website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu

Tài liệu miễn phí thuong mai dien tu

Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Chương 4 - Trần Thị Huyền Trang

Bài giảng Thương mại điện tử căn bản - Chương 4: An toàn thương mại điện tử cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa, những vấn đề đặt ra cho an toàn thương mại điện tử; các nguy cơ và các hình thức tấn công đe dọa an toàn thương mại điện tử; một số giải pháp công nghệ đảm bảo an toàn trong thương mại điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

97 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Chương 3 - Trần Thị Huyền Trang

Bài giảng Thương mại điện tử căn bản - Chương 3: Thanh toán trong thương mại điện tử trình bày một số vấn đề cơ bản về thanh toán, các hệ thống thanh toán điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

56 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Chương 2 - Trần Thị Huyền Trang

Bài giảng Thương mại điện tử căn bản - Chương 2: Mô hình kinh doanh trong thương mại điện tử cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, các nhân tố cơ bản của mô hình kinh doanh trong thương mại điện tử; các mô hình kinh doanh chủ yếu trong thương mại điện tử B2C, các mô hình kinh doanh chủ yếu trong thương mại điện tử B2B. Mời các bạn cùng tham khảo.

91 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Chương 1 - Trần Thị Huyền Trang

Bài giảng Thương mại điện tử căn bản - Chương 1: Tổng quan trong thương mại điện tử cung cấp cho người học các kiến thức: Lịch sử hình thành và phát triển của TMĐT, khái niệm và đặc điểm của TMĐT, phân loại TMĐT, lợi ích và hạn chế của TMĐT. Mời các bạn cùng tham khảo.

33 trang | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0

Bài giảng Thương mại điện tử: Lecture 10 - TS. Đào Nam Anh

Bài giảng Thương mại điện tử - Lecture 10: User interface design trình bày các mô hình user interface design. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên khối ngành kinh tế và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

12 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Bài giảng Thương mại điện tử: Lecture 9 - TS. Đào Nam Anh

Bài giảng Thương mại điện tử - Lecture 9: Data flow diagrams trình bày các mô hình Customer-Browse Detailed DFD, Customer - ShoppingCart Context DFD, Customer-Authentication Context DFD,... Mời các bạn cùng tham khảo.

12 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Bài giảng Thương mại điện tử: Lecture 8 - TS. Đào Nam Anh

Bài giảng Thương mại điện tử - Lecture 8: Thiết kế Data Model - WEB TMDT trình bày các nội dung: Thiết kế dự án web - Project Design; mô hình dữ liệu Data Model, Entity-Relation Diagram, mô hình qui trình - Process Model, Functional Decomposition Diagram. Mời các bạn cùng tham khảo.

17 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Bài giảng Thương mại điện tử: Lecture 7 - TS. Đào Nam Anh

Bài giảng Thương mại điện tử - Lecture 7: Quan hệ khách hàng cung cấp cho người học các kiến thức: Mục đích, quá trình quyết định mua hàng, kết nối các mặt hàng, dịch vụ khách hàng, quản lý quan hệ với khách hàng, các công cụ hỗ trợ dịch vụ khách hàng. Mời các bạn cùng tham khảo.

28 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Bài giảng Thương mại điện tử: Lecture 6 - TS. Đào Nam Anh

Bài giảng Thương mại điện tử - Lecture 6: Thanh toán trực tuyến trình bày các kiến thức: Thẻ tín dụng, định danh hay ID số hóa, giỏ mua hàng điện tử, Cyber Cash, Digi Cash. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

44 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Bài giảng Thương mại điện tử: Lecture 5 - TS. Đào Nam Anh

Bài giảng Thương mại điện tử - Lecture 5: Bảo mật, an ninh trên mạng trình bày các nội dung: Các loại tội phạm trên mạng, an toàn bảo mật cơ bản trong TMĐT, cơ chế mã hóa, chứng thực số hóa, một số giao thức bảo mật thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

33 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Bài giảng Thương mại điện tử: Lecture 4 - TS. Đào Nam Anh

