website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu

Tài liệu miễn phí quan ly nha nuoc

Bài giảng Phát triển nông thôn - ĐH Tây Nguyên

Mục tiêu của bài học nhằm giúp các bạn: Nắm bắt được các ý tưởng cơ bản về phát triển nông thôn toàn diện và hiện đại, hiểu được hoàn cảnh và con đường phát triển nông nghiệp và nông thôn ở Việt Nam và có thể áp dụng được các ý tưởng này cho địa phương của mình; đối chiếu, đánh giá cách tiếp cận và thực hiện phát triển nông nghiệp nông thôn ở Việt Nam so với lý thuyết và kinh nghiệm ở một số nước trên thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo.

182 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook Understanding and managing public organizations (5th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book Understanding and managing public organizations has contents: The challenge of effective public organization and management; understanding the study of organizations - a historical review; what makes public organizations distinctive; the impact of political power and public policy;... and other contents.

278 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook Public sector reform an introduction

Ebook Public sector reform an introduction has contents: Scope and purpose of this document, pressures on governments and levels of reform, types of state formation and reform trajectories, contexts and reforms, civil service reform, public financial management and public sector reform,...and other contents.

50 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Ebook Civic engagements in public policies - A toolkit: Part 2

(BQ) Part 2 book Civic engagements in public policies - A toolkit has contents: Managing civic engagement - Clear processes - Step by step approach; managing civic engagement - clear processes - Step by step approach; methods and techniques for implementation - follow up; mechanisms of evaluation and audit.

92 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook Civic engagements in public policies - A toolkit: Part 1

(BQ) Part 1 book Civic engagements in public policies - A toolkit has contents: Civic engagement in public policies - general framework, key questions related to civic engagement, overall objectives of civic engagement and country development objectives; community engagement, civic engagement, country key issues to be addressed with civic perspective.

48 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Tiểu luận: Xử lý tình huống phát sinh có nhiều người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La

Bài tiểu luận Xử lý tình huống phát sinh có nhiều người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La có kết cấu nội dung gồm 5 phần: mô tả tình huống, mục tiêu xử lý, phân tích nguyên nhân kết quả, xây dựng và lựa chọn phương án giải quyết và kết luận - kiến nghị. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

15 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Tạp chí Khoa học về phụ nữ - Số 1/2006

Cuốn tạp chí giới thiệu về các bài viết: Quyền đại diện giữa vợ và chồng, Người cha và việc nuôi dưỡng con nhỏ, Phụ nữ làm quản lý ở Nhật Bản,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

64 trang | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 0

Một số giải pháp an toàn thực phẩm tại Việt Nam - TS. Phan Ngọc Sơn & TS. Bùi Quang Xuân

An toàn thực phẩm (AN TOÀN THỰC PHẨM) là vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt, được tiếp cận với thực phẩm an toàn đang trở thành quyền cơ bản đối với mỗi con người. Thực phẩm an toàn đóng góp to lớn trong việc cải thiện sức khỏe con người, chất lượng cuộc sống và chất lượng giống nòi.... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết của bài viết, mời các bạn cùng tham khảo.

14 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Giải pháp củng cố, phát huy đầu tư phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Đồng Nai - TS. Bùi Quang Xuân

Nguồn nhân lực là một trong những nguồn lực quan trọng của quá trình đầu tư phát triển của xã hội. Đây còn là nguồn lực đặc biệt bởi nó vừa là nhân tố tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội nhưng cũng lại chính là đối tượng tiêu dùng những sản phẩm đó. Hơn nữa, tài nguyên con người là nhân tố cần có cách quản lý và khai thác khác hẳn so với những tài nguyên khác. Vì vậy, vấn đề đầu tư phát triển nguồn nhân lực cũng mang nhiều đặc điểm khác biệt so với hoạt động đầu tư phát triển nói chung.

6 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Kỹ năng làm bài thi viết trong kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính - TS. Bùi Quang Xuân

Để hoàn thiện kỹ năng này cho các bạn đồng nghiệp đang và sẽ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng quản lý nhà nước và lý luận chính trị, tôi xin giới thiệu kỹ năng viết các bài thi môn quản lý nhà nước và lý luận chính trị của mình để các bạn tham khảo. Để giúp cán bộ, công chức dự thi chuẩn bị tốt cho việc bài viết trong kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính 2017.

