cắt tròn - Thông số cơ bản áp dụng cho lò xo nén và kéo loại I, cấp 2 có lực khi biến dạng lớn nhất (P3) từ 1,00 đến 800 N.

14 trang | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 1

Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2020:1977

Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2020:1977 về Lò xo xoắn trụ nén và kéo loại I, cấp I bằng thép mặt cắt tròn - Thông số cơ bản áp dụng cho lò xo nén và kéo loại I, cấp 1 có lực khi biến dạng lớn nhất (P3) từ 1,00 đến 850 N. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

15 trang | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 1

Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2019:1977

Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2019:1977 về Lò xo xoắn trụ nén và kéo bằng thép mặt cắt tròn - Phương pháp xác định kích thước của lò xo quy định phương pháp xác định kích thước của lò xo xoắn trụ nén và kéo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

11 trang | Lượt xem: 82 | Lượt tải: 1

Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2018:1977

Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2018:1977 về Lò xo xoắn trụ nén và kéo bằng thép mặt cắt tròn - Phân loại áp dụng cho lò xo xoắn trụ nén và kéo bằng thép mặt cắt tròn có tỷ số Do/d từ 4 đến 12. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

4 trang | Lượt xem: 55 | Lượt tải: 1

Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2017:1977

Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2017:1977 về Hệ thủy lực khí nén và hệ bôi trơn - Đường thông quy ước áp dụng cho các bộ phận thuộc hệ truyền dẫn và điều khiển thủy lực và khí nén và hệ thống bôi trơn máy (thiết bị, bộ lọc, lắp nối ống dẫn v.v....).

1 trang | Lượt xem: 71 | Lượt tải: 0

Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2016:1977

Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2016:1977 áp dụng cho bơm và động cơ thể tích có chuyển động quay liên tục dùng trong truyền dẫn thủy lực và hệ bôi trơn. Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với bơm trục vít và động cơ. Mời các bạn cùng tham khảo.

1 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2015:1977

Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2015:1977 quy định những giá trị danh nghĩa của lưu lượng chất lỏng làm việc trong một đơn vị thời gian chảy qua những bộ phận thuộc hệ thủy lực và bôi trơn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

1 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2012:1977

Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2012:1977 về Động cơ pít tông thủy lực - Thông số cơ bản áp dụng cho các động cơ pít tông thủy lực dùng trong truyền dẫn thủy lực. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

2 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2011:1977

Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2011:1977 về Bơm pít tông thủy lực - Thông số cơ bản áp dụng đối với bơm pít tông thủy lực dùng cho truyền dẫn thủy lực. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

2 trang | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2007:1977

Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2007:1977 về Thiết bị thủy lực và khí nén - Thông số cơ bản quy định các thông số cơ bản của thiết bị thủy lực và khí nén. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

1 trang | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2001:1977

Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2001:1977 về Máy doa nằm - Kiểu, thông số và kích thước cơ bản áp dụng cho máy doa nằm thông dụng đặt cố định, có ụ trục chính dời chỗ đứng, trục chính nằm ra vào. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

3 trang | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 1999:1977

Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 1999:1977 về Máy mài dọc - kích thước cơ bản áp dụng cho máy mài dọc thông dụng một trụ và hai trụ, làm việc với bánh mài chu vi và bánh mài mặt mút. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

2 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 1997:1977

Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 1997:1977 áp dụng cho máy mài tròn thông dụng, có ụ mài và ụ trước xoay được (máy vạn năng) hoặc có ụ mài và ụ trước không xoay được, để mài dọc hoặc mài ăn vào. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

3 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1984:1994

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1984:1994 áp dụng cho máy biến áp điện lực thông dụng ba pha ngâm trong dầu (sau đây gọi tắt là máy biến áp) có công suất danh định đến 6.300 kVA, điện áp danh định đến 35kV. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

7 trang | Lượt xem: 68 | Lượt tải: 0

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1922:1999

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1922:1999 quy định yêu cầu kỹ thuật của chỉ khâu phẫu thuật có khả năng tự tiêu loại thông thường và loại tẩm muối crôm được dùng để khâu vết mổ trong phẫu thuật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

4 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1917:1993

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1917:1993 áp dụng cho ren hệ mét có prôfin theo TCVN 2246-77, đường kính và bước ren theo TCVN 2246-77, đường kính và bước ren theo TCVN 2247-77 và TCVN 2251-77, kích thước cơ bản theo TCVN 2248-77 và TCVN 2252-77 và qui định hệ thống dung sai cho lắp ghép có độ hở.

37 trang | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0

Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 1875:1976

Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 1875:1976 quy định quy tắc lấy mẫu và phương pháp xác định các chỉ tiêu cảm quan, lý hóa của mỳ sợi, mỳ thanh, mỳ ống… làm từ bột mỳ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

3 trang | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1873:2007

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1873:2007 áp dụng cho cam thương phẩm có nguồn gốc từ Citrus sinensis (L.) Osbeck, thuộc họ Rutaceae, sau khi sơ chế được bao gói để bán cho người tiêu dùng dưới dạng tươi. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho cam dùng để chế biến công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

6 trang | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1873:1976

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1873:1976 về Cam quả tươi xuất khẩu quy định các yêu cầu kỹ thuật về chất lượng cam tươi xuất khẩu. Tiêu chuẩn này áp dụng cho cam quả tươi xuất khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

2 trang | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1872:2007

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1872:2007 áp dụng cho chuối quả được trồng từ Musa spp. (AAA), thuộc họ Musaceae, ở dạng xanh sau khi sơ chế và bao gói, để bán cho người tiêu dùng dưới dạng tươi. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho chuối dùng để chế biến công nghiệp. Các giống được quy định trong tiêu chuẩn này được liệt kê trong phụ lục.

5 trang | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0