website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu

Tài liệu miễn phí quy hoach do thi

Bài giảng Quản trị kho và hàng lưu kho: Chương 3 - TS. Đinh Thị Thanh Bình

Bài giảng do TS. Đinh Thị Thanh Bình biên soạn, trình bày nội dung về quá trình công nghệ, tác nghiệp kho và mặt bằng: sơ đồ nguyên tắc Quá trình công nghệ kho hàng, tác nghiệp công nghệ tại kho hàng, mặt bằng kho hàng. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết của bài giảng, mời các bạn cùng tham khảo.

105 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Bài giảng Quản trị kho và hàng lưu kho: Chương 1 - TS. Đinh Thị Thanh Bình

Bài giảng do TS. Đinh Thị Thanh Bình biên soạn, trình bày nội dung về tổng quan kho hàng: vai trò kho hàng trong chuỗi logistics; phân loại kho hàng; hệ thống chỉ tiêu khai thác kho hàng; đơn vị hàng hóa,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết của bài giảng, mời các bạn cùng tham khảo.

35 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Bài giảng Quản trị kho và hàng lưu kho: Chương 2 - TS. Đinh Thị Thanh Bình

Bài giảng do TS. Đinh Thị Thanh Bình biên soạn, trình bày về các trang thiết bị trong kho hàng: hệ thống giá kệ, băng tải, xe nâng hàng... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết của bài giảng, mời các bạn cùng tham khảo.

53 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Bài giảng Quy hoạch và quản lý vận tải công cộng: Chương 2 - TS. Đinh Thị Thanh Bình

Bài giảng do TS. Đinh Thị Thanh Bình biên soạn, có nội dung trình bày về đặc điểm các phương thức vận tải công cộng đô thị, cụ thể: tổng quan về các phương thức vận tải hành khách công cộng và công suất tuyến vận tải hành khách công cộng. Mời các bạn cùng tham khảo.

90 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Bài giảng Quy hoạch và quản lý vận tải công cộng: Chương 5 - TS. Đinh Thị Thanh Bình

Bài giảng do TS. Đinh Thị Thanh Bình biên soạn, có nội dung trình bày về Các bước đầu tư phát triển hệ thống vận tải công cộng, các mô hình quản lý vận tải công cộng, điều tiết vận tải công cộng, quản lý chất lượng vận tải công cộng; Chi phí vận tải công cộng, trợ giá vận tải công cộng, hiệu quả vận tải công cộng. Mời các bạn cùng tham khảo.

59 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Tổng luận phân tích về cơ sở khoa học địa lý phục vụ quy hoạch lãnh thổ

Tài liệu Tổng luận phân tích về cơ sở khoa học địa lý phục vụ quy hoạch lãnh thổ bao gồm những nội dung về cơ sở khoa học địa lý phục vụ quy hoạch lãnh thổ, tình hình nghiên cứu địa lý phục vụ quy hoạch, nhu cầu của quy hoạch lãnh thổ đối với nghiên cứu địa lý và một số nội dung khác.

37 trang | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

Hướng dẫn quốc tế về quy hoạch đô thị và vùng lãnh thổ

Tài liệu Hướng dẫn quốc tế về quy hoạch đô thị và vùng lãnh thổ bao gồm những nội dung về chính sách và quản trị đô thị, quy hoạch đô thị và vùng lãnh thổ hướng tới phát triển bền vững, các cấu phần trong quy hoạch đô thị và vùng lãnh thổ và một số nội dung khác.

40 trang | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0

Một số vấn đề về tiến trình xây dựng chính quyền đô thị ở thành phố Cần Thơ

Bài viết Một số vấn đề về tiến trình xây dựng chính quyền đô thị ở thành phố Cần Thơ bao gồm những nội dung về đô thị và chính quyền đô thị; vấn đề và một số giải pháp xây dựng CQĐT ở thành phố Cần Thơ. Mời các bạn tham khảo.

5 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Một số vấn đề về phát triển hệ thống đô thị Việt Nam

Dưới đây là bài viết Một số vấn đề về phát triển hệ thống đô thị Việt Nam. Bài viết tập trung làm rõ thực trạng phát triển hệ thống đô thị Việt Nam; thông qua đó, bài viết đưa ra một số giải pháp nhằm phát triển hệ thống đô thị Việt Nam.