Bài giảng Thương mại điện tử - Lecture 4: Cơ sở pháp lý trình bày các kiến thức: Sự cần thiết phải xây dựng khung pháp lý, Luật thương mại điện tử, Luật Bảo vệ sự riêng tư trong TMĐT, Luật Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

27 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Bài giảng Thương mại điện tử: Lecture 3 - TS. Đào Nam Anh

Bài giảng Thương mại điện tử - Lecture 3: Marketing trực tuyến trình bày các nội dung: Quảng cáo trực tuyến, cách thức thu hút khách hàng đến trang Web, cách bán các sản phẩm, dịch vụ có hiệu quả trên mạng, các dịch vụ có thể triển khai được trên mạng, các sản phẩm mà khách hàng có thể tìm mua trên mạng. Mời các bạn cùng tham khảo.

20 trang | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

Bài giảng Thương mại điện tử: Lecture 2 - TS. Đào Nam Anh

Bài giảng Thương mại điện tử - Lecture 2: Nghiên cứu thị trường trình bày các kiến thức: Các yếu tố thị trường TMĐT, tìm và cung cấp thông tin trên mạng Thông tin đối thủ cạnh tranh, thông tin về các thị trường nước ngoài, nghiên cứu thị trường trong TMĐT. Mời các bạn cùng tham khảo.

17 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Bài giảng Thương mại điện tử: Lecture 1 - TS. Đào Nam Anh

Bài giảng Thương mại điện tử - Lecture 1: Khái niệm TMĐT trình bày khái niệm TMĐT, các đặc trưng TMĐT, các cơ sở để phát triển TMĐT, các cơ sở để phát triển TMĐT, các hình thức hoạt động TMĐT, lợi ích của Thương mại điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo.

27 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Một mô hình cải tiến cùng các giải thuật đề xuất giúp lựa chọn đối tác tiềm năng cho bài toán thương lượng tự động trong hệ đa tác tử

Bài viết Một mô hình cải tiến cùng các giải thuật đề xuất giúp lựa chọn đối tác tiềm năng cho bài toán thương lượng tự động trong hệ đa tác tử đề xuất một mô hình cải tiến bằng cách tạo thêm một số tác tử điều phối.

7 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 7 - Tiếp thị trong thương mại điện tử

Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 7 - Tiếp thị trong thương mại điện tử giúp các bạn biết được khái niệm tiếp thị (marketing), kỹ thuật tiếp thị trên Internet, hình thức quảng cáo trên Internet, phần mềm hỗ trợ tiếp thị và phân tích hoạt động của web site.

26 trang | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 6 - Thanh toán trong thương mại điện tử (Trương Vĩnh Trường Duy)

Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 6 - Thanh toán trong thương mại điện tử giới thiệu về các phương tiện thanh toán truyền thống, hệ thống thanh toán điện tử (thẻ tín dụng trực tuyến, ví tiền điện tử, tiền mặt điện tử,...).

38 trang | Lượt xem: 83 | Lượt tải: 0

Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 5 - An toàn trong thương mại điện tử

Dưới đây là bài giảng Thương mại điện tử: Chương 5 - An toàn trong thương mại điện tử. Bài giảng trang bị cho các bạn những kiến thức về khái niệm an toàn trong TMĐT, 6 khía cạnh của an toàn TMĐT, các điểm có thể bị tấn công trong giao dịch TMĐT và một số kiến thức khác.

44 trang | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 4 - Xây dựng Web Site thương mại điện tử

Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 4 - Xây dựng Web Site thương mại điện tử trình bày về bộ mô phỏng Web site, chu trình xây dựng và phát triển phần mềm, kiến trúc hai lớp và kiến trúc đa lớp, các phần mềm Web, E-commerce, Application serve, đặc điểm thành công và thất bại của Web site thương mại điện tử.

22 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 3 - Internet và World Wide Web – Cơ sở hạ tầng của thương mại điện tử

Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 3 - Internet và World Wide Web – Cơ sở hạ tầng của thương mại điện tử do Trương Vĩnh Trường Duy biên soạn giúp các bạn hiểu được lịch sử phát triển Internet, kỹ thuật chuyển mạch gói, chồng giao thức TCP/IP và kiến trúc mạng client/server, kiến trúc Internet.

