website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu

Tài liệu miễn phí nong nghiep

Sự thật về phát hiện thịt gà chứa Arsen độc hại

Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để tìm hiểu về vấn đề Sự thật về phát hiện thịt gà chứa Arsen độc hại, hi vọng với bài viết này sẽ cung cấp kiến thức bổ ích cho các bạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

4 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Một số biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn

Tài liệu giới thiệu hai bài viết: Một số biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn; một số biện pháp tái chế chất thải nông nghiệp và giảm thiểu ô nhiễm môi trường do hoạt động nông nghiệp. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

28 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Quy trình kỹ thuật lúa gieo sạ 2017

Gieo xạ là một tiến bộ kỹ thuật mới. Thực hiện đúng quy trình kỹ thuật sẽ giảm công lao động và phân bón, tăng hiệu quả kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

4 trang | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 1

Báo cáo: Tình hình, nguyên nhân, các yếu tố nguy cơ gây bệnh và công tác phòng, chống bệnh tai xanh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (từ năm 2009 đến nay)

Bài báo cáo trình bày diễn biến tình hình chăn nuôi lợn tại tỉnh Quảng Nam; tình hình dịch, bệnh tai xanh; các yếu tố gây bệnh;... Để biết rõ hơn về nội dung báo cáo, mời các bạn cùng tham khảo.

57 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Quy trình trồng và chăm sóc bưởi da xanh

Bài viết hướng dẫn chi tiết cách chăm sóc bưởi da xanh từ lúc trồng đến khi thu hoạch theo hệ thống tưới nhỏ giọt Netafim. Mời các bạn cùng tham khảo.

6 trang | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

Ebook Công nghệ sản xuất chè, cà phê và ca cao: Phần 2

Phần 2 cuốn sách Công nghệ sản xuất chè, cà phê và ca cao cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về cà phê, nguyên liệu sản xuất cà phê, công nghệ sản xuất cà phê nhân, công nghệ sản xuất cà phê rang xay, tổng quan về ca cao,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

161 trang | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 1

Ebook Công nghệ sản xuất chè, cà phê và ca cao: Phần 1

Phần 1 cuốn sách Công nghệ sản xuất chè, cà phê và ca cao cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về chè, nguyên liệu sản xuất chè, công nghệ sản xuất chè đen, công nghệ sản xuất chè xanh, công nghệ sản xuất các mặt hàng chè khác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

108 trang | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 1

Xây dựng nông thôn mới – Bước đi vững chắc cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn đồng bằng sông Cửu Long

Bài viết này tìm hiểu quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng nông thôn mới trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; kiểm tra những thành tựu và hạn chế của quá trình xây dựng nông thôn mới ở Đồng bằng sông Cửu Long trong những năm qua; và đánh giá quá trình thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới ở Đồng bằng sông Cửu Long trong những năm gần đây.

6 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Mô hình định lượng đánh giá chất lượng dịch vụ: Ứng dụng cho các lớp tập huấn khuyến nông

Mục tiêu của nghiên cứu là xây dựng mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ khuyến nông, là lĩnh vực ít được nghiên cứu. Áp dụng thang đo chất lượng dịch vụ SERVQUAL và bổ sung yếu tố hiệu quả, cho điểm theo thang đo Likert từ 1-7, lấy mẫu ngẫu nhiên 7/11 lớp tập huấn Một phải năm giảm ở An Giang vụ Hè Thu 2011.

9 trang | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

Mật độ gieo sạ và mức độ phân lân trong điều kiện có xử lý Dasvila cho lúa đạt năng suất và hiệu quả kinh tế cao

Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định mật độ sạ và mức độ phân lân áp dụng cho lúa đạt năng suất và hiệu quả kinh tế cao. Thí nghiệm được thực hiện theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 lặp lại và 2 nhân tố (3 mật độ sạ: 100, 160 và 220 kg/ha và 2 liều lượng lân: 0 và 50 kg P2O2/ha).

5 trang | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0

Ảnh hưởng của CaO, SiO2 lên sinh trưởng, độ cứng cây và năng suất của hai giống lúa MTl612 và MTl547

Đề tài “Ảnh hưởng của CaO, SiO2 lên sinh trưởng, độ cứng cây và năng suất của hai giống lúa MTL612 và MTL547” được thực hiện nhằm tìm ra nồng độ CaO kết hợp SiO2 thích hợp đến sinh trưởng, gia tăng độ cứng cây và năng suất.

