website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu

Tài liệu miễn phí thac si tien si cao hoc

Đề cương Luận văn Thạc sĩ: Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ ở thành phố Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế

Đề tài trình bày về các nội dung: Cơ sở khoa học về quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, thực trạng quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ ở thành phố Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế, một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Huế. Mời các bạn cùng tham khảo.

110 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Luận văn Thạc sĩ: Nâng cao hiệu quả quản lý thuế để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đề tài Nâng cao hiệu quả quản lý thuế để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên - Huế được thực hiện nghiên cứu nhằm đề xuất giải pháp để thực hiện thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 40 tỷ đồng vào năm 2010. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

132 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế: Nâng cao hiệu quả công tác thu thuế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Luận văn được thực hiện nhằm đạt được những mục đích: Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần hệ thống hóa những vấn đề lý luận về thuế và công tác quản lý thuế, phân tích đánh giá thực trạng về công tác quản lý thu thuế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; nghiên cứu, đề xuất những giải pháp để hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả công tác thu thuế trên địa bàn, nhằm phấn đấu đưa tỉnh Thừa Thiên Huế gia nhập câu lạc bộ thu ngân sách trên 2.000 tỷ đồng vào năm 2010.

147 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Luận văn thạc sĩ Khoa học kinh tế: Giải pháp gia tăng nguồn thu trong cân đối ngân sách thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Mục tiêu tổng thể của đề tài là nhằm cải thiện nguồn thu ngân sách trên địa bàn thành phố Đồng Hới trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo.

145 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp hoàn thiện thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020

Mục đích chủ yếu của luận văn là dựa trên những lý luận cơ bản về thuế thu nhập doanh nghiệp, tập trung phân tích, đánh giá thực trạng việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp từ 1999 đến 2004 trong điều kiện nước ta, đồng thời có tham khảo việc áp dụng ở một số quốc gia. Từ đó, đưa ra những vấn đề cần hoàn thiện đối với sắc thuế thu nhập doanh nghiệp sao cho phù hợp với điều kiện nền kinh tế Việt Nam trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

88 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nghiên cứu các cú sốc tác động đến các biến số kinh tế vĩ mô của Việt Nam

Bài luận văn sử dụng phương pháp định lượng bằng việc áp dụng mô hình Structural Vector Autoregression (Structural VAR), gọi tắt là SVAR, để nghiên cứu tác động của các cú sốc bên ngoài, nhất là cú sốc từ nền kinh tế Mỹ, đã tác động như thế nào tới các biến số kinh tế vĩ mô trong nước như cung tiền M1, lãi suất, tỷ giá hối đoái danh nghĩa, chỉ số giá tiêu dùng CPI, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP),... tại Việt Nam và một số nước trong khu vực Châu Á giai đoạn từ 2004 đến 2012. Mời các bạn cùng tham khảo.

74 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Vai trò của tỷ giá hối đoái trong cơ chế dẫn truyền chính sách tiền tệ Việt Nam

Mục tiêu của luận án là làm sáng tỏ vai trò của tỷ giá trong Cơ chế dẫn truyền chính sách tiền tệ của Việt Nam theo hai khía cạnh dẫn truyền - tác động gián tiếp đến sản lượng và trực tiếp đến chuỗi giá trong nền kinh tế - ở góc độ định lượng, từ đó đề xuất những kiến nghị để tỷ giá thể hiện đúng vai trò trong Cơ chế dẫn truyền chính sách tiền tệ Việt Nam, hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ đạt mục tiêu cuối cùng. Mời các bạn cùng tham khảo.

243 trang | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

Luận văn Thạc sĩ Luật học: Các chế tài đối với vi phạm hợp đồng song vụ theo pháp luật Việt Nam

Mục đích và nhiệm vụ của Luận văn gồm: Làm rõ và hệ thống hóa cơ sở lý luận về các chế tài đối với vi phạm hợp đồng song vụ; phân tích làm rõ thực trạng quy định về các chế tài đối với vi phạm hợp đồng song vụ theo pháp luật Việt Nam; trên cơ sở đó, đưa ra định hướng, giải pháp hoàn thiện quy định về các chế tài đối với vi phạm hợp đồng song vụ. Mời các bạn cùng tham khảo.