5 trang | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

Đo lường sự thỏa mãn của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ thẻ ATM của một số ngân hàng TMCP tại thành phố Long Xuyên: So sánh giữa mô hình Servperf và Gronroos

Nghiên cứu dựa trên cơ sở lý thuyết về chất lượng dịch vụ (CLDV) của Cronin - Taylor và Gronroos. Qua kết quả cũng cho thấy rằng mô hình GRONROOS giải thích tốt hơn mô hình SERVPERF đối với dịch vụ thẻ ATM, do đặc thù về CLDV thẻ ATM chịu ảnh hưởng nhiều bởi công nghệ nên theo mô hình GRONROOS thì thành phần chất lượng kỹ thuật tác động đến sự thỏa mãn của khách hàng mạnh hơn thành phần chất lượng chức năng.

9 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Thuận lợi và thách thức của ngành Nông nghiệp Việt Nam khi gia nhập WTO

Trong 20 năm đổi mới, lĩnh vực nông nghiệp luôn đi đầu trong đổi mới chính sách, cùng với sự cố gắng của toàn dân tạo mức tăng trưởng cao và bình ổn của sản xuất nông nghiệp, tạo nền tảng thuận lợi cho công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế của đất nước. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết Thuận lợi và thách thức của ngành Nông nghiệp Việt Nam khi gia nhập WTO.

5 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Thành tựu và những vấn đề đặt ra trong cơ cấu kinh tế Việt Nam qua gần 20 năm đổi mới

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn liền với tăng trưởng kinh tế và phát triển đất nước là vấn đề cơ bản của đường lối phát triển kinh tế của đất nước. Trong gần 20 năm qua, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được một số kết quả rất quan trọng cả về tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết Thành tựu và những vấn đề đặt ra trong cơ cấu kinh tế Việt Nam qua gần 20 năm đổi mới.

5 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Nông nghiệp Việt Nam trước yêu cầu mới của hội nhập kinh tế quốc tế

Bài viết đề cập chủ yếu đến những thành tựu cơ bản của nông nghiệp Việt Nam sau 20 năm đổi mới và phát triển; cơ hội và thách thức của nông nghiệp Việt Nam trước yêu cầu mới của hội nhập kinh tế quốc tế; nông nghiệp Việt Nam phải làm gì để đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

8 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Nông nghiệp Việt Nam sau khi vào WTO

Để làm rõ sự tác động của WTO đến nông nghiệp Việt Nam, bài viết xét tới các mặt: lợi thế, thời cơ và yếu thế, bất cập, từ đó nghiên cứu giải pháp phù hợp để phát triển nông nghiệp Việt Nam. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

5 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Vấn đề quy hoạch các khu công nghiệp ở nước ta hiện nay

Bài viết Vấn đề quy hoạch các khu công nghiệp ở nước ta hiện nay giới thiệu vài nét về tình hình phát triển của các khu công nghiệp hiện nay, thực trạng công tác quy hoạch các khu công nghiệp ở nước ta hiện nay và đưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quy hoạch các khu công nghiệp trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

5 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Bài giảng Quản trị hành chính văn phòng: Chương 1 - Nguyễn Thị Tiểu Loan5

Bài giảng Quản trị hành chính văn phòng - Chương 5: Thể thức trình bày và soạn thảo các loại văn bản hành chính cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về văn bản, phân loại văn bản, ý nghĩa, tác dụng của thể thức VB, phương pháp soạn thảo một số loại văn bản hành chính,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

68 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Bài giảng Quản trị hành chính văn phòng: Chương 4 - Nguyễn Thị Tiểu Loan

Bài giảng Quản trị hành chính văn phòng - Chương 4: Một số nghiệp vụ văn phòng cơ bản cung cấp cho người học các kiến thức: Kỹ năng quản lý thời gian, tổ chức công tác lễ tân, tổ chức hội họp công tác xa của lãnh đạo. Mời các bạn cùng tham khảo.