8 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Một số bất đẳng thức liên hệ với hàm Bessel loại một

Trong bài báo này, bằng việc xét biểu diễn tích phân của hàm Bessel loại một và bất đẳng thức đối với hàm lõm và r-lõm, chúng tôi thiết lập một số bất đẳng thức có liên hệ với hàm Bessel loại một. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

4 trang | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0

Kỹ năng sống của sinh viên khoa sư phạm, trường Đại học An Giang

Sinh viên Sư phạm tương lai sẽ trở thành những thầy cô giáo – những người hình thành nhân cách cho thế hệ trẻ. Nghiên cứu này nhằm điều tra mức độ nhận thức và việc thực hiện các kỹ năng sống của sinh viên khoa Sư phạm, Trường Đại học An Giang. Mời các bạn cùng tham khảo.

6 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người dân đối với khu công nghiệp Long Đức ở thành phố Trà Vinh

Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người dân đối với Khu Công nghiệp Long Đức ở thành phố Trà Vinh. Bài viết sử dụng phương pháp kiểm định thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi quy tuyến tính đa biến trong nghiên cứu để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người dân đối với khu công nghiệp Long Đức. Mời các bạn cùng tham khảo.

9 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Nghiên cứu đặc tính truyền vi rút lùn lúa cỏ (Rice Grassy Stunt Virus, RGSV) của Côn trùng vectơ

Đề tài được thực hiện nhằm tìm hiểu đặc tính truyền vi rút Lùn lúa cỏ (RGSV) của côn trùng vectơ truyền bệnh. Kết quả thí nghiệm cho thấy thời gian ủ vi rút trong cơ thể rầy trung bình 4,86 ± 1,63 ngày, tỷ lệ (%) cây lúa nhiễm bệnh thể hiện thấp nhất với 10,4% ở ngày thứ 3 và cao nhất vào ngày thứ 15 với 45,6%.

8 trang | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

Nghiên cứu thành phần hợp chất hữu cơ trên lá cây kim thất tai Gynura Auriculata Cass., họ cúc (Asteraceae)

Bài bài trình bày kết quả về một số hợp chất đã được cô lập và xác định cấu trúc từ lá cây Kim Thất Tai - Gynura auriculata Cass thu hái ở tỉnh An Giang. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

7 trang | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

Đánh giá sự hài lòng của cán bộ - Nhân viên về môi trường làm việc tại Navibank, khu vực Tây Nam Bộ

Mục tiêu nghiên cứu nhằm đánh giá sự hài lòng của cán bộ - nhân viên về môi trường làm việc tại Navibank – khu vực Tây Nam bộ. Số liệu được thu thập từ mẫu gồm 270 người lao động. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

7 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Nghiên cứu chế tạo Oligochitosan từ vỏ tôm và mai mực bằng chiếu xạ gamma Co-60

Chitosan (CTS) được chế tạo từ vỏ tôm (B-chitosan) và mai mực (B-chitosan). Cắt mạch dung dịch chitosan để chế tạo oligochitosan bằng chiếu xạ gamma Co- 60 được nghiên cứu. Đề tài nghiên cứu cắt mạch dung dịch CTS bằng chiếu xạ gamma Co-60 để chế tạo oligochitosan, mời các bạn cùng tham khảo.

5 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Nhân giống cây cát tường (Eustoma Grandiflorum L.) qua hai con đường phát sinh phôi sinh dưỡng và phát sinh cơ quan

Mục tiêu của bài báo này là nghiên cứu sự phát sinh hình thái của mẫu lá, lóng thân và đầu rễ từ các chồi cây nuôi cấy in vitro của cây Cát tường, khảo sát sự hình thành và nhân lên của mô sẹo, sự phát sinh và phát triển của phôi sinh dưỡng với tần số cao từ mô sẹo nuôi cấy từ lá của cây Cát tường để chọn ra phương thức nhân giống thích hợp cho loài cây có giá trị này. Mời các bạn cùng tham khảo.

9 trang | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

Nghiên cứu mô hình sự trung thành thương hiệu của người tiêu dùng đối với sản phẩm quýt đường Long Trị tỉnh Hậu Giang

Mục tiêu của bài nghiên cứu là tìm ra các yếu tố tác động đến sự trung thành của người tiêu dùng đối với sản phẩm quýt đường Long Trị nhằm góp phần tránh tình trạng rớt giá khi vào vụ vì nguyên nhân người tiêu dùng không trung thành.

7 trang | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0

Khả năng xử lý nước thải ao nuôi cá tra thâm canh của Vạn Thọ (Tagetes patula L.) và cúc (Chrysanthemum spp.)