131 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Nâng cao chất lượng đội ngũ y, bác sỹ tại Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ

Trên cơ sở đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ y, bác sỹ; từ đó, luận văn đề xuất các định hướng và giải pháp để hoàn thiện chất lượng đội ngũ y, bác sỹ để phù hợp hơn với chiến lược phát triển và yêu cầu của Bệnh viện trong giai đoạn 2015-2020.

139 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Luận văn Thạc sỹ Quản trị nhân lực: Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm đánh giá các biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; từ đó đề xuất giải pháp khắc phục các hạn chế và tăng cường các ưu điểm về các biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh.

102 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận của vấn đề chất lượng đội ngũ công chức chính quyền cấp xã; đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ công chức chính quyền cấp xã ở huyện Đông Anh, qua đó đưa ra những quan điểm, giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ công chức chính quyền cấp xã, đóng góp vào công cuộc cải cách hành chính tại địa phương trong những năm tiếp theo.

126 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã thành phố Hạ Long

Mục đích của đề tài nhằm nghiên cứu lý luận và thực tiễn về chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã thành phố Hạ Long và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đảm bảo số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu công việc hiện tại và mục tiêu phát triển lâu dài.

112 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

Trên cơ sở những lý luận về cán bộ, công chức cấp xã và chất lượng cán bộ, công chức cấp xã, luận văn tập trung làm rõ những nỗ lực nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội và đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

127 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã của thị xã Từ sơn, tỉnh Bắc Ninh

Trên cơ sở những lý luận về cán bộ, công chức và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, luận văn tập trung làm rõ thực trạng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã của thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh và đề xuất giải pháp, một số khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã của thị xã Từ Sơn.

119 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Luận văn Thạc sĩ: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã của huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng

Luận văn với mục đích nghiên cứu: Làm rõ những vấn đề về lý luận và thực trạng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã của huyện Vĩnh Bảo, từ đó đề xuất những phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã của huyện Vĩnh Bảo trong giai đoạn hiện nay, đáp ứng yêu cầu phát triển và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

150 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Luận văn Thạc sỹ: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty TNHH MTV Cầu 1 Thăng Long

Luận văn với các mục đích nghiên cứu: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trong doanh nghiệp; phân tích, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty TNHH MTV Cầu 1 Thăng Long và nguyên nhân của những tồn tại, yếu kém;...

0 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn khối các cơ quan hành chính sự nghiệp tại tỉnh Quảng Ninh

Trên cơ sở tổng quan lý luận và thực tiễn về chất lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, luận văn phân tích thực trạng chất lượng và công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn khối các cơ quan hành chính, sự nghiệp tỉnh Quảng Ninh nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn khối các cơ quan hành chính, sự nghiệp tỉnh Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu chính trị của tỉnh và sự nghiệp CNH - HĐH đất nước, hội nhập quốc tế.

106 trang | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Nâng cao chất lượng công chức cấp xã tại huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Luận văn thực hiện nghiên cứu nhằm làm rõ cơ sở khoa học của việc nâng cao chất lượng công chức cấp xã; và đề xuất một số giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng công chức cấp xã của huyện Gia Lâm, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

114 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Luận văn Thạc sĩ Văn học: Kiểu nhân vật đi tìm bản ngã trong tiểu thuyết của Haruki Murakami

Luận văn đi vào nghiên cứu đề tài Kiểu nhân vật đi tìm bản ngã trong tiểu thuyết của Murakami Haruki để mong phát lộ chiều sâu vẻ đẹp văn chương của nhà văn này. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

103 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Luận văn Thạc sỹ Kế toán: Kế toán trách nhiệm tại tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội - MIC

Luận văn Kế toán trách nhiệm tại tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội - MIC được thực hiện nghiên cứu nhằm góp phần giải quyết những vấn đề đặt ra cả về mặt lý luận và thực tiễn về tổ chức kế toán trách nhiệm tại Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội - MIC. Mời các bạn cùng tham khảo.

