website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu

Tài liệu miễn phí ngu nghiep

Bài giảng Khai thác thủy sản đại cương - Phần 10: Lưới rê và lưới rùng

Bài giảng Khai thác thủy sản đại cương - Phần 10 trình bày về lưới rê và lưới rùng. Nội dung cụ thể được trình bày trong phần này gồm có: Lưới rê, phân loại lưới rê, cấu tạo lưới rê, lưới rê trôi tầng mặt, lưới rê tầng đáy, kỹ thuật khai thác lưới rùng. Mời tham khảo.

15 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Bài giảng Khai thác thủy sản đại cương - Phần 9: Ngư cụ bẫy

Bài giảng Khai thác thủy sản đại cương - Phần 9: Ngư cụ bẫy trình bày những nội dung cơ bản như: Giới thiệu ngự cụ bẫy, lưới đăng, phân loại lưới đăng, cấu tạo lưới đăng, trang thiết bị phụ trợ. Mời các bạn tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

18 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Bài giảng Khai thác thủy sản đại cương - Phần 8: Nghề câu

Bài giảng Khai thác thủy sản đại cương - Phần 8: Nghề câu trình bày những nội dung như: Giới thiệu về nghề câu, nguyên lý đánh bắt, phân loại nghề câu, cấu tạo ngư cụ câu, cần câu, dây câu, lưỡi câu, đốc câu. Mời các bạn tham khảo.

42 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Bài giảng Khai thác thủy sản đại cương - Phần 7: Lưới vây

Bài giảng Khai thác thủy sản đại cương, phần 7 giới thiệu đến người học những kiến thức cơ bản về lưới vây. Nội dung cụ thể gồm: Lưới vây ở Việt Nam, phân loại lưới vây, cấu tạo lưới vây, vòng bao vây thả lưới,... Mời các bạn tham khảo.

19 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Bài giảng Khai thác thủy sản đại cương - Phần 6: Lưới kéo

Những nội dung chính trong Bài giảng Khai thác thủy sản đại cương - Phần 6: Lưới kéo gồm: Giới thiệu về lưới kéo, phân loại lưới kéo, lưới kéo tầng giữa, lưới kéo tầng đáy, lưới kéo khung, cấu tạo cơ bản lưới kéo khung, cấu tạo cơ bản lưới kéo đôi. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

25 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Bài giảng Khai thác thủy sản đại cương - Phần 5: Nguyên lý ngư cụ

Bài giảng Khai thác thủy sản đại cương - Phần 5: Nguyên lý ngư cụ trình bày những nội dung về sự phát triển của ngư cụ, năng suất lao động của ngư dân, hệ thống khai thác, mô hình hệ thống khai thác hiện đại, tiến trình khai thác, kiểm soát tập tính cá,... Mời các bạn cùng tham khảo.

19 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Bài giảng Khai thác thủy sản đại cương - Phần 4: Chế tạo lưới

Bài giảng Khai thác thủy sản đại cương - Phần 4: Chế tạo lưới trình bày những nội dung chính như: Cấu tạo lưới, kích thước mắt lưới, chiều dài và chiều rộng tấm lưới, hệ số rút gọn của tấm lưới.

24 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Bài giảng Khai thác thủy sản đại cương - Phần 2: Tàu thuyền khai thác thủy sản

Nội dung Bài giảng Khai thác thủy sản đại cương - Phần 2: Tàu thuyền khai thác thủy sản gồm có: Phân loại tàu thuyền đánh cá, một số loại tàu chính đang được sử dụng ở Việt Nam, tàu làm nghề lưới kéo, tàu vỏ thép. Mời các bạn cùng tham khảo.

16 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Bài giảng Khai thác thủy sản đại cương - Phần 1: Nghề cá và ngư trường

Bài giảng Khai thác thủy sản đại cương - Phần 1 Nghề cá và ngư trường gồm có những nội dung chính như: Khai thác thương mại và đánh cá giải trí, bãi cá khai thác, ngư trường vùng biển Việt Nam, vùng biển Đông Nam bộ và Tây Nam bộ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

17 trang | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 0

Ebook Quản lý chất lượng thủy sản: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn Quản lý chất lượng thủy sản do NXB Nông nghiệp phát hành, phần 2 giới thiệu tới người đọc một số luật lệ, quy định của EU về chất lượng thủy sản; các văn bản pháp quy của Việt Nam về quản lý chất lượng thủy sản và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản. Mời các bạn cùng tham khảo.