52 trang | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 2 - Các mô hình kinh doanh thương mại điện tử

Mời các bạn tham khảo bài giảng Thương mại điện tử: Chương 2 - Các mô hình kinh doanh thương mại điện tử sau đây để nắm bắt thêm những kiến thức về mô hình kinh doanh E-Commerce, mô hình thu nhập, lợi thế cạnh tranh, mô hình kinh doanh B2C, B2B, chuỗi giá trị thương mại.

57 trang | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0

Bài giảng Thương mại điện tử: Chương Mở đầu

Bài giảng Thương mại điện tử: Chương Mở đầu bao gồm những nội dung về khái niệm thương mại điện tử, E-Commerce và E-Business, các loại E-Commerce, sự phát triển của Internet và Web, sự phát triển của E-Commerce, E-Commerce I và E-Commerce II.

34 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 6 - TS. Phạm Thị Thanh Hồng

Chương 6 - Giá trị kinh doanh của các hệ thống và quản lý thay đổi. Trong chương này người học sẽ hiểu được: Công ty đánh giá về lợi ích kinh doanh của hệ thống thông tin như thế nào? Nên sử dụng mô hình nào để đánh giá giá trị kinh doanh của hệ thống thông tin? Những điểm cần lưu ý khi doanh nghiệp mở rộng quy mô hoạt động là gì?

11 trang | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 5 - TS. Phạm Thị Thanh Hồng

Chương 5 - Doanh nghiệp nhìn từ quan điểm hệ thống. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Xác định tính hệ thống trong quá trình kinh doanh, các nguyên tắc của hệ thống công việc, mối quan hệ giữa hệ thống công việc và hệ thống thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

11 trang | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 4 - TS. Phạm Thị Thanh Hồng

Chương 4 - Chiến lược ứng dụng công nghệ thông tin. Nội dung chính trong chương này gồm có: Thế nào là chiến lược ứng dụng CNTT? Các giai đoạn đầu tư ứng dụng CNTT, những yếu tố đảm bảo thành công trong ứng dụng CNTT, các phương pháp xây dựng hệ thống thông tin, những thách thức trong quá trình xây dựng hệ thống thông tin. Mời tham khảo.

23 trang | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 3 - TS. Phạm Thị Thanh Hồng

Chương 3 - Hệ thống thông tin và ưu thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu được: Ưu thế cạnh tranh của doanh nghiệp được xây dựng dựa trên những yếu tố nào như thế nào? Liệu CNTT có giúp tạo ra những ưu thế cạnh tranh không? Ứng dụng CNTT như thế nào để tạo nên ưu thế cạnh tranh cho doanh nghiệp?

10 trang | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 2 - TS. Phạm Thị Thanh Hồng

Chương 2 - Ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Các dạng HTTT phân loại theo chức năng nghiệp vụ; Các dạng HTTT phân loại theo cấp ứng dụng; các HTTT tích hợp trong doanh nghiệp: SCM, CRM, và ERP; những thách thức trong ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp.

22 trang | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0

Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 1 - TS. Phạm Thị Thanh Hồng

Chương 1 - Tổng quan về hệ thống thông tin. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Thời đại thông tin là gì? Thời đại thông tin có những đặc điểm cơ bản nào? Các xu hướng phát triển CNTT, khái niệm cơ bản về hệ thống thông tin, những thành phần cơ bản HTTT, công nghệ thông tin như một tiềm năng thay đổi quá trình sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp.

10 trang | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0

Lecture E-commerce and e-business for managers - Chapter 20: Online career services

Chapter 20 - Online career services. The main contents of the chapter consist of the following: Resources for the job seeker, online opportunities for employers, online career sites.

22 trang | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

Lecture E-commerce and e-business for managers - Chapter 19: Online entertainment

online entertainment, entertainment and technology, MP3 and file-transfer technology, amateur and independent artist opportunities, interactive web TV, music and the web, web radio, sports on the web, comedy on the web, online games, online hollywood, future of entertainment.

23 trang | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0