100 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bê tông Thịnh Liệt

Luận văn trình bày cơ sở lý luận cơ bản về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại các doanh nghiệp. Đồng thời trên cơ sở nghiên cứu thực tế, đánh giá thực trạng tình hình công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bê tông Thịnh Liệt nhằm đề xuất các phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty. Mời các bạn cùng tham khảo.

116 trang | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

Luận văn Thạc sỹ Kế toán: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Công nghệ Điều khiển và Tự động Hóa

Luận văn hướng đến các mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại; tìm hiểu thực trạng công tác kế toán đặc biệt là kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Công Nghệ Điều Khiển và Tự Động Hóa; đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại đơn vị. Mời các bạn cùng tham khảo.

97 trang | Lượt xem: 43 | Lượt tải: 0

Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Thịnh Vượng Chung

Luận văn hướng đến các mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại; nghiên cứu thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong Công ty Cổ phần Dược phẩm Thịnh Vượng Chung; phân tích, đánh giá thực trạng về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong Công ty Cổ phần Dược phẩm Thịnh Vượng Chung;... Mời các bạn cùng tham khảo.

94 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Kế toán chi phí, doanh thu và kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần VIMECO

Luận văn nhằm khái quát hóa một cách có hệ thống những vấn đề lý luận về kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh. Qua nghiên cứu, phân tích thực tế hạch toán tại công ty Cổ phần VIMECO nhằm đưa ra các giải pháp hoàn thiện hạch toán kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại các doanh nghiệp xây lắp nói chung và Công ty Cổ phần VIMECO nói riêng. Mời các bạn cùng tham khảo.

111 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp tại Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Vĩnh Phúc

Luận văn khảo sát và đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp tại công ty TNHH đầu tư và xây dựng Vĩnh Phúc, từ đó đưa ra một số biện pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp tại đơn vị. Mời các bạn cùng tham khảo.

111 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Xây dựng Bình Minh

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là vận dụng lý thuyết về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm để đánh giá thực tế kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH xây dựng Bình Minh và đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện phần hành kế toán này tại công ty cho phù hợp với tình hình thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

104 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng Hoàng Lộc

Trên cơ sở nghiên cứu rút ra được những ưu điểm, nhược điểm về việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Lộc, từ đó đề xuất các giải pháp để khắc phục những tồn tại và đưa ra kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Lộc. Mời các bạn cùng tham khảo.

131 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần VT Vạn Xuân

Đề tài nhằm hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại các đơn vị xây lắp. Ngoài ra việc hệ thống hóa lý những vấn đề lý luận sẽ làm nền tảng cho việc đưa ra một mô hình thực tế đối với đơn vị. Mời các bạn cùng tham khảo.

101 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Hoàn thiện công tác tạo động lực lao động tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Kinh doanh Điện tử Viễn thông Nhật Minh

Mục đích nghiên cứu đề tài này là xây dựng được cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất các giải pháp để hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Công TNHH sản xuất kinh doanh điện tử viễn thông Nhật Minh. Mời các bạn cùng tham khảo.

120 trang | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

Luận văn: Hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động trong Công ty TNHH MTV Duyên Hải

Luận văn hướng đến các mục tiêu nghiên cứu: nghiên cứu những lý luận chung cơ bản về công tác tạo động lực làm việc, chính sách tạo động lực; phân tích thực trạng hoạt động tạo động lực làm việc cho người lao động trong công ty TNHH MTV Duyên Hải; đề xuất những giải pháp nhằm xây dựng chính sách tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty TNHH MTV Duyên Hải.

0 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0