170 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 2

Ebook Quản lý chất lượng thủy sản: Phần 1

Phần 1 cuốn sách Quản lý chất lượng thủy sản cung cấp cho người học các kiến thức: Chất lượng thực phẩm, hoạt động quản lý và kiểm tra chất lượng, một số quy định quốc tế và Việt Nam và chất lượng và an toàn thủy sản, một số phương pháp quản lý chất lượng thủy sản.

182 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 4

Ebook Cơ sở toán học của các phép xử lý thống kê trong nghiên cứu khoa học nông nghiệp: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày các nội dung: Những vấn đề chung, phân tích phương sai thí nghiệm một yếu tố, phân tích phương sai thí nghiệm nhiều yếu tố, xử lý số liệu nghi ngờ, chuyển đổi số liệu và làm việc với excel, trình bày báo cáo khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

246 trang | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

Ebook Cơ sở toán học của các phép xử lý thống kê trong nghiên cứu khoa học nông nghiệp: Phần 1

Phần 1 cuốn sách Cơ sở toán học của các phép xử lý thống kê trong nghiên cứu khoa học nông nghiệp trình bày các nội dung: Thống kê mô tả - Các tham số thống kê, ước lượng các tham số, so sánh các tham số, phân tích mối quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

124 trang | Lượt xem: 34 | Lượt tải: 0

Ebook Phân tích thổ nhưỡng và chất lượng nước trong ao nuôi thủy sản: Phần 1

Cuốn sách Phân tích thổ nhưỡng và chất lượng nước trong ao nuôi thủy sản cung cấp cho người đọc các phương pháp thường sử dụng trong nghiên cứu nuôi trồng thủy sản hoặc làm cơ quả cho việc quản lý ao nuôi. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Tổng quan về hóa phân tích, thu mẫu nước. Mời các bạn tham khảo.

61 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook Đảm bảo chất lượng sản phẩm thủy sản: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Đảm bảo chất lượng thủy sản, làm vệ sinh và vệ sinh trong chế biến thực phẩm thủy sản, các cơ sở chế biến thủy sản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

69 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Ebook Đảm bảo chất lượng sản phẩm thủy sản: Phần 1

Cuốn sách Đảm bảo chất lượng sản phẩm thủy sản đề cập đến việc áp dụng hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát giới hạn (HACCP) trong công nghiệp chế biến thủy sản, phân tích chi tiết các mối nguy hiểm tiềm ẩn liên quan đến sức khỏe cộng đồng, sự hư hỏng liên quan đến thủy sản và sản phẩm thủy sản,... Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

74 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Vai trò của cá cảnh biển đối với người nuôi giải trí tại thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết Vai trò của cá cảnh biển đối với người nuôi giải trí tại thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện nhằm tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng tới mức độ hài lòng của người nuôi cá cảnh biển, lợi ích và vai trò nuôi cá cảnh biển.

8 trang | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

Ứng dụng hồi qui Logistic nhị phân trong đánh giá các yếu tố tác động đến nhận thức về vai trò của cá cảnh nước ngọt

Bài viết Ứng dụng hồi qui Logistic nhị phân trong đánh giá các yếu tố tác động đến nhận thức về vai trò của cá cảnh nước ngọt nghiên cứu về vai trò của cá cảnh nước ngọt, các yếu tố tác động đến vai trò của cá cảnh nước ngọt trong nhận thức của người nuôi giải trí.

8 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Nhu cầu và vai trò cá cảnh nước ngọt đối với người dân thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết Nhu cầu và vai trò cá cảnh nước ngọt đối với người dân thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu về độ tuổi, nghề nghiệp và thu nhập của người nuôi cá cảnh giải trí; những yếu tố ảnh hưởng đến việc mua và nuôi cá; vai trò của cá cảnh nước ngọt đối với người nuôi giải trí.

8 trang | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

Các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí đầu tư nuôi cá cảnh nước ngọt ở TPHCM

Các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí đầu tư nuôi cá cảnh nước ngọt ở TPHCM nêu lên chi phí đầu tư và đường cầu cho việc nuôi cá cảnh, hàm số tổng chi phí cho việc nuôi cá cảnh nước ngọt. Với các bạn chuyên ngành Ngư nghiệp thì đây là tài liệu hữu ích.