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá khả năng xử lý nước thải ao nuôi cá Tra thâm canh của Vạn thọ Pháp lùn (Tagetes patula L.) và hoa Cúc (Chrysanthemum spp.) thông qua tăng trưởng, sinh khối và khả năng loại bỏ một số dưỡng chất trong nước thải ao cá. Mời các bạn cùng tham khảo.

8 trang | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

Ảnh hưởng của Peroxide hydrogen lên năng suất và chất lượng dưa lưới sau thu hoạch

Mục tiêu đề tài nhằm khảo sát ảnh hưởng của peroxide hydrogen lên chất lượng dưa lưới sau thu hoạch. Trong giai đoạn nảy mầm và cây con, peroxide hydrogen xử lí với nồng độ 1,5 mM đạt kết quả cao ở các chỉ tiêu tỷ lệ nảy mầm, chiều dài thân, rễ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8 trang | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

Cơ sở di truyền của chọn giống kháng bệnh bạc lá trên cây lúa

Bệnh bạc lá lúa do vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv oryzae (Xoo) gây ra là một trong những loại bệnh gây hại nguy hiểm trên lúa không những đối với Việt Nam mà còn cả với nhiều nước Châu Á. Mời các bạn cùng tham khảo bài báo Cơ sở di truyền của chọn giống kháng bệnh bạc lá trên cây lúa để tìm hiểu nội dung về cách chọn giống kháng bệnh này.

7 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Về mối liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ nông sản trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam

Cùng với khu vực công nghiệp và dịch vụ, khu vực nông nghiệp đã đóng góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới vừa qua ở Việt Nam, trong đó mối liên kết sản xuất và tiêu thụ các mặt hàng nông sản giữ một vai trò quan trọng. Mời các bạn cùng tham khảo bài báo.

8 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Kết quả nghiên cứu chọn tạo giống ngô nếp lai ở Việt Nam

Bài viết trình bày vật liệu và phương pháp chọn tạo giống ngô nếp lai ở Việt Nam, kết quả đánh giá một số đặc điểm nông sinh học chính của một số dòng lựa chọn, kết quả đánh giá độ thuần và đa dạng di truyền của các dòng, kết quả đánh giá khả năng kết hợp của các dòng và đưa ra kết luận, đề nghị trong việc chọn tạo giống ngô nếp lai ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

6 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Phát hiện phổ quần thể rầy nâu dựa trên tiếp cận xử lý ảnh hình thái

Bài viết Phát hiện phổ quần thể rầy nâu dựa trên tiếp cận xử lý ảnh hình thái sau đây đề xuất một tiếp cận mới nhằm phát hiện phổ quần thể rầy nâu dựa trên các phép toán xử lý ảnh hình thái. Mời các bạn tham khảo bài viết để nắm bắt nội dung.

9 trang | Lượt xem: 54 | Lượt tải: 0

Dự đoán sự hài lòng về chất lượng dịch vụ tưới tiêu tại đồng bằng Sông Hồng dùng các mô hình hồi quy

Kết quả Dự đoán sự hài lòng về chất lượng dịch vụ tưới tiêu tại đồng bằng Sông Hồng dùng các mô hình hồi quy cho thấy mô hình hồi quy phi tuyến cho kết quả tốt hơn mô hình tuyến tính, tính đa dạng và khả thi của những mô hình dự đoán này có thể được áp dụng để xử lý các bài toán về kinh tế trong các lĩnh vực quản lý tài nguyên nước.

13 trang | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

Kỹ thuật nuôi trồng nấm Sò

Tài liệu Kỹ thuật nuôi trồng nấm Sò giúp các bạn nắm vững nội dung thông tin chi tiết về đặc tính sinh học của nấm, đặc điểm hình thái, nhiệt độ phát triển thích hợp, quy trình công nghệ trồng nấm Sò trên rơm rạ,... Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình nuôi trồng nấm Sò. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

7 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Kỹ thuật nuôi trồng nấm Rơm

Tài liệu Kỹ thuật nuôi trồng nấm Rơm giúp các bạn nắm vững được các thông tin về đặc tính sinh học của nấm, đặc điểm hình thái, nhiệt độ phát triển thích hợp, quy trình công nghệ,... Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình nuôi trồng nấm Rơm. Để nắm vững nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

6 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Kỹ thuật nuôi trồng Mộc nhĩ

Tài liệu Kỹ thuật nuôi trồng Mộc nhĩ nhằm giúp các bạn hiểu hơn về đặc tính sinh học Mộc nhĩ, đặc điểm hình thái, nhiệt độ, quy trình công nghệ trồng Mộc nhĩ trên nguyên liệu mùn cưa,... Để nắm vững nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình nuôi trồng Mộc nhĩ của mình.

5 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0