72 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Bài giảng Quản trị hành chính văn phòng: Chương 3 - Nguyễn Thị Tiểu Loan

Bài giảng Quản trị hành chính văn phòng - Chương 3: Quản trị thông tin cung cấp cho người học các kiến thức: Chính sách quản trị thông tin, quản lý văn thư điện tử, quản lý và lưu trữ hồ sơ tài liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

52 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Bài giảng Quản trị hành chính văn phòng: Chương 2 - Nguyễn Thị Tiểu Loan

Bài giảng Quản trị hành chính văn phòng - Chương 2: Quản trị lao động văn phòng cung cấp cho người học các kiến thức: Các chức danh của văn phòng; khái niệm, vai trò và phân loại của lao động văn phòng, công tác tuyển dụng trong văn phòng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

38 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Bài giảng Quản trị hành chính văn phòng: Chương 1 - Nguyễn Thị Tiểu Loan

Bài giảng Quản trị hành chính văn phòng - Chương 1: Tổng quan về quản trị hành chính văn phòng trình bày các khái niệm, chức năng và nhiệm vụ của văn phòng; tổng quan về quản trị hành chính văn phòng; công tác tổ chức văn phòng. Mời các bạn cùng tham khảo.

67 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Đề cương Hệ thống đăng ký đất đai

Đề cương hỗ trợ tổng hợp kiến thức môn học hệ thống đăng ký đất đai dành cho sinh viên chuyên ngành quản lý đất đai và trắc địa bản đồ. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình ôn thi của mình. Để nắm vững nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

22 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Thực trạng quản lý vốn nhà nước trong các công ty cổ phần thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam

Bài viết Thực trạng quản lý vốn nhà nước trong các công ty cổ phần thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam tập trung phân tích thực trạng quản lý vốn nhà nước tại CTCP của Vinacomin, chỉ ra những bất hợp lý và nguyên nhân.

4 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Khả năng ứng dụng Web Atlas trong công tác hỗ trợ quản lý hành chính

Bài viết Khả năng ứng dụng Web Atlas trong công tác hỗ trợ quản lý hành chính phân tích khả năng ứng dụng của Web Atlas trong công tác hỗ trợ quản lý hành chính từ đó đưa ra các yêu cầu cụ thể đối với một hệ thống Web Atlas hành chính nói chung và thử nghiệm xây dựng Web Atlas hỗ trợ quản lý hành chính thành phố Hà Nội theo các tiêu chí, yêu cầu đã đề xuất.

5 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Bài giảng Tài chính công: Bài 3 - Hệ thống thuế nhà nước

Bài giảng Tài chính công: Bài 3 - Hệ thống thuế nhà nước khái quát chung về hệ thống thuế nhà nước, quản lý các loại thuế. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

26 trang | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

Bài giảng Tài chính công: Bài 2 - Hệ thống ngân sách nhà nước

Bài giảng Tài chính công: Bài 2 - Hệ thống ngân sách nhà nước do ThS. Phan Hữu Nghị biên soạn trang bị cho các bạn những kiến thức về khái niệm ngân sách nhà nước, thu ngân sách, chi ngân sách, cân đối ngân sách, phân cấp quản lý.

20 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Bài giảng Tài chính công: Bài 1 - Tổng quan chung về Tài chính công

Bài giảng Tài chính công: Bài 1 - Tổng quan chung về Tài chính công được biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được tài chính công là gì? Vai trò chính phủ và chi tiêu công, cơ sở cho hoạt động của chính phủ, phân tích khuôn khổ chi tiêu công.

26 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Bài giảng Chương 8: Vai trò của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường

Bài giảng Chương 8: Vai trò của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường giúp các bạn hiểu thế nào là cân bằng hiệu quả, phân tích nhược điểm của độc quyền, hiểu được bản chất của hàng hoá công cộng và vấn đề “kẻ ăn không”; nguyên nhân của phân phối thu nhập không công bằng.

48 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và hình thức của nó trong thực tiễn

Bài viết Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và hình thức của nó trong thực tiễn trình bày về khái niệm về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, các hình thức của FDI trong thực tiễn, vai trò của FDI đối với sự phát triển của các KCN nói chung.

5 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Tập bài giảng Lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp xã

(NB) Tập bài giảng Lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp xã bao gồm những nội dung về những vấn đề cơ bản về lập kế hoạch phát triển KTXH cấp xã; công cụ, kỹ năng cần thiết trong công tác lập kế hoạch PTKTXH cấp xã; quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp xã.

81 trang | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 4