8 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí cho thú vui cá cảnh biển của người nuôi giải trí tại thành phố Hồ Chí Minh

Các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí cho thú vui cá cảnh biển của người nuôi giải trí tại thành phố Hồ Chí Minh nêu lên thông tin chung, các yếu tố tác động lên chi phí cho thú vui cá cảnh biển. Mời các bạn tham khảo.

7 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Ngành chế biến xuất khẩu cá tra trước cơ hội TPP

Ngành chế biến xuất khẩu cá tra trước cơ hội TPP tập trung làm rõ sản lược của chế biến xuất khẩu cá tra, liên kết sản xuất tận dụng cơ hội TPP, nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành chế biến xuất khẩu cá tra ở nước ta.

3 trang | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

Hiệu quả sản xuất tôm trên địa bàn nước mặn lợ: Trường hợp của các nông hộ nuôi ở vùng ven biển tỉnh Sóc Trăng

Bài viết Hiệu quả sản xuất tôm trên địa bàn nước mặn lợ: Trường hợp của các nông hộ nuôi ở vùng ven biển tỉnh Sóc Trăng phân tích tổng quan phát triển nuôi tôm nước mặn lợ và phân tích hiệu quả sản xuất tôm trên địa bàn nức mặn lợ điển cứu tại Sóc Trăng.

9 trang | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0

Nhìn từ góc độ nghề cá biển: Cần có quan điểm chiến lược trong quy hoạch phát triển kinh tế biển

Bài viết Nhìn từ góc độ nghề cá biển: Cần có quan điểm chiến lược trong quy hoạch phát triển kinh tế biển nêu lên thủy sản trong tổng thể kinh tế biển VN; nghề cá biển VN và những vấn đề mang tính thời đại;... Mời các bạn tham khảo.

5 trang | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

Xác định tác nhân gây bệnh xuất huyết trên giống cá bống kèo (Preudapocrytes elongatus) nuôi ở đồng bằng Sông Cửu Long

Bài viết Xác định tác nhân gây bệnh xuất huyết trên giống cá bống kèo (Preudapocrytes Elongatus) nuôi ở đồng bằng Sông Cửu Long tìm hiểu về dấu hiệu bệnh lý, phân lập và định danh vi khuẩn, khả năng gây bệnh xuất huyết trên giống cá bống kèo của vi khuẩn phân lập.

8 trang | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

Xuất khẩu thủy sản vùng đồng bằng Sông Cửu Long sang thị trường Hoa Kỳ

Bài viết Xuất khẩu thủy sản vùng đồng bằng Sông Cửu Long sang thị trường Hoa Kỳ nêu lên điều kiện các yếu tố sản xuất, điều kiện nhu cầu trong nước, các ngành CN hỗ trợ và các hoạt động liên quan; chiến lược, cơ cấu và môi trường cạnh tranh.

4 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Thực trạng và giải pháp khuyến khích liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ cá tra, tôm sú ở đồng bằng Sông Cửu Long

Bài viết Thực trạng và giải pháp khuyến khích liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ cá tra, tôm sú ở đồng bằng Sông Cửu Long phân tích các môi liên hệ trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ cá tra, tôm sú; phân tích những yếu tố ảnh hưởng tích cực và tiêu cực đến các liên kết; từ đó đưa ra giải pháp cho vấn đề này.

7 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu thủy sản Việt Nam

Bài viết Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu thủy sản Việt Nam bao gồm những nội dung về thị trường xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong những năm qua; giải pháp ổn định và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong thời gian tới.

7 trang | Lượt xem: 34 | Lượt tải: 0

Bảo vệ môi trường trong nuôi trồng thủy sản ở đồng bằng Sông Cửu Long

Mời các bạn tham khảo bài viết Bảo vệ môi trường trong nuôi trồng thủy sản ở đồng bằng Sông Cửu Long để nắm bắt được những nội dung về nuôi trồng thủy sản phát triển nhanh, những tác động môi trường từ nuôi trồng thủy sản, một số giải pháp bảo vệ môi trường nước ĐBSCL.

5 trang | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

Liên kết trong sản xuất và tiêu thụ tôm: Những vấn đề đặt ra từ nghiên cứu trường hợp xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

Bài viết Liên kết trong sản xuất và tiêu thụ tôm: Những vấn đề đặt ra từ nghiên cứu trường hợp xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau trình bày kết quả nghiên cứu về liên kết trong sản xuất và tiêu thụ tôm, qua đó phản ánh các tính chất điển hình về thực trạng liên kết.

15 trang | Lượt xem: 72 | Lượt tải: 0