4 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Xây dựng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu: Bài học từ quy hoạch tổng thể thành phố Đà Nẵng

Bài viết Xây dựng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu: Bài học từ quy hoạch tổng thể thành phố Đà Nẵng trình bày về bối cảnh Đà Nẵng, các thách thức mà thành phố ĐN phải đối mặt, giải pháp phát triển đô thị trong tương lai.

5 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Bài giảng Chuyên đề: Vai trò của Chính quyền đối với quản lý đô thị

Bài giảng Chuyên đề: Vai trò của Chính quyền đối với quản lý đô thị tập trung làm rõ mối quan hệ giữa đơn vị hành chính địa phương và không gian đô thị, kinh tế, ngân sách đô thị trong vùng lãnh thổ và quốc gia; ngân sách đô thị và các mối quan hệ; tổ chức quản lý ngân sách đô thị.

24 trang | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

Đổi mới quan điểm về quy hoạch phát triển

Bài viết Đổi mới quan điểm về quy hoạch phát triển chia sẻ tới các bạn quan điểm đổi mới về quy hoạch phù hợp với tình hình của nước ta hiện nay. Mời các bạn tham khảo bài viết để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

4 trang | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

Về quản lý đô thị ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

Bài viết Về quản lý đô thị ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới làm rõ đặc điểm của quá trình đô thị hóa ở VN trong thời kỳ đổi mới, quản lý đô thị ở VN, giải pháp quản lý đô thị hiện nay. Mời các bạn tham khảo bài viết.

6 trang | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

Giáo án lý thuyết: Điều tra quy hoạch GTVT

Giáo án lý thuyết Điều tra quy hoạch GTVT cung cấp đến các bạn những nội dung bài soạn về các chương học như: Những vấn đề chung về ngành GTVT, những vấn đề chung về điều tra kinh tế, công tác chuẩn bị và tổ chức điều tra, nội dung công tác điều tra quy hoạch GTVT, xác định khu vực hấp dẫn, những vấn đề chung về quy hoạch và quy hoạch phát triển GTVT, nội dung trình tự xây dựng quy hoạch giao thông vận tải và phương pháp đánh giá hiện trạng giao thông vận tải trong quy hoạch phát triển,... Mời các bạn cùng tham khảo.

34 trang | Lượt xem: 83 | Lượt tải: 0

Một số định hướng chiến lược trong việc phát triển đô thị bền vững tại Việt Nam

Bài viết Một số định hướng chiến lược trong việc phát triển đô thị bền vững tại Việt Nam giới thiệu tới các bạn những nội dung về hai vấn đề quy hoạch bền vững tại VN, một số nguyên tắc chiến lược quy hoạch bền vững và một số nội dung khác.

8 trang | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0

Một số vấn đề cấp bách trong trị lý đô thị Việt Nam

Bài viết Một số vấn đề cấp bách trong trị lý đô thị Việt Nam trình bày về hiện trạng trị lý đô thị Việt Nam, một số vấn đề cấp bách trong trị lý đô thị Việt Nam, vấn đề phân cấp và phân công trong trị lý đô thị Việt Nam,... Mời các bạn tham khảo,

5 trang | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

Quản lý phát triển đô thị theo hướng tiếp cận quản trị tri thức ở Việt Nam

Bài viết Quản lý phát triển đô thị theo hướng tiếp cận quản trị tri thức ở Việt Nam tập trung phân tích vào bối cảnh cụ thể của các đô thị ở Việt Nam và gợi ý một số giải pháp nhằm khuyến khích phát triển cách tiếp cận này.

6 trang | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

Định hướng nghiên cứu về đặc trưng vùng sông nước trong quy hoạch đô thị thành phố Cần Thơ

Bài viết Định hướng nghiên cứu về đặc trưng vùng sông nước trong quy hoạch đô thị thành phố Cần Thơ tập trung làm rõ về dòng sông và sự gắn kết truyền thống. Mời các bạn tham khảo bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

5 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Đề xuất mô hình quản lý rủi ro ngập lụt đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu

Bài viết Đề xuất mô hình quản lý rủi ro ngập lụt đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu trình bày về ảnh hưởng của đô thị hóa đến quá trình mưa, lũ; giải pháp giảm nguy cơ ngập lụt. Mời các bạn tham khảo.

2 trang | Lượt xem: 58 | Lượt tải: 0

Chương trình Khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ giai đoạn 2014 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Chương trình Khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ giai đoạn 2014 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 làm rõ về mục tiêu của chương trình, nội dung chương trình, giải pháp thực hiện chương trình Khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ.

5 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Về đô thị hóa bền vững ở Việt Nam

Bài viết Về đô thị hóa bền vững ở Việt Nam sau đây bao gồm những nội dung về đô thị hóa đang góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống song còn đặt ra một số thách thức. Bênh cạnh đó, bài viết cũng đưa ra một số giải pháp phát triển bền vững đô thị tại Việt Nam hiện nay.

3 trang | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0

Tác động của đô thị hóa đến phát triển thương mại dịch vụ tại Đồng bằng Sông Cửu Long

Mục tiêu của bài viết Tác động của đô thị hóa đến phát triển thương mại dịch vụ tại Đồng bằng Sông Cửu Long là nhằm phân tích tác động của đô thị hóa đến phát triển thương mại dịch vụ tại Đồng bằng Sông Cửu Long trong giai đoạn 2005 - 2011.

12 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Đề cương Quy hoạch môi trường

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Đề cương Quy hoạch môi trường. Tài liệu gồm có 11 câu hỏi ôn tập cùng với hướng dẫn trả lời. Hi vọng tài liệu sẽ là nguồn tư liệu bổ ích cho các bạn trong quá trình học tập và ôn thi.

17 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Ebook Quy hoạch xây dựng và phát triển điểm dân cư nông thôn: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Cơ sở hạ tầng kỹ thuật và môi trường nông thôn, thiết kế quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch xã và cụm liên xã, tổ chức thiết kế quy hoạch xây dựng và quản lý điểm dân cư nông thôn. Mời các bạn tham khảo.

80 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Ebook Quy hoạch xây dựng và phát triển điểm dân cư nông thôn: Phần 1

Phần 1 cuốn sách Quy hoạch xây dựng và phát triển điểm dân cư nông thôn giới thiệu tới người đọc các nội dung: Mở đầu, hiện trạng các điểm dân cư nông thôn ở nước ta, cơ cấu tổ chức điểm dân cư nông thôn. Mời các bạn tham khảo.

80 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Ebook Chương trình khung tổ chức thực hiện định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020: Phần 2

Mục tiêu của định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020 là từng bước xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đô thị cả nước, có sơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội và kỹ thuật hiện đại, môi trường đô thị trong sạch, được phân bố và phát triển hợp lý trên địa bàn cả nước, đảm bảo cho mỗi đô thị theo vị trí và chức năng của mình phát huy đầy đủ các thế mạnh, góp phần thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ tổ quốc. Mời các bạn tham khảo phần 2 cuốn sách.

57 trang | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

Ebook Chương trình khung tổ chức thực hiện định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020: Phần 1

Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 10/1998/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 1998. Cuốn sách Chương trình khung tổ chức thực hiện định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020 do NXB Xây dựng phát hành nhằm giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo. Sau đây là phần 1 cuốn sách.

26 trang | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Yên Bình đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Yên Bình đến năm 2020 hướng đến trình bày các vấn đề cơ bản về đánh giá các yếu tố nguồn lực phát triển, thực trạng kinh tế - xã hội huyện Yên Bình thời kỳ 2006-2010 và dự báo các yếu tố nguồn lực phát triển; điều chỉnh phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2011- 2015 và đến năm 2020;...

22 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Bài giảng Quy hoạch đô thị và khu dân cư nông thôn - Trần Trọng Tấn

Bài giảng Quy hoạch đô thị và khu dân cư nông thôn - Trần Trọng Tấn sẽ tập trung giới thiệu tới các bạn một số vấn đề cơ bản về tổng quan các vấn đề đô thị; quy hoạch đô thị; tổng quan các vấn đề khu dân cư nông thôn;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

95 trang | Lượt xem: 73 | Lượt tải: 0

Bài giảng Quy hoạch chung xây dựng đô thị - Chương 7: Quy hoạch xây dựng khu ở trong đô thị

Bài giảng Quy hoạch chung xây dựng đô thị - Chương 7: Quy hoạch xây dựng khu ở trong đô thị cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm về khu ở đô thị, vị trí và chức năng của khu ở trong đô thị, đơn vị ở trong đô thị,... Mời các bạn cùng tham khảo.